Mỗi học sinh là nhà lãnh đạo tương lai  

                BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG TIỂU HỌC I-SẮC NIU-TƠN NĂM HỌC 2018-2019

                BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG TIỂU HỌC I-SẮC NIU-TƠN
NĂM HỌC 2018-2019
TTHọ và tênLớpGiải/ Huy chương đạt được của kỳ thi
1Nguyễn Lê Nhật Nam5G0HC Vàng kỳ thi Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
HC Vàng Kỳ thi Toán Quốc tế Titan – TMO 2019
HC Vàng  Kỳ thi Toán Quốc tế Sasmo 2019
Giải High Distinction Kỳ thi Toán BEBRAS
Giải Distinction Kỳ thi Toán Quốc Tế Kangaroo 2019
HC Vàng Kỳ thi Violympic Toán Tiếng Việt vòng Quốc Gia
HC Vàng Kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp Quốc gia
Giải Nhất Kỳ thi Olympic Tiếng Anh vòng Chung khảo cấp Thành Phố
Giải Ba Kỳ thi Toefl Primary vòng Chung kết
Á quân miền Bắc English Champion 2019
Giải Nhất Kỳ thi Tin học trẻ cấp Thành phố
Giải Nhất Kỳ thi IOE  cấp Trường vòng cấp Thành phố
 02 HC Vàng Cuộc thi IvyPrep Scholar’s Cup 2018 cấp Thành phố
Hạng Level B Kỳ thi Spelling Bee Contest 2018 cấp Thành phố
2Nguyễn Bùi Đức Dũng5G0Giải High Distinction kỳ thi Toán Quốc tế AMC 2018
Giải High Distinction  Kỳ thi Toán Quốc Tế Kangaroo 2019
HC Vàng Kỳ thi Toán Quốc tế Titan – TMO 2019
HC Vàng kỳ thi Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
HC Vàng Kỳ thi Toán Sasmo 2019
Top 5% và Huy chương Vàng Kỳ thi Toán Quốc tế AMC8
Giải HCV, giải Đặc biệt, Thủ khoa khối 5 Kỳ thi Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ – MYTS 2019
HC Vàng Kỳ thi Violympic Toán Tiếng Việt vòng Quốc Gia
HC Bạc Kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp Quốc gia
02 HC Vàng và 02 HC Bạc Cuộc thi IvyPrep Scholar’s Cup 2018 cấp Thành phố
3Đoàn Mạnh Đạt5G0Đạt giải High Distinction, School Champion  Kỳ thi Toán Quốc Tế Kangaroo 2019
HC Vàng Giải Toán Quốc tê Titan – TMO 2019
HC Vàng Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
HC Bạc  Kỳ thi Toán Quốc tế Sasmo 2019
HC Bạc Kỳ thi Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ – MYTS 2019
HC Đồng Kỳ thi Violympic Toán Tiếng Việt vòng Quốc Gia
01 HC Vàng và 02 HC Bạc Cuộc thi IvyPrep Scholar’s Cup 2018 cấp Thành phố
4Mạc Minh Dũng5G0HC Vàng Giải Toán Quốc tế Titan TMO 2019
HC Vàng kỳ thi Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
Giải Distinction Toán học Úc  – AMC 2018
HC Bạc kỳ thi Toán Quốc tế Sasmo 2019
HC Bạc kỳ thi Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
HC Đồng Giải Toán Quốc tế Titan TMO 2019
HC Bạc  Kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp Toàn Quốc
HC Đồng Kỳ thi Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ – MYTS 2019
02 HC Bạc Cuộc thi IvyPrep Scholar’s Cup 2018 cấp Thành phố
Giải Ba Kỳ thi Olympic Tiếng Anh vòng Chung khảo cấp Thành phố
5Đặng Trần Bảo Đan5G0HC Vàng kỳ thi  Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
HC Vàng Kỳ thi Toán Quốc tế Sasmo 2019
HC Vàng Giải Toán Quốc tế Titan – TMO 2019
Giải Distinction Toán học Úc – AMC 2018
Top 5%  Kỳ thi Toán Quốc Tế Kangaroo 2019
HC Bạc  Kỳ thi Violympic Toán Tiếng Việt vòng Quốc Gia
02 HC Bạc Cuộc thi IvyPrep Scholar’s Cup 2018 cấp Thành phố
Giải Ba Kỳ thi Tin học trẻ cấp Quận
6Ngô Đức Phát5G0HC Vàng kỳ thi Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
Giải Distinction Toán học Úc – AMC 2018
Giải Distinction Kỳ thi Toán BEBRAS
HC Bạc Giải Toán Quốc tế Titan – TMO 2019
HC Đồng Kỳ thi Toán Quốc tế Sasmo 2019
Top 10%  Kỳ thi Toán Quốc Tế Kangaroo 2019
HC Đồng Kỳ thi Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ – MYTS 2019
02 HC Vàng và 01 HC Bạc Cuộc thi IvyPrep Scholar’s Cup 2018 cấp Thành phố
Giải KK Kỳ thi Tin học trẻ cấp Quận
7Lê Đại Quang5G0HC Vàng  Kỳ thi Toán Quốc tế Sasmo 2019
HC  Bạc Giải Toán Quốc tế Titan – TMO 2019
HC Bạc kỳ thi  Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
HC Bạc Kỳ thi Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ – MYTS 2019
HC Đồng Kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp Toàn Quốc
04 HC Vàng Cuộc thi IvyPrep Scholar’s Cup 2018 cấp Thành phố
Giải Nhì Kỳ thi Olympic Tiếng Anh vòng Chung khảo cấp Thành Phố
