Mỗi học sinh là nhà lãnh đạo tương lai  

Bảng Vàng Thành Tích Học Sinh Năm học 2017-2018

Trường Phổ thông Quốc tế Newton, hân hoan đón nhận những thành tích xuất sắc của các em học sinh trong toàn trường năm học 2017 -2018. Những thành tích nổi bật của các em, trong các cuộc thi cấp quốc gia, cấp thành phố, cấp quận là minh chứng rõ rệt nhất về sức sống, sự cố gắng nỗ lực trong học tập, thi đấu thể thao của thầy và trò của nhà trường. Đó cũng là một mốc son chói lọi đánh dấu sự phát triển trên chặng đường vì sự nghiệp giáo dục của trường Phổ thông Quốc tế Newton.

TRƯỜNG TIỂU HỌC I-SẮC NIU-TƠN

BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH

NĂM HỌC 2017-2018

 1. Lê Xuân Khôi – 5G1

– Đạt giải Nhất Kỳ thi Olympic Tiếng Anh cấp TP

– Đạt giải Nhất Kỳ thi Olympic Tiếng Anh cấp Quận

– Đạt giải Ba Cuộc thi Tin học trẻ 2018 cấp Quận

– Đạt giải Bạc cuộc thi IOE cấp Quốc Gia

– Đạt giải Nhì Cuộc thi Tin học trẻ cấp Thành phố

 

 1. Nguyễn Bá Quốc Trung – 5G2

– Đạt giải Bạc Kỳ thi Toán SASMO 2018

 

 1. Nguyễn Thanh Bình – 5G2

– Đạt giải KK Kỳ thi Violympic Toán Tiếng Việt cấp Quốc gia

– Đạt giải Nhất Kỳ thi Olympic Tiếng Anh cấp Quận

– Đạt giải KK cuộc thi IOE cấp Quốc Gia

 

 1. Hoàng Hải Long – 5A2

– Đạt giải KK Kỳ thi Violympic Toán Tiếng Việt cấp Quốc gia

– Đạt giải Nhất Kỳ thi Olympic Tiếng Anh cấp Quận

 

 1. Đoàn Phan Minh Anh – 5A2

– Đạt giải KK Kỳ thi Violympic Toán Tiếng Việt cấp Quốc gia

 

 1. Nguyễn Thị Minh Hà – 5A2

– Đạt giải KK Kỳ thi Violympic Toán Tiếng Việt cấp Quốc gia

 

 1. Trần Thượng Gia Huy – 5A2

– Đạt giải Ba Kỳ thi Olympic Tiếng Anh cấp TP

– Đạt giải Nhì Kỳ thi Olympic Tiếng Anh cấp Quận

– Đạt giải KK cuộc thi IOE cấp Quốc Gia

 

 1. Nguyễn Khánh Hân – 5G1

– Đạt giải Ba Olympic Tiếng Anh cấp TP

– Đạt giải Nhất Kỳ thi Olympic Tiếng Anh cấp Quận

– Đạt giải Đồng cuộc thi IOE cấp Quốc Gia

 

 1. Lê Phương Bảo Anne – 5G1

– Đạt giải KK Kỳ thi Olympic Tiếng Anh cấp TP

– Đạt giải Nhất Kỳ thi Olympic Tiếng Anh cấp Quận

– Đạt giải KK cuộc thi IOE cấp Quốc Gia

 

 1. Nguyễn Vương Nhật Minh – 5A3

– Đạt giải KK Kỳ thi Olympic Tiếng Anh cấp TP

– Đạt giải Nhì Kỳ thi Olympic Tiếng Anh cấp Quận

– Đạt giải Ba Kỳ thi cuộc thi  IOE cấp Quốc Gia

 

 1. Hoàng Minh – 5G1

– Đạt Top 10% Kỳ thi Toán Kangaroo 2018 cấp Quốc tế

– Đạt giải KK cuộc thi IOE cấp Quốc Gia

 

 1. Hoàng Phương Nam – 5G2

– Đạt giải Ba Cuộc thi  Robothon cấp Quốc Gia

 

 1. Nguyễn Anh Quân – 5G1

– Đạt giải Ba Cuộc thi  Robothon cấp Quốc Gia

 

 1. Vũ Uyển Nhi – 5G1

– Đạt giải Khuyến khích khu vực Hà Nội cuộc thi Toefl primary vòng chung kết.

