Mỗi học sinh là nhà lãnh đạo tương lai  

Tiểu học:                                  CLICK HERE 

Trung học cơ sở:                    CLICK HERE 

Trung học phổ thông:           CLICK HERE

1. Đối với học sinh vào lớp 1:

+ Phỏng ván Tư duy và tiếng Anh

+ Thời lượng: 30 phút

2. Đối với học sinh các lớp 6, lớp 10

+ Môn kiểm tra: Toán; Tiếng Anh và phỏng vấn tiếng Anh

+ Thời lượng: 2-3 tiếng

3. Lưu ý

+ Trong thời gian dịch bệnh, mỗi phòng thi chỉ 4 học sinh

+ Phí dự tuyển: 1.000.000đ/hs với hệ Quốc tế Mỹ hoặc hệ Cambridge; 500.000đ/hs với hệ Bán Quốc tế.

Tiểu học:                                  CLICK HERE 

Trung học cơ sở:                    CLICK HERE 

Trung học phổ thông:           CLICK HERE

1. Đối với học sinh vào lớp 1:

+ Nộp video Clip: CMHS quay lại 01 video từ 2 phút -5 phút cho các bạn kể lại bằng tiếng Việt trích đoạn các câu chuyện cổ tích như: Tấm cám, cây khế, cô bé lọ lem… hoặc có thể bổ sung 1 video giới thiệu bằng tiếng Anh về bản thân, gia đình, sở thích, ước mơ…vv. Các video này được gửi tới nhà trường qua địa chỉ Email: support@ngs.edu.vn với nội dung như sau:

– Tiêu đề thư: Cơ sở đăng ký, Họ tên học sinh, ngày tháng năm sinh
– Nội dung thư bao gồm:
Họ và tên:
Ngày tháng năm sinh:
Đăng ký cơ sở:

Ví dụ:
– Tiêu đề thư: CS1, Nguyễn Ngọc Anh, 19/08/2015
– Nội dung thư:
Họ và tên: Nguyễn Ngọc Anh
Ngày tháng năm sinh: 19/08/2015
Đăng ký cơ sở: Tiểu học I-Sắc Niu-Tơn

+ Phỏng vấn tư duy: Nhà trường sẽ phỏng vấn tư duy trực tiếp học sinh qua online trực tuyến (Zalo) theo lịch hẹn của nhà trường sau khi nhận được video clip và phí dự tuyển của CMHS

+ Phỏng vấn Tiếng Anh: Nhà trường sẽ tổ chức phỏng vấn trực tiếp hoặc sẽ đánh giá khả năng tiếng Anh của học sinh qua đoạn video con gửi cho nhà trường để xếp lớp trước khi vào năm học.

2. Đối với học sinh các lớp 6, lớp 10

+ Môn kiểm tra: Toán; Tiếng Anh

+ Hình thức kiểm tra: Học sinh tham gia thi online trực tuyến qua ứng dụng TEAMS theo lịch của nhà trường.

+ Phần phỏng vấn Tiếng Anh: Nhà trường sẽ tổ chức phỏng vấn trực tiếp trước khi xếp lớp vào đầu năm học.

+ Thời gian kiểm tra: Nhà trường sẽ sắp xếp và báo cho CMHS sau 03 (ba) ngày từ khi nhận đăng ký và phí dự tuyển của CMHS.

3. Lưu ý

+ Học sinh đăng ký học tại Hoàng Quốc Việt là CS1, tại Goldmark city là CS2.

+ Phí dự tuyển: 1.000.000đ/hs với hệ Quốc tế Mỹ hoặc hệ Cambridge; 500.000đ/hs với hệ Bán Quốc tế.

x Error: Super Forms could not find a form with ID: 289