Mỗi học sinh là nhà lãnh đạo tương lai  

KHÁM PHÁ CÁC CÂU LẠC BỘ NĂNG KHIẾU

Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn hướng tới giáo dục học sinh với phương châm “Mỗi học sinh là một nhà lãnh đạo tương lai” xoay quanh ba giá trị cốt … Xem thêm

Quy định tài chính

QUY ĐỊNH TÀI CHÍNH   I. Phí phỏng vấn và kiểm tra + Chỉ áp dụng cho học sinh đang không theo học tại Hệ thống Trường Liên cấp Newton, phí này … Xem thêm

Quy định hành chính

QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH I. Thủ tục nhập học 1. Sổ tay phụ huynh, học sinh: – 100% phụ huynh, học sinh trước khi nhập học phải ký cam kết thực hiện … Xem thêm

Nội quy trường học

NỘI QUY TRƯỜNG HỌC I. Nội quy ra – vào trường học 1. Giờ làm việc chung: – Thứ 2 đến Thứ 6: 7h30 – 16h30; – Thứ 7: 8h00 – 12h00. … Xem thêm

x Error: Super Forms could not find a form with ID: 289