– Đạt giải Nhì Kỳ thi Olympic Tiếng Anh cấp Quận

– Đạt giải Nhì cuộc thi IOE cấp Quốc Gia

 

 1. Đặng Vũ Lã Trung Kiên – 5G1

– Đạt giải Nhất Kỳ thi Olympic Tiếng Anh cấp Quận

 

 1. Lê Hữu Minh Sơn – 5G2

– Đạt giải Nhất Kỳ thi Olympic Tiếng Anh cấp Quận

 

 1. Đoàn Nguyễn Minh Thư – 5A1

– Đạt giải Nhì Cuộc thi Bơi cấp Quận

 

 1. Phan Gia Linh – 5G1

– Đạt giải Nhất Kỳ thi Olympic Tiếng Anh cấp Quận

– Đạt giải KK cuộc thi IOE cấp Quốc Gia

 

 1. Lưu Chí Mạnh – 5G2

– Đạt giải Nhất Kỳ thi Olympic Tiếng Anh cấp Quận

 

 1. Nguyễn Tuệ Nhi – 5G1

– Đạt giải Nhì Kỳ thi Olympic Tiếng Anh cấp Quận

– Đạt giải KK cuộc thi IOE cấp Quốc Gia

 

 1. Nguyễn Ngọc Phương Linh – 5A3

– Đạt giải Nhất Kỳ thi Olympic Tiếng Anh cấp Quận

– Đạt giải KK cuộc thi IOE cấp Quốc Gia

 

 1. Ngô Ngọc Mai – 5G2

– Đạt giải Ba Kỳ thi Olympic Tiếng Anh cấp Quận

 

 1. Nguyễn Ngọc Thái Sơn – 5G2

– Đạt giải Nhì Cuộc thi Robocode 2018 (Hạng mục Điều khiển từ xa)

 

 1. Vũ Trường Giang – 5G1

– Đạt giải KK Cuộc thi Giải Bơi cấp Quận

 

 1. Phan Nguyên Khải – 5G1

– Đạt giải KK Cuộc thi IOE cấp Quốc Gia

 

 1. Nguyễn Bùi Đức Dũng – 4G4

– Đạt Huy chương Vàng Cuộc thi Toán học trẻ IMC –Singapore

– Đạt giải Vàng Kỳ thi Toán Simoc – Singapore International Mathematical Olympiad Challenge

– Đạt giải High Distinction Kỳ thi Toán Úc 2017 – AMC

– Đạt giải Vàng Toán Quốc tế AMO 2017 – American Mathematics Olympiad

– Đạt giải Vàng Kỳ thi International Tournament Mathematics Without Borders – Toán học không biên giới MWB

– Đạt giải High Distinction Kỳ thi Thách thức tư duy thuật toán Bebras 2018 cấp Quốc gia

– Đạt giải National Champion, Longest Jump, School Champion Kỳ thi Toán Kangaroo 2018 cấp Quốc tế

– Đạt giải Vàng Kỳ thi Toán SASMO 2018

– Đạt giải Vàng Kỳ thi Tìm kiếm tài năng toán học trẻ Việt Nam 2018 (MYTS 2018)