8Dương Đăng Khoa5G0HC Vàng kỳ thi Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
HC Vàng Kỳ thi Toán Quốc tế Sasmo 2019
Giải High Distinction Kỳ thi Toán BEBRAS
Giải High Distinction Toán học Úc – AMC 2018
HC  Bạc Giải Toán Quốc tế Titan – TMO 2019
 Top 5%  Kỳ thi Toán Quốc Tế Kangaroo 2019
03 HC Vàng Cuộc thi IvyPrep Scholar’s Cup 2018 cấp Thành phố
Giải Nhì Kỳ thi Olympic Tiếng Anh vòng Chung khảo cấp Thành Phố
HC Đồng Giải Cờ Vua nội dung cờ Nhanh Thành phố 2019
Giải Nhất Quận Giải Cờ Vua cấp Quận năm 2018
Giải Ba Kỳ thi Tin học trẻ cấp Quận
9Nguyễn Hải My5G0HC Vàng kỳ thi Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
Giải Distinction Toán học Úc – AMC 2018
HC Bạc Giải Toán Titan – TMO 2019
HC Đồng Kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp Toàn Quốc
03 HC Vàng và 01 HC Bạc Cuộc thi IvyPrep Scholar’s Cup 2018 cấp Thành phố
Giải Ba Kỳ thi Toefl Primary vòng Chung kết
Giải Ba Kỳ thi Olympic Tiếng Anh vòng Chung khảo cấp Thành phố
10Đặng Công Minh Tuấn5G0HC Đồng Giải Toán Quốc tế Titan – TMO 2019
HC Đồng Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
HC Đồng Kỳ thi Toán Quốc tế Sasmo 2019
Top 10%  Kỳ thi Toán Quốc Tế Kangaroo 2019
Giải KK Kỳ thi Toefl Primary vòng Chung kết
Giải KK Kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp Toàn Quốc
11Nguyễn Diệu Thảo5G0HC Vàng Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
HC  Đồng Giải Toán Quốc tế Titan TMO 2019
HC Đồng Kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp Toàn Quốc
Giải KK Kỳ thi Toefl Primary vòng Chung kết
01 HC Vàng Cuộc thi IvyPrep Scholar’s Cup 2018 cấp Thành phố
12Liew Triều Vũ5G0HC Bạc Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
Giải Distinction Toán học Úc – AMC 2018
Top 5%  Kỳ thi Toán Quốc Tế Kangaroo 2019
HC Đồng Kỳ thi Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ -MYTS 2019
Giải KK Kỳ thi Olympic Tiếng Anh vòng Chung khảo cấp Thành phố
13Nguyễn Trần Thảo Chi5G0HC Vàng Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
HC Bạc Kỳ thi Toán Quốc tế Sasmo 2019
Top 10%  Kỳ thi Toán Quốc Tế Kangaroo 2019
Giải KK Kỳ thi Toefl Primary vòng Chung kết
02 HC Vàng Cuộc thi IvyPrep Scholar’s Cup 2018 cấp Thành phố
HC Bạc Giải Cờ Vua nội dung cờ Tiêu chuẩn Thành phố 2019
14Vũ Nam Khánh5G0Giải High Distinction Toán học Úc – AMC 2018
HC Vàng Kỳ thi Toán Quốc tế Sasmo 2019
HC Vàng Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
Top 10%  Kỳ thi Toán Quốc Tế Kangaroo 2019
HC Vàng Kỳ thi Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ -MYTS 2019
Giải Nhì Kỳ thi Olympic Tiếng Anh vòng Chung khảo cấp Thành Phố
02 HC Vàng và 01 HC Bạc Cuộc thi IvyPrep Scholar’s Cup 2018 cấp Thành phố
15Hoàng Tùng Lâm5G0HC Vàng Kỳ thi Toán Quốc tế Sasmo 2019
HC Bạc Giải Toán Quốc tế Titan – TMO 2019
HC Đồng Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
Top 10%  Kỳ thi Toán Quốc Tế Kangaroo 2019
HC Bạc Kỳ thi Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ – MYTS 2019
16Nguyễn Hoàng Phương Linh5G0Giải Distinction Toán học Úc – AMC 2018
HC Vàng Kỳ thi Toán Quốc tế Sasmo 2019
HC Vàng cuộc thi Toán Quốc tế Titan -TMO 2019
Top 5%  Kỳ thi Toán Quốc Tế Kangaroo 2019
HC Vàng Kỳ thi Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ – MYTS 2019
Top 10 cuộc thi English Champion 2019
Giải Ba Kỳ thi Toefl Primary vòng Chung kết
02 HC Vàng và 02 HC Bạc Cuộc thi IvyPrep Scholar’s Cup 2018 cấp Thành phố
17Đặng Phương Linh5G1HC Đồng Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
HC Bạc Kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp Toàn Quốc
Giải Ba Kỳ thi Olympic Tiếng Anh vòng Chung khảo cấp Thành phố
02 HC Bạc Cuộc thi IvyPrep Scholar’s Cup 2018 cấp Thành phố
18Nguyễn Ngọc Bảo Lâm5G3HC Bạc Kỳ thi  Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
Giải Distinction kỳ thi IMAS 2019
HC Đồng Giải Toán Quốc tế Titan – TMO 2019
Huy chương Đồng kỳ thi toán IJMO 2018
Top 5%  Kỳ thi Toán Quốc Tế Kangaroo 2019
Đạt Credit Toán học Úc – AMC 2018
HC Đồng Kỳ thi Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ – MYTS 2019