– Đạt giải Vàng Kỳ thi Violympic Toán Tiếng Anh cấp Quốc gia

– Đạt giải Bạc Cuộc thi Olympic Toán Titan lần 6 năm 2017 Cấp Quốc gia

– Đạt giải Bạc Kỳ thi Violympic Toán Tiếng Việt cấp Quốc gia

– Top 10 Toàn Quốc cấp vòng thi cấp Quận Huyện kỳ thi IOE

– Đạt giải Ba Cuộc thi IOE cấp Quốc Gia

– Đạt giải Bạc Cuộc thi IMAS cấp Quốc Tế

 

 1. Dương Đăng Khoa – 4G4

– Đạt giải Vàng Kỳ thi Toán SASMO 2018

– Đạt giải Distinction kỳ thi Toán Úc 2017 – AMC

– Đạt Top 10% Kỳ thi Toán Kangaroo 2018 cấp Quốc tế

– Đạt Quán quân vô địch Toàn Quốc Khối 4 cuộc thi English Champion

– Đạt giải Vàng Cuộc thi Olympic Toán Titan lần 6 năm 2017 cấp Quốc gia

– Đạt giải Đồng Kỳ thi Violympic Toán Tiếng Anh cấp Quốc gia

– Đạt giải Nhất Cuộc thi Cờ Vua cấp Quận

– Đạt giải Bạc Cuộc thi IMAS cấp Quốc Tế

 

 1. Nguyễn Lê Nhật Nam – 4G4

– Đạt giải Vàng Kỳ thi Toán SASMO 2018

– Đạt giải High Distinction Kỳ thi Toán Úc 2017 – AMC

– Đạt Top 5% Kỳ thi Toán Kangaroo 2018 cấp Quốc tế

– Đạt giải Vàng Tìm kiếm tài năng toán học trẻ Việt Nam 2018 (MYTS 2018)

– Đạt giải Vàng Kỳ thi Violympic Toán Tiếng Anh cấp Quốc gia

– Đạt giải Bạc Cuộc thi Olympic Toán Titan lần 6 năm 2017 Cấp Quốc gia

– Đạt giải Đồng Kỳ thi Violympic Toán Tiếng Việt cấp Quốc gia

– Đạt giải KK Vòng chung kết Toán A+ – Mathnasium Championship Open 2017

– Top 10 Toàn Quốc cấp vòng thi cấp Thành phố  kỳ thi IOE khối 4

– Đạt giải KK Cuộc thi AMSLINK’S CAMBRIDE EXAM CHALLENGE LẦN THỨ 6 cấp Quốc gia

– Đạt giải Ba Cuộc thi IOE cấp Quốc Gia

– Đạt giải Vàng Cuộc thi IMAS cấp Quốc Tế

 

 1. Mạc Minh Dũng – 4G4

– Đạt Huy chương Bạc Cuộc thi Toán học trẻ IMC –Singapore

– Đạt giải Bạc Kỳ thi Toán Simoc – Singapore International Mathematical Olympiad Challenge

– Đạt giải Bạc Kỳ thi Toán Quốc tế AMO 2017 – American Mathematics Olympiad

– Đạt giải Bạc Kỳ thi Toán SASMO 2018

– Đạt Top 5% Kỳ thi Toán Kangaroo 2018 cấp Quốc tế

– Đạt giải Distinction Kỳ thi Toán Úc 2017 – AMC

– Đạt giải Đồng Cuộc thi Olympic Toán Titan lần 6 năm 2017 cấp Quốc gia

– Đạt giải Bạc Kỳ thi Tìm kiếm tài năng toán học trẻ Việt Nam 2018 (MYTS 2018)

– Đạt giải KK Kỳ thi Violympic Toán Tiếng Anh Toàn Quốc

– Top 10 Toàn Quốc cấp vòng thi cấp Quận Huyện kỳ thi IOE

– Đạt giải KK cuộc thi IOE cấp Quốc Gia

 

 1. Đặng Trần Bảo Đan – 4G4

– Đạt Huy chương Đồng Cuộc thi Toán học trẻ IMC –Singapore

– Đạt National Champion, Longest Jump, School Champion Kỳ thi Toán Kangaroo 2018  cấp Quốc tế

– Đạt giải Vàng Kỳ thi Toán SASMO 2018

– Đạt giải Bạc Kỳ thi Toán Quốc tế AMO 2017- American Mathematics Olympiad

– Đạt giải Distinction Kỳ thi Toán Úc 2017 – AMC

– Đạt Giải Đồng Kỳ thi Toán Simoc – Singapore International Mathematical Olympiad Challenge

– Đạt giải Đồng Kỳ thi International Tournament Mathematics Without Borders – Toán học không biên giới MWB

– Đạt giải Bạc Kỳ thi Tìm kiếm tài năng toán học trẻ Việt Nam 2018 (MYTS 2018) cấp Quốc gia

– Đạt giải Đồng Kỳ thi Violympic Toán Tiếng Việt cấp Quốc gia

– Đạt giải Bạc Kỳ thi Violympic Toán Tiếng Anh cấp Quốc gia

 

 1. Nguyễn Hải My – 4G4

– Đạt giải Vàng Kỳ thi Toán SASMO 2018

– Đạt giải Distinction Kỳ thi Toán Kangaroo 2018 cấp Quốc tế

– Đạt giải Vàng Kỳ thi Tìm kiếm tài năng toán học trẻ Việt Nam 2018 (MYTS 2018)

– Đạt giải Bạc Cuộc thi Olympic Toán Titan lần 6 năm 2017 Cấp Quốc gia

– Đạt giải KK Vòng chung kết Toán A+ – Mathnasium Championship Open 2017

– Đạt giải Khuyến khích khu vực Hà Nội cuộc thi Toefl primary vòng chung kết.

– Đạt giải Ba Cuộc thi AMSLINK’S CAMBRIDE EXAM CHALLENGE LẦN THỨ 6 cấp Quốc gia

– Đạt giải Bạc Cuộc thi IMAS cấp Quốc Tế

 

 1. Đoàn Mạnh Đạt – 4G4

– Đạt giải Vàng Kỳ thi Toán SASMO 2018

– Đạt giải High Distinction Kỳ thi Toán Kangaroo 2018 cấp Quốc tế

– Đạt giải Distinction kỳ thi Toán Úc 2017 – AMC

– Đạt giải Vàng Kỳ thi Tìm kiếm tài năng toán học trẻ Việt Nam 2018 (MYTS 2018)

– Đạt giải Vàng Kỳ thi Violympic Toán Tiếng Anh cấp Quốc gia

– Đạt giải Bạc Cuộc thi Olympic Toán Titan lần 6 năm 2017 cấp Quốc gia

– Đạt giải KK Vòng chung kết Toán A+ – Mathnasium Championship Open 2017

– Đạt giải Vàng Cuộc thi IMAS cấp Quốc Tế

 

 1. Nguyễn Hoàng Phương Linh – 4G4

– Đạt giải High Distinction Kỳ thi Toán Kangaroo 2018 cấp Quốc tế

– Đạt giải Vàng Kỳ thi Toán SASMO 2018

– Đạt giải Vàng Cuộc thi Olympic Toán Titan lần 6 năm 2017 cấp Quốc gia

– Đạt giải Bạc Tìm kiếm tài năng toán học trẻ Việt Nam 2018 (MYTS 2018)

– Đạt giải Ba Cuộc thi AMSLINK’S CAMBRIDE EXAM CHALLENGE LẦN THỨ 6 cấp Quốc gia

– Đạt giải Bạc Cuộc thi IMAS cấp Quốc Tế

 

 1. Lê Đại Quang – 4G4

– Đạt giải Vàng Kỳ thi Toán SASMO 2018

– Đạt giải Vàng Cuộc thi Olympic Toán Titan lần 6 năm 2017 cấp Quốc gia

– Đạt Top 10% Kỳ thi Toán Kangaroo 2018

– Đạt giải Vàng Tìm kiếm tài năng toán học trẻ Việt Nam 2018 (MYTS 2018)