19Nguyễn Nhật Nam5G0Giải High Distinction  Kỳ thi Toán Quốc Tế Kangaroo 2019
HC Đồng Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
HC Đồng Kỳ thi Toán Quốc tế Sasmo 2019
HC Đồng Giải Toán Quốc tế Titan – TMO 2019
HC Đồng Kỳ thi Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ – MYTS 2019
20Phạm Kim Ngân5G0HC Bạc kỳ thi Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
HC Bạc Kỳ thi Toán Quốc tế Sasmo 2019
Top 5%  Kỳ thi Toán Quốc Tế Kangaroo 2019
21Nguyễn Minh Nhân5G0HC Bạc kỳ thi Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
HC Đồng Kỳ thi Toán Quốc tế Sasmo 2019
HC Đồng Giải Toán Quốc tế Titan – TMO 2019
01 HC Vàng và 01 HC Bạc Cuộc thi IvyPrep Scholar’s Cup 2018 cấp Thành phố
22Tăng Minh Hiếu5G0HC Bạc Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
HC Bạc Kỳ thi Toán Quốc tế Ssasmo 2019
Giải Distinction Toán học Úc – AMC 2018
04 HV Bạc Cuộc thi IvyPrep Scholar’s Cup 2018 cấp Thành phố
23Nguyễn Đức Dũng5G0HC Bạc Kỳ thi Toán Quốc tế Sasmo 2019
HC Bạc Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
24Trần Tuệ Minh 5G0HC Đồng Kỳ thi Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ – MYTS 2019
HC Đồng Kỳ thi Toán Quốc tế Sasmo 2019
02 HC Vàng Cuộc thi IvyPrep Scholar’s Cup 2018 cấp Thành phố
25Đỗ Minh Quân  5G3HC Đồng Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
26Nguyễn Khánh Vi5G3HC Đồng Giải Toán Quốc tế Titan – TMO 2019
HC Đồng Kỳ thi Toán Quốc tế Sasmo 2019
27Nguyễn Bảo Linh5G3HC Đồng Kỳ thi Toán Quốc tế Sasmo 2019
HC Đồng Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
28Phí Trung Phong5G0Giải Distinction Toán học Úc – AMC 2018
HC Đồng Kỳ thi Toán Quốc tế Sasmo 2019
Top 10%  Kỳ thi Toán Quốc Tế Kangaroo 2019
29Lê Phương Linh5G0HC Đồng Kỳ thi Toán Quốc tế Sasmo 2019
30Nguyễn Gia Hưng5G2HC Đồng Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
31Lê Thanh Tùng5G0HC Đồng Kỳ thi Toán Quốc tế Sasmo 2019
01 HC Bạc Cuộc thi IvyPrep Scholar’s Cup 2018 cấp Thành phố
32Phạm Trí Minh5G3HC Đồng Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
33Nguyễn Doanh Trường5G3HC Đồng Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
34Nguyễn Quang Anh5G1HC Đồng Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
35Nguyễn Đăng Bách5A1HC Đồng Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
36Phạm Thanh Cầm5G3HC Đồng Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
37Ariana Vy Hardy5G3HC Đồng Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
38Đỗ Trí Khiêm5G2Top 10%  Kỳ thi Toán Quốc Tế Kangaroo 2019
39Bùi Xuân Sơn5G0Giải Nhất  Cuộc thi Lập trình WECODE cấp Quốc Gia
02 HC Vàng và 01 HC Bạc Cuộc thi IvyPrep Scholar’s Cup 2018 cấp Thành phố
40Dương Châu Anh5G2HC Vàng Kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp Toàn Quốc
Giải Nhì Kỳ thi Olympic Tiếng Anh vòng Chung khảo cấp Thành Phố
03 HC Bạc Cuộc thi IvyPrep Scholar’s Cup 2018 cấp Thành phố
41Trần Ngọc Thái Quang5G1HC  Đồng Kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp Toàn Quốc
01 HC Vàng và 02 HC Bạc Cuộc thi IvyPrep Scholar’s Cup 2018 cấp Thành phố
42Nguyễn Hoàng Phương 5G2HC Đồng Kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp Toàn Quốc
43Đỗ Nhân Minh5G2Đạt giải KK Kỳ thi Violympic Toán Tiếng Việt vòng Quốc Gia
44Hoàng Diệu Linh5A3Giải KK Kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp Toàn Quốc
45Phùng Ngô Minh Hiếu5A3HC Vàng Kỳ thi Taekwondo cấp Thành phố
Giải Nhất Kỳ thi các môn Thể thao học sinh cấp Quận – Môn thi TAEKWONDO
46Lê Thùy Dương5A1Đạt Huy chương Bạc Kỳ thi Cầu lông học sinh cấp Thành phố năm học 2018-2019
Giải Nhất Giải Cầu lông học sinh quận Bắc Từ Liêm năm 2018
47Nguyễn Tuấn Kiệt5G201 HC Bạc Cuộc thi IvyPrep Scholar’s Cup 2018 cấp Thành phố
48Nguyễn Tất Nam Phong5A303 HC Bạc Cuộc thi IvyPrep Scholar’s Cup 2018 cấp Thành phố
49Nguyễn Hương Thu5G2Đạt giải KK Kỳ thi Toefl Primary vòng Chung kết
50Nguyễn Thục Quyên5A1Giải Ba Giải Điền Kinh Cấp Quận
51Vũ Lê Đức Minh  4G0Đạt giải National champion, Longest jump kỳ thi Toán Quốc Tế Kangaroo 2019
Huy chương Vàng kỳ thi Toán quốc tế SASMO 2019
Giải High Distinction kỳ thi Toán Bebras
Huy chương Bạc Kì thi Toán Titan TMO 2019
Huy chương Bạc kì thi Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
Giải Distinction Toán học Úc (AMC- Australian Mathematics Competition) 2018
Huy chương Đồng kỳ thi Toán học không biên giới 
Huy chương Bạc kỳ thi Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ -MYTS 2019
Huy chương Đồng kỳ thi Violympic Toán Tiếng Anh vòng Quốc gia
52Nguyễn Vĩ Thanh Quang4G0Huy chương Vàng kì thi Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
Huy chương Vàng Toán học Quốc tế IMAS
Huy chương Bạc kỳ thi Toán quốc tế SASMO 2019
Giải Distinction kỳ thi Toán Quốc Tế Kangaroo 2019
Giải Đặc biệt và Huy chương Vàng kỳ thi Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ -MYTS 2019
Huy chương Vàng kỳ thi Violympic Toán Tiếng Anh vòng Quốc Gia 
01 HC Vàng và 01 HC Bạc cuộc thi IvyPrep Scholar’s Cup 2018 cấp Thành phố
Top 10 thí sinh xuất sắc nhất miền Bắc English Champion
Top 10 thí sinh có điểm cao nhất Toàn quốc IOE cấp Thành phố
53Lê Tomasz Anh4G0Huy chương Vàng kỳ thi Toán Quốc tế SASMO 2019
Huy chương Bạc kỳ thi Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
Huy chương Đồng kỳ thi Toán Quốc tế ITMC 2019
Huy chương Đồng Toán Quốc tế Titan TMO 2019
Top 10%  kỳ thi Toán Quốc Tế Kangaroo 2019
Giải Đặc biệt và Huy chương Vàng kỳ thi Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ -MYTS 2019
Giải Khuyến khích Toán Tiếng Anh Violympic trên mạng cấp Quốc gia
01 HC Vàng và 02 HC Bạc Cuộc thi IvyPrep Scholar’s Cup 2018 cấp Thành phố
Giải Nhì IOE cấp Thành phố 
54Vũ Đức Bình4G0Huy chương Vàng kỳ thi Toán Quốc tế SASMO 2019
Huy chương Bạc Toán Quốc tế Titan TMO 2019
Huy chương Bạc Kỳ thi Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
Top 10%  kỳ thi Toán Quốc Tế Kangaroo 2019
Đạt giải Credit Toán học Quốc tế IMAS
Huy chương Bạc kỳ thi Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ – MYTS 2019
Huy chương Bạc Cuộc thi IvyPrep Scholar’s Cup 2018 cấp Thành phố
55Nguyễn Hoàng Anh4G0Giải High Distinction kỳ thi Toán Quốc Tế Kangaroo 2019
Huy chương Vàng kỳ thi Toán Quốc tế SASMO 2019
Huy chương Bạc Toán Quốc tế Titan TMO 2019
Huy chương Đồng Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
56Lê Xuân Tuấn4G0Huy chương Bạc kỳ thi Toán Quốc tế SASMO 2019
Giải Distinction kỳ thi Toán BEBRAS
Huy chương Đồng kì thi Toán Quốc tế Titan – TMO 2019
Huy chương Đồng kì thi Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
Top 5%  kỳ thi Toán Quốc Tế Kangaroo 2019
Đạt giải Ba Kỳ thi IOE  cấp Trường Vòng cấp Thành phố
57Trần Gia Khánh4G0Huy chương Vàng kì thi Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
Huy chương Bạc kỳ thi Toán Quốc tế SASMO 2019
Huy chương Bạc kì thi Toán Quốc tế Titan – TMO 2019
Giải Credit Toán học Úc (AMC- Australian Mathematics Competition) 2018
Đạt giải Vàng Toán học Quốc tế IMAS
Top 10%  kỳ thi Toán Quốc Tế Kangaroo 2019
58Ngô Trần Nam Khánh4G0Huy chương Bạc kì thi Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
Huy chương Bạc Toán học Quốc tế IMAS
Huy chương Đồng kỳ thi Toán Quốc tế SASMO 2019
Huy chương Đồng kì thi Toán Quốc tế Titan TMO 2019
Huy chương Đồng kỳ thi Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ -MYTS 2019
59Hà Tiến Long4G0Huy chương Bạc kỳ thi Toán Quốc tế SASMO 2019
Giải HC Đồng Kì thi Toán Quốc tế Titan TMO 2019
Huy chương Đồng Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
60Dương An Lộc4G0Huy chương Bạc kỳ thi Toán Quốc tế SASMO 2019
Huy chương Bạc kỳ thi Toán Quốc tế Titan – TMO 2019
Huy chương Bạc kỳ thi Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
Huy chương Đồng Toán học Quốc tế IMAS
61Đặng Hồ Hoàng Dương4A1Huy chương Bạc kỳ thi Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
Huy chương Đồng kỳ thi Toán Quốc tế SASMO 2019
62Lê Huy Hoàng4G2Huy chương Đồng kỳ thi Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
02 HC Vàng Cuộc thi IvyPrep Scholar’s Cup 2018 cấp Thành phố
63Đặng Gia Huy4G0Huy chương Đồng kỳ thi Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
Huy chương Bạc kỳ thi Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ -MYTS 2019