– Đạt giải KK Cuộc thi AMSLINK’S CAMBRIDE EXAM CHALLENGE LẦN THỨ 6 cấp Quốc gia

– Đạt giải Bạc Cuộc thi IMAS cấp Quốc Tế

 

 1. Nguyễn Nhật Nam – 4G4

– Đạt giải High Distinction Kỳ thi Toán Kangaroo 2018 cấp Quốc tế

– Đạt giải Vàng Kỳ thi Toán SASMO 2018

– Đạt giải Đồng Kỳ thi Tìm kiếm tài năng toán học trẻ Việt Nam 2018 (MYTS 2018)

 

 1. Vũ Nam Khánh – 4G4

– Đạt Top 5% Kỳ thi Toán Kangaroo 2018 cấp Quốc tế

– Đạt giải Bạc Kỳ thi Toán SASMO 2018

– Đạt giải KK Vòng chung kết Toán A+ – Mathnasium Championship Open 2017

– Đạt giải Đồng Kỳ thi Tìm kiếm tài năng toán học trẻ Việt Nam 2018 (MYTS 2018)

– Đạt giải KK cuộc thi IOE cấp Quốc Gia

– Đạt giải Bạc Cuộc thi IMAS cấp Quốc Tế

 

 1. Đặng Phương Linh – 4G1

– Đạt giải Bạc Kỳ thi Toán SASMO 2018

– Đạt Top 10% Kỳ thi Toán Kangaroo 2018 cấp Quốc tế

– Đạt giải Đồng Kỳ thi Violympic Toán Tiếng Anh cấp Quốc gia

 

 1. Nguyễn Diệu Thảo – 4G4

– Đạt giải Bạc Kỳ thi Toán SASMO 2018

– Đạt Top 10% Kỳ thi Toán Kangaroo 2018 cấp Quốc tế

– Đạt giải Bạc Kỳ thi Violympic Toán Tiếng Anh cấp Quốc gia

 

 1. Phí Trung Phong – 4G4

– Đạt giải Bạc Kỳ thi Toán SASMO 2018

– Đạt Top 10%Toán Kangaroo 2018 cấp Quốc tế

– Đạt Cuộc thi Olympic Toán Titan lần 6 năm 2017

 

 1. Liew Triều Vũ – 4G4

– Đạt giải Distinction Kỳ thi Toán Úc 2017 – AMC

– Đạt giải Đồng Kỳ thi Toán SASMO 2018

– Đạt giải Đồng Cuộc thi Olympic Toán Titan lần 6 năm 2017 cấp Quốc gia

– Đạt giải KK Kỳ thi Violympic Toán Tiếng Anh cấp Quốc gia

 

 1. Lê Phương Linh – 4G4

– Đạt giải Đồng Kỳ thi Toán SASMO 2018

– Đạt giải Đồng cuộc thi Tìm kiếm tài năng toán học trẻ Việt Nam 2018 (MYTS 2018) cấp Quốc gia

 

 1. Bùi Xuân Sơn – 4G4

– Đạt giải Đồng Kỳ thi Toán SASMO 2018

– Đạt giải KK Cuộc thi  Robothon cấp Quốc Gia

 

 1. Nguyễn Đức Dũng – 4G2

– Đạt giải Vàng Kỳ thi Toán SASMO 2018

 

 1. Nguyễn Ngọc Bảo Lâm – 4G3

– Đạt giải Bạc Kỳ thi Toán SASMO 2018

 

 1. Phạm Kim Ngân – 4G4

– Đạt giải Đồng Kỳ thi Toán SASMO 2018

 

 1. Nguyễn Minh Nhân – 4G4

– Đạt giải Đồng Kỳ thi Toán SASMO 2018

 

 1. Tăng Minh Hiếu – 4G4

– Đạt giải Đồng Kỳ thi Toán SASMO 2018

 