64Vũ Mai Anh4A4Huy chương Bạc Kỳ thi Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
Huy chương Đồng Toán Quốc tế Titan – TMO 2019
Top 5%  kỳ thi Toán Quốc Tế Kangaroo 2019
65Thân Đức Anh4A4Huy chương Bạc kỳ thi Toán Quốc tế SASMO 2019
Giải Distinction Toán học Úc (AMC- Australian Mathematics Competition) 2018
Top 10%  kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo 2019
66Nguyễn Thùy Trang4G0Top 5%  kỳ thi Toán Quốc Tế Kangaroo 2019
Huy chương Đồng Toán Quốc tế Titan – TMO 2019
67Nguyễn Huy Long 4G0Huy chương Đồng kỳ thi Toán Quốc tế SASMO 2019
Đạt giải Nhất Kỳ thi IOE  cấp Trường Vòng cấp Thành phố
68Đỗ Diệp Quỳnh4A4Huy chương Đồng Kỳ thi Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
69Trịnh Nhật Minh4G0Huy chương Đồng Kỳ thi Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
70Nguyễn Khánh Linh4A4Huy chương Đồng Kỳ thi Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
71Nguyễn Tuệ Minh4G1Giải KK kỳ thi Toefl Primary vòng Chung kết
01 HC Vàng và 02 HC Bạc cuộc thi IvyPrep Scholar’s Cup 2018 cấp Thành phố
72Nguyễn Hạnh Phương4G1Giải KK kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp Toàn Quốc
01 HC Vàng và 01 HC Bạc Cuộc thi IvyPrep Scholar’s Cup 2018 cấp Thành phố
73Đào Hồng Minh4G1Giải KK kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp Toàn Quốc
74Phan Châu Anh4A301 Huy chương Vàng và 02 HC Đồng giải Cúp các CLB khiêu vũ Thể thao khu vực phía Bắc năm 2019
Huy chương Vàng giải Vô địch khiêu vũ thể thao Quốc tế Hà Nội mở rộng năm 2018
Huy chương Đồng môn khiêu vũ thể thao Đại hội thể thao Toàn quốc lần thứ VIII
75Nguyễn Hoàng Hà Anh4G102 HC Vàng và 01 HC Bạc Cuộc thi IvyPrep Scholar’s Cup 2018 cấp Thành phố
76Trần Nam Sơn4G101 HC Bạc cuộc thi IvyPrep Scholar’s Cup 2018 cấp Thành phố
77Vũ Phan Bảo Lan4G4Giải KK kỳ thi Toefl Primary vòng Chung kết
78Nguyễn Minh Anh4G4HC Vàng và HC Bạc Cuộc thi IvyPrep Scholar’s Cup 2018 cấp Thành phố
79Nguyễn Gia Hiển4G0Đạt giải Ba Kỳ thi IOE  cấp Trường Vòng cấp Thành phố
80Vũ Trường Phúc2G0Huy chương Vàng Kỳ thi giải Toán Titan – TMO 2019
Huy chương Vàng Kỳ thi Toán Quốc tế SASMO 2019
Huy chương Đồng Kỳ thi Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ – MYTS 2019
Top 5% Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo 2019
81Bùi Nam Khánh2A2Huy chương Vàng Kỳ thi Toán Titan TMO 2019
Huy chương Vàng Kỳ thi Toán SASMO 2019
Huy chương Vàng Kỳ thi Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
Top 10%  Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo 2019
82Hoàng Gia Huy2G0Huy chương Vàng Kỳ thi Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2019
Huy chương Vàng Kỳ thi Toán SASMO 2019
Huy chương Vàng Kỳ thi Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
83Nguyễn Hải Phong2G0Huy chương Vàng Kỳ thi Toán Quốc tế SASMO 2019
Giải Distinction Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo 2019
84Trần Huyền My2G0Huy chương Vàng Kỳ thi Toán Quốc tế SASMO 2019
Huy chương Bạc Kỳ thi Toán Titan – TMO 2019
85Lê Huy Minh Quang2G0Huy chương Vàng Kỳ thi Toán Quốc tế SASMO 2019
Huy chương Đồng Kỳ thi Toán Titan TMO 2019
86Nguyễn Đỗ Quyên2G0Huy chương Vàng Kỳ thi Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
Huy chương Vàng Kỳ thi Toán Quốc tế SASMO 2019
Top 10%  Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo 2019
87Nguyễn Duy Quang2G5Huy chương Vàng Kỳ thi Toán Quốc tế SASMO 2019
Huy chương Đồng Kỳ thi Toán Titan – TMO 2019
Top 10%  Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo 2019
88Trương Gia Hân2G NewHuy chương Vàng Kỳ thi Toán Titan – TMO 2019
89Trử Mạnh Hùng2G0Huy chương Bạc Kỳ thi Toán Titan – TMO 2019
Huy chương Bạc Kỳ thi Toán SASMO 2019
90Phạm Gia Khiêm2GNewHuy chương Bạc Kỳ thi Toán SASMO 2019
Huy chương Đồng Kỳ thi Toán Titan – TMO 2019
91Trần Minh Hà2G NewHuy chương Bạc Kỳ thi Toán Titan – TMO 2019
Huy chương Bạc Kỳ thi Toán SASMO 2019
92Trương Minh Hải2G5Huy chương Bạc Kỳ thi Toán SASMO 2019
Top 10% Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo 2019
Huy chương Đồng Kỳ thi Toán Titan – TMO 2019
93Vũ Tú Mai2G0Huy chương Bạc Kỳ thi Toán SASMO 2019
94Dương Phúc Hải2A2Huy chương Bạc Kỳ thi Toán Titan – TMO 2019
95Trương Hà Quân2G0Huy chương Bạc Kỳ thi Toán Titan – TMO 2019
96Nguyễn Thanh Hà2G0Huy chương Đồng Kỳ thi Toán SASMO 2019
Top 5% Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo 2019
Huy chương Đồng Kỳ thi Toán Titan – TMO 2019
97Đậu Hà Phương2G NewHuy chương Đồng Kỳ thi Toán SASMO 2019
Huy chương Đồng Kỳ thi Toán Titan – TMO 2019
Top 5% Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo 2019
98Nguyễn Mạnh Cường2G0Huy chương Đồng Kỳ thi Toán SASMO 2019
99Nguyễn Thanh Bình2G0Huy chương Đồng Kỳ thi Toán Titan – TMO 2019
100Nguyễn Văn Bách2G5Top 5% Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo 2019
Huy chương Đồng Kỳ thi Toán Titan – TMO 2019
101Dương Gia Bảo2G0Huy chương Đồng Kỳ thi Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
102Trần Bình Minh2G0Huy chương Đồng Kỳ thi Toán SASMO 2019
Top 5%  Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo 2019
103Nguyễn Hoàng Hải2A2Huy chương Đồng Kỳ thi Toán SASMO 2019
Huy chương Đồng Kỳ thi Toán Titan – TMO 2019
104Vũ Khánh Vy2G NewHuy chương Đồng Kỳ thi Toán Titan – TMO 2019
Top 10%  Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo 2019
105Đỗ Nam Anh2G5Huy chương Đồng Kỳ thi Toán SASMO 2019
106Phạm Thùy Trang2A3Huy chương Đồng Kỳ thi Toán SASMO 2019
107Vũ Đoàn Kim Ngân2G3Huy chương Đồng Kỳ thi Toán SASMO 2019
108Nguyễn Minh Hà2G1Huy chương Đồng Kỳ thi Toán SASMO 2019
109Nguyễn Tú Minh Nhiên2GNewHuy chương Đồng Kỳ thi Toán SASMO 2019
110Dương Ngọc Anh2A2Huy chương Đồng Kỳ thi Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
111Trần Đức Bình2G0Huy chương Đồng Kỳ thi Toán Titan – TMO 2019
112Trịnh Yến Vy2G4Huy chương Đồng Kỳ thi Toán Titan – TMO 2019
113Đỗ Vũ Bảo Nam2G3Huy chương Đồng Kỳ thi Toán Titan – TMO 2019
114Nguyễn Tiến Sơn2G5Huy chương Đồng Kỳ thi Toán Titan – TMO 2019
115Phan Nguyễn Anh Thư2G2Top 5%  Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo 2019
116Phan Hà Trang2G4Top 10% Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo 2019
117Mai Chí Đức2A5Top 10% Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo 2019
118Phạm Gia Bảo2A3Top 10% Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo 2019
119Lê Đức Tài  2A3Giải KK Cuộc thi vẽ tranh ” Khám phá thế giới” do Vietravel tổ chức
Giải Ba Quận Giải Cờ Vua cấp Quận năm 2018
120Đoàn Minh Hải3A2Giải High Distinction Kỳ thi Toán Quốc Tế Kangaroo 2019
HC Vàng Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
HC Bạc Kỳ thi Toán Quốc tế Sasmo 2019
HC Bạc Kỳ thi Toán Quốc tế Titan – TMO 2019
Hạng Credit Toán học Úc – AMC 2018
HC Vàng Kỳ thi Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ -MYTS 2019
121Nguyễn Chí Thanh3G0HC Vàng Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
HC Vàng Kỳ thi Toán Quốc tế Titan – TMO 2019
HC Bạc Kỳ thi Toán Quốc tế SASMO 2019
Giải Distinction Toán học Úc – AMC 2018
Giải Distinction Kỳ thi Toán BEBRAS
Top 5% Kỳ thi Toán Quốc Tế Kangaroo 2019
Giải Đặc biệt Kỳ thi Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ -MYTS 2019
Giải Ba Kỳ thi Tin học trẻ cấp Quận
122Nguyễn Diệu Hà3G0HC Vàng Kỳ thi Toán Quốc tế Sasmo 2019
HC Bạc cờ nhanh, HC Đồng cờ chớp Giải Cờ tường trẻ Châu Á
Hạng Credit Toán học Úc – AMC 2018
HC Vàng, Bạc và Đồng Vô địch Cờ tướng trẻ toàn quốc 2018
HC Đồng Kỳ thi Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ -MYTS 2019
Giải Nhất Cờ Vua cấp Quận năm 2018
HC Bạc Giải Cờ vua – Cúp Kim Đồng
Giải Nhì Cuộc thi Cờ tướng “Tranh cúp kỳ vương nhí” 
123Nguyễn Đăng Khoa3G0HC Vàng Kỳ thi Toán Quốc tế Sasmo 2019
HC Vàng Giải Toán Quốc tế Titan – TMO 2019
HC Đồng Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
Top 5% Kỳ thi Toán Quốc Tế Kangaroo 2019
124Lê Tùng Lâm3G0HC Vàng Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
HC Bạc Kỳ thi Toán Quốc tế Sasmo 2019
HC Đồng Giải Toán Quốc tế Titan – TMO 2019
Top 10%  Kỳ thi Toán Quốc Tế Kangaroo 2019
125Bùi Thảo Linh3G0HC Vàng Kỳ thi Toán Quốc tế Sasmo 2019
Giải High Distinction Kỳ thi Toán Quốc Tế Kangaroo 2019
HC Đồng Giải Toán Quốc tế Titan – TMO 2019
HC Bạc Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