 1. Trần Tuệ Minh – 4G4

– Đạt giải Đồng Cuộc thi Olympic Toán Titan lần 6 năm 2017 cấp Quốc gia

 

 1. Phạm Công Nhật Minh – 4A3

– Đạt giải Đồng Kỳ thi Toán SASMO 2018

– Đạt giải Đồng Cuộc thi Olympic Toán Titan lần 6 năm 2017 cấp Quốc gia

 

 1. Nguyễn Trần Thảo Chi – 4G3

– Đạt giải Đồng Kỳ thi Toán SASMO 2018

– Đạt giải Nhì Cuộc thi Cờ Vua cấp Quận

 

 1. Nguyễn Khánh Vi – 4G3

– Đạt giải Đồng Kỳ thi Toán SASMO 2018

 

 1. Phạm Trí Minh – 4G3

– Đạt giải Đồng Kỳ thi Toán SASMO 2018

 

 1. Nguyễn Nhật Lâm – 4A2

– Đạt giải Đồng Kỳ thi Toán SASMO 2018

 

 1. Phạm Diệp Chi – 4A3

– Đạt giải Đồng Kỳ thi Toán SASMO 2018

 

 1. Nguyễn Đăng Bách – 4A1

– Đạt Top 5% Kỳ thi Toán Kangaroo 2018 cấp Quốc tế

 

 1. Nguyễn Đức Dũng – 4G2

– Đạt Top 5% Kỳ thi Toán Kangaroo 2018 cấp Quốc tế

 

 1. Đỗ Trí Khiêm – 4G2

– Đạt Top 10% Kỳ thi Toán Kangaroo 2018 cấp Quốc tế

– Đạt giải Bạc Cuộc thi IMAS cấp Quốc Tế

 

 1. Đào Minh Đức – 4A2

– Đạt giải Nhất Cuộc thi Robocode 2018 (Hạng mục Điều khiển từ xa)

 

 1. Đặng Công Minh Tuấn – 4G4

– Đạt giải Ba Cuộc thi Robocode 2018 (Hạng mục Điều khiển từ xa)

 

 1. Hoàng Diệu Linh – 4A3

– Đạt giải Nhì Cuộc thi Tin học trẻ 2018 cấp Quận

 

 1. Nguyễn Hoàng Phương – 4G2

– Đạt giải Nhất Cuộc thi Tin học trẻ 2018 cấp Quận

 

 1. Lê Thùy Dương – 4A1

– Đạt giải Ba Cuộc thi cầu lông cấp Quận

 

 1. Nguyễn Vĩ Thanh Quang – 3G5

– Đạt giải Vàng Kỳ thi Toán SASMO 2018

– Đạt giải High Distinction Kỳ thi Toán Úc 2017 – AMC

– Đạt Top 5% Kỳ thi Toán Kangaroo 2018 cấp Quốc tế

– Đạt giải Đồng Kỳ thi Toán Simoc – Singapore International Mathematical Olympiad Challenge

– Đạt giải Vàng Kỳ thi Tìm kiếm tài năng toán học trẻ Việt Nam 2018 (MYTS 2018)

– Đạt giải Vàng Cuộc thi Olympic Toán Titan lần 6 năm 2017 cấp Quốc gia

– Đạt giải Bạc Kỳ thi Violympic Toán Tiếng Anh cấp Quốc gia

– Đạt giải KK Vòng chung kết Toán A+ – Mathnasium Championship Open 2017

– Đạt Top 10 Thí sinh xuất sắc nhất Miền Bắc và Miền Trung cuộc thi English Champion

– Đạt giải Bạc Cuộc thi IMAS cấp Quốc Tế

 

 1. Ngô Trần Nam Khánh – 3G4

– Đạt giải Vàng Kỳ thi Toán SASMO 2018

– Đạt Top10% Kỳ thi Toán Kangaroo 2018 cáp Quốc tế

– Đạt giải Bạc Cuộc thi Olympic Toán Titan lần 6 năm 2017 cấp Quốc gia

 