126Nguyễn Chấn Hưng3G0HC Vàng Kỳ thi Toán Quốc tế Sasmo 2019
HC Bạc Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
HC Đồng Giải Toán Quốc tế Titan – TMO 2019
HC Đồng Giải Quốc tế Toán Titan – TMO 2019
127Nguyễn Đức Minh Kiệt3G0HC Vàng Kỳ thi Toán Quốc tế Sasmo 2019
Giải Distinction Kỳ thi Toán BEBRAS
Top 5% Kỳ thi Toán Quốc Tế Kangaroo 2019
HC Đồng Kỳ thi Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ – MYTS 2019
128Trần Thủy Lâm3G1HC Vàng Kỳ thi Toán Quốc tế Sasmo 2019
HC Đồng Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
129Quách Băng Tâm3A1HC Vàng Kỳ thi Toán Quốc tế Sasmo 2019
Top 5% Kỳ thi Toán Quốc Tế Kangaroo 2019
HC Đồng Giải Toán Quốc tế Titan TMO 2019
130Hoàng Minh Anh3G-NewHC Vàng Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
Đạt giải Credit kỳ thi Toán Quốc tế IMAS vòng 1 
HC Đồng Kỳ thi Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ – MYTS 2019
131Nguyễn Xuân Nhật Minh3A2HC Vàng Kỳ thi Toán Quốc tế Sasmo 2019
132Trần Vương Tuấn3G2HC Vàng Kỳ thi Toán Quốc tế Sasmo 2019
133Lại Đức Dũng3G0HC Bạc Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
Giải Distinction Kỳ thi Toán BEBRAS
HC Đồng Kỳ thi Toán Quốc tế Sasmo 2019
HC Đồng Giải Toán Titan – TMO 2019
Hạng Credit Toán học Úc – AMC 2018
HC Đồng Kỳ thi Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ – MYTS 2019
134Vũ Khánh Linh3G0Giải Distinction Kỳ thi Toán Quốc Tế Kangaroo 2019
HC Bạc Kỳ thi Toán Quốc tế Sasmo 2019
HC Đồng Giải Toán Quốc tế Titan – TMO 2019
HC Đồng Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
HC Bạc Kỳ thi Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ – MYTS 2019
135Lê Hải Bình An3G0HC Bạc Kỳ thi Toán Quốc tế Sasmo 2019
HC Đồng Giải Toán Quốc tế Titan – TMO 2019
HC Đồng Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
136Trần Thiện Anh3G3Giải Distinction Kỳ thi Toán Quốc Tế Kangaroo 2019
HC Bạc Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
HC Bạc Giải Toán Quốc tế Titan TMO 2019
HC Đồng Kỳ thi Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ – MYTS 2019
137Nguyễn Thị Tuệ Linh3G0HC Bạc Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
Top 10% Kỳ thi Toán Quốc Tế Kangaroo 2019
Hạng Credit Toán học Úc – AMC 2018
Giải Distinction LMC Piano ( Lodon college of music examinations) grade 2
138Đinh Hương Giang3G3HC Bạc Kỳ thi Toán Quốc tế Sasmo 2019
HC Đồng Kỳ thi Toán Quốc tế AMO 2019
139Lê Gia Huy3G3HC Bạc Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
Giải HC Đồng Giải Toán Titan TMO 2019
140Trần Minh Tuấn3G3HC Bạc Kỳ thi Toán Quốc tế Sasmo 2019
HC Bạc Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
141Hoàng Minh Anh3GNewHC Bạc Kỳ thi Toán Quốc tế Sasmo 2019
142Lê Thu Ngân3G2HC Bạc Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
143Phạm Đức Huy3G0HC Bạc Kỳ thi Toán Quốc tế Sasmo 2019
144Lê Bảo Quân3G0HC Bạc Kỳ thi Toán Quốc tế Sasmo 2019
145Mạc Kiên Trung3G0HC Đồng Kỳ thi Toán Quốc tế Sasmo 2019
Top 5% Kỳ thi Toán Quốc Tế Kangaroo 2019
HC Đồng Giải Toán Titan Quốc tế – TMO 2019
HC Đồng Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
HC Bạc Kỳ thi Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ – MYTS 2019
146Trần Hoàng Minh Tuấn3G3HC Đồng Giải Toán Quốc tế Titan – TMO 2019
HC Đồng Giải cờ vua tiêu chuẩn Road to Master 2019
Giải Ba Cuộc thi Cờ tướng “Tranh cúp kỳ vương nhí”
Giải Nhất môn Cờ Tướng cấp Quận năm 2018
Giải Nhất môn Cờ Vua cấp Quận năm 2018
HC Bạc Giải Cờ vua – Cúp Kim Đồng
147Bùi Đức Huy3A1HC Đồng Giải Toán Quốc tế Titan – TMO 2019
HC Đồng Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
148Vũ Ngọc Bảo Anh3G1HC Đồng Kỳ thi Toán Quốc tế Sasmo 2019
HC Đồng Giải Toán Quốc tế Titan – TMO 2019
149Nguyễn Đức Minh3A2HC Đồng Kỳ thi Toán Quốc tế Sasmo 2019
150Phạm Ngọc Lam Giang3G0HC Đồng Kỳ thi Toán Quốc tế Sasmo 2019
151Khuất Khánh Huy3G1HC Đồng Giải Toán Quốc tế Titan – TMO 2019
152Nimkar Dao Param An3G0HC Đồng Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
153Lã Thành Long3A2HC Đồng Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
154Nguyễn Hà Phương3A1HC Đồng Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