 1. Hà Tiến Long – 3G5

– Đạt giải Vàng Kỳ thi Toán SASMO 2018

– Đạt giải KK Vòng chung kết Toán A+  – Mathnasium Championship Open 2017 cấp Quốc gia

– Đạt giải Bạc Cuộc thi Olympic Toán Titan lần 6 năm 2017 Cấp Quốc gia

 

 1. Nguyễn Hoàng Anh – 3G5

– Đạt giải Vàng Kỳ thi Toán SASMO 2018

– Đat giải Distinction Kỳ thi Toán Kangaroo 2018 cấp Quốc tế

– Đạt giải Bạc Cuộc thi Olympic Toán Titan lần 6 năm 2017 Cấp Quốc gia

 

 1. Lê Tomasz Anh – 3G5

– Đạt giải Vàng Kỳ thi Toán SASMO 2018

– Đạt giải Đồng Cuộc thi Olympic Toán Titan lần 6 năm 2017 cấp Quốc gia

– Đạt giải KK Kỳ thi Violympic Toán Tiếng Anh Toàn Quốc

 

 1. Trần Gia Khánh – 3G5

– Đạt giải Bạc Kỳ thi Toán SASMO 2018

– Đạt giải High Distinction Kỳ thi Thách thức tư duy thuật toán Bebras 2018 cấp Quốc gia

– Đạt giải Đồng Kỳ thi Olympic Toán Titan lần 6 năm 2017 Cấp Quốc gia

 

 1. Nguyễn Đức Thiên Phú – 3G1

– Đạt giải Đồng Kỳ thi Toán SASMO 2018

– Đạt Top 10% Kỳ thi Toán Kangaroo 2018 cấp Quốc tế

– Đạt giải Nhì Cuộc thi Cờ Vua cấp Quận

 

 1. Dương An Lộc – 3G5

– Đạt giải Bạc Kỳ thi Toán SASMO 2018

– Đạt giải Bạc Cuộc thi Olympic Toán Titan lần 6 năm 2017 cấp Quốc gia

 

 1. Lê Xuân Tuấn – 3G5

– Đạt giải Đồng Kỳ thi Toán SASMO 2018

– Đạt giải Đồng Cuộc thi Olympic Toán Titan lần 6 năm 2017 cấp Quốc gia

 

 1. Vũ Đức Bình – 3G5

– Đạt giải Bạc Kỳ thi Toán SASMO 2018

 

 1. Nguyễn Minh Anh A – 3G4

– Đạt Top 10% Kỳ thi Toán Kangaroo 2018 cấp Quốc tế

 

 1. Nguyễn Thùy Trang – 3G5

– Đạt giải Bạc Cuộc thi Olympic Toán Titan lần 6 năm 2017 Cấp Quốc gia

 

 1. Đặng Hồ Hoàng Dương – 3A1

– Đạt giải Đồng Cuộc thi Olympic Toán Titan lần 6 năm 2017 cấp Quốc gia

 

 1. Trịnh Nhật Minh – 3G5

– Đạt giải Đồng Cuộc thi Olympic Toán Titan lần 6 năm 2017 cấp Quốc gia

 

 1. Nguyễn Hoàng Hà Anh – 3G1

– Đạt giải C Cuộc thi vẽ tranh ” Sải cánh vươn cao”  2017 chủ đề ” Chiếc máy bay ước mơ của em” cấp Thành phố

 

 1. Nguyễn Minh Anh – 3G4

– Top 10 Toàn Quốc cấp vòng thi cấp Quận Huyện kỳ thi IOE

 

 1. Nguyễn Hạnh Phương – 3G1

– Top 10 Toàn Quốc cấp vòng thi cấp Quận Huyện kỳ thi IOE

 