155Lê Nguyễn An Bảo3A4HC Đồng Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
156Lê Bảo Anh  3G0HC Đồng Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
157Nguyễn Huyền Trang3A1HC Đồng Kỳ thi Toán Quốc tế Sasmo 2019
158Vũ Khánh Chi3A1 HC Đồng Kỳ thi Toán Quốc tế Sasmo 2019
159Nguyễn Việt Anh3G0HC Đồng Giải Toán Quốc tế Titan – TMO 2019
160Nguyễn Hương Giang3G1HC Đồng Toán Quốc tế Hoa Kỳ – AMO 2018
161Nguyễn An  Khánh3G1Top 10% Kỳ thi Toán Quốc Tế Kangaroo 2019
162Trần Nam Hải3A1Top 10% Kỳ thi Toán Quốc Tế Kangaroo 2019
163Lê Ngọc Vân3G2Top 12 (Nhóm giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba) Cuộc thi vẽ tranh “Đan Mạch trong mắt em 2018”
164Nguyễn Ngọc Hương Giang3A1Huy chương Đồng Kỳ thi Taekwondo cấp Thành phố
Giải Ba Kỳ thi các môn Thể thao học sinh cấp Quận – Môn thi TAEWONDO
165Trần Na My3A4Giải KK “Cuộc thi ý tưởng sáng tạo từ tranh dân gian Kim Hoàng” của Bảo tàng gốm sứ Hà Nội
166Đào Trọng Cường  1G0Huy chương Vàng Kỳ thi Toán Quốc tế SASMO 2019
Giải High Distinction, School Champion Kỳ thi Toán Quốc Tế Kangaroo 2019
Huy chương Vàng Kỳ thi Toán Titan – TMO 2019
167Nguyễn Phương Thảo1G0Huy chương Vàng Kỳ thi Toán Quốc tế SASMO 2019
Giải Distinction Kỳ thi Toán Quốc Tế Kangaroo 2019
Huy chương Đồng Kỳ thi Toán Titan – TMO 2019
168Chu Quang Thái Huy1G0Huy chương Bạc Kỳ thi Toán Quốc tế SASMO 2019
Huy chương Đồng Kỳ thi Toán Titan – TMO 2019
Top 5%  Kỳ thi Toán Quốc Tế Kangaroo 2019
169Nguyễn Hà Anh Thư1G0Huy chương Bạc Kỳ thi Toán Quốc tế SASMO 2019
Top 10%  Kỳ thi Toán Quốc Tế Kangaroo 2019
170Nguyễn Chí Anh1G0Huy chương Đồng Kỳ thi Toán Titan – TMO 2019
Top 10%  Kỳ thi Toán Quốc Tế Kangaroo 2019
171Nguyễn Chí Anh1G0Huy chương Đồng Kỳ thi Toán Quốc tế SASMO 2019
172Đỗ Nguyễn Diệp Linh1G0Top 5%  Kỳ thi Toán Quốc Tế Kangaroo 2019
173Trần Hương Linh1G5Top 5%  Kỳ thi Toán Quốc Tế Kangaroo 2019
174Lê Minh Hoàng1G0Top 5%  Kỳ thi Toán Quốc Tế Kangaroo 2019
175Bùi Hữu An1C3Top 5%  Kỳ thi Toán Quốc Tế Kangaroo 2019
176Nguyễn Quang Hưng1A6Top 5%  Kỳ thi Toán Quốc Tế Kangaroo 2019
177Lê Hồng Phong  1A8Top 5%  Kỳ thi Toán Quốc Tế Kangaroo 2019
178Phan Phương Linh1C1Top 5%  Kỳ thi Toán Quốc Tế Kangaroo 2019
179Lê Đàm Nam Phong1G0Top 5%  Kỳ thi Toán Quốc Tế Kangaroo 2019
180Nguyễn Tuấn Minh1A5Top 10%  Kỳ thi Toán Quốc Tế Kangaroo 2019
Huy chương Vàng Kỳ thi U7 giải Cờ vua Thể thao – Thiếu niên 10-10 mở rộng
Huy chương Bạc bảng nam lớp 1 Giải Cờ Vua trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng
Giải Nhì Quận Giải Cờ Vua cấp Quận năm 2018
181Lại Bảo Phong1A8Top 10%  Kỳ thi Toán Quốc Tế Kangaroo 2019
182Trần Thái An1G4Top 10%  Kỳ thi Toán Quốc Tế Kangaroo 2019
183Hồ Hải Nam1A3Top 10%  Kỳ thi Toán Quốc Tế Kangaroo 2019
184Nguyễn Bình Minh1G4Top 10%  Kỳ thi Toán Quốc Tế Kangaroo 2019
185Nguyễn Ánh Ngọc1A2Top 10%  Kỳ thi Toán Quốc Tế Kangaroo 2019
186Nguyễn Trường Giang1G4Top 10%  Kỳ thi Toán Quốc Tế Kangaroo 2019
187Vũ Đức Hiếu1A8Top 10%  Kỳ thi Toán Quốc Tế Kangaroo 2019
188Hoàng Hữu Thái1G3Top 10%  Kỳ thi Toán Quốc Tế Kangaroo 2019
189Lê Trần Mai Khanh1G0Top 10%  Kỳ thi Toán Quốc Tế Kangaroo 2019
190Lê Thanh Tùng1A8Top 10%  Kỳ thi Toán Quốc Tế Kangaroo 2019
191Phạm Hà My1G4Top 10%  Kỳ thi Toán Quốc Tế Kangaroo 2019
192Nguyễn Kim Nghĩa1C3Top 10%  Kỳ thi Toán Quốc Tế Kangaroo 2019
193Vũ Hải Nam1G0Top 10%  Kỳ thi Toán Quốc Tế Kangaroo 2019
194Nguyễn An Phú1G0Top 10%  Kỳ thi Toán Quốc Tế Kangaroo 2019
195Trần Nam Phong1G0Top 10%  Kỳ thi Toán Quốc Tế Kangaroo 2019
196Trần Ngọc Hân1G0Top 10%  Kỳ thi Toán Quốc Tế Kangaroo 2019
197Trương Hà Minh1G0Top 10%  Kỳ thi Toán Quốc Tế Kangaroo 2019
198Nguyễn Anh Minh1G3Top 10%  Kỳ thi Toán Quốc Tế Kangaroo 2019
199Phan Như Ý1A1Huy chương Đồng Giải cúp các CLB Khiêu vũ Thể thao khu vực phía Bắc năm 2019
Huy chương Đồng Giải Vô địch Khiêu vũ thể thao Quốc tế Hà Nội mở rộng năm 2018
200Phạm Châu Anh1A2Giải Nhất môn Cờ Vua cấp Quận năm 2018
201Nguyễn Thị Xuân Hậu  1A8Giải Ba môn Cờ Vua cấp Quận năm 2018
202Nghiêm Việt Bách  1A6Giải Ba môn Cờ Vua cấp Quận năm 2018
x Error: Super Forms could not find a form with ID: 289