 1. Mạc Kiên Trung – 2G4

– Đạt giải Vàng Kỳ thi Toán Quốc tế AMO 2017 – American Mathematics Olympiad

– Đạt giải Vàng Kỳ thi Toán SASMO 2018

– Đạt giải Đồng Cuộc thi Olympic Toán Titan lần 6 năm 2017 cấp Quốc gia

– Đạt Top 10% Kỳ thi Toán Kangaroo 2018 cấp Quốc tế

 

 1. Nguyễn Diệu Hà – 2A1

– Đạt giải Vàng Kỳ thi Toán SASMO 2018

– Đạt 4 HC Vàng và 1 HC Đồng  giải Vô địch cờ tướng trẻ toàn quốc năm 2017

– Đạt Huy chương Bạc giải Cờ vua Hà Nội mở rộng 2017- Cúp Kim Đồng

– Đạt Huy chương Vàng giải cờ vua Mầm non và Tiểu học các CLB Hà Nội mở rộng- Cúp Trạng cờ nhí.

– Đạt giải Nhất Cuộc thi Cờ Vua cấp Quận

– Đạt giải Nhì Cuộc thi cờ Tướng cấp Quận

 

 1. Nguyễn Đăng Khoa – 2G1

– Đạt giải Vàng Kỳ thi Toán SASMO 2018

– Đạt giải High Distinction Kỳ thi Toán Kangaroo 2018 cấp Quốc tế

– Đạt giải Bạc Cuộc thi Olympic Toán Titan lần 6 năm 2017 Cấp Quốc gia

 

 1. Nguyễn Chí Thanh – 2G4

– Đạt giải Vàng Kỳ thi Toán SASMO 2018

– Đạt Top 10% Kỳ thi Toán Kangaroo 2018 cấp Quốc tế

– Đạt giải Vàng Cuộc thi Olympic Toán Titan lần 6 năm 2017 cấp Quốc gia

– Đạt giải Nhì Cuộc thi Tin học trẻ 2018 (PMST) cấp Quận

– Đạt giải Nhì Cuộc thi Tin học trẻ cấp Thành phố

 

 1. Quách Băng Tâm – 2A1

– Đạt giải High Distinction Kỳ thi Toán Kangaroo 2018 cấp Quốc tế

– Đạt giải Vàng Kỳ thi Toán SASMO 2018

– Đạt giải Đồng Cuộc thi Olympic Toán Titan lần 6 năm 2017 cấp Quốc gia

 

 1. Lê Tùng Lâm – 2G1

– Đạt giải Vàng Kỳ thi Toán SASMO 2018

– Đạt Top 10% Kỳ thi Toán Kangaroo 2018 cấp Quốc tế

 

 1. Vũ Khánh Linh – 2G1

– Đạt giải Vàng Kỳ thi Toán SASMO 2018

– Đạt Top 10% Kỳ thi Toán Kangaroo 2018 cấp Quốc tế

 

 1. Lại Đức Dũng – 2G1

– Đạt giải Bạc Kỳ thi Toán SASMO 2018

– Đạt Top 5% Toán Kangaroo 2018 cấp Quốc tế

– Đạt giải Bạc Cuộc thi Olympic Toán Titan lần 6 năm 2017 Cấp Quốc gia

 

 1. Bùi Đức Huy – 2A1

– Đạt giải Bạc Kỳ thi Toán SASMO 2018

– Top 10% Kỳ thi Toán Kangaroo 2018 cấp Quốc tế

– Giải Đồng Cuộc thi Olympic Toán Titan lần 6 năm 2017 Cấp Quốc gia

 

 1. Đoàn Minh Hải – 2A2

– Đạt giải Bạc Kỳ thi Toán SASMO 2018

– Đạt giải Bạc Cuộc thi Olympic Toán Titan lần 6 năm 2017 Cấp Quốc gia

 

 1. Nguyễn Chấn Hưng – 2G1

– Đạt giải Bạc Kỳ thi Toán SASMO 2018

– Đạt giải Đồng Cuộc thi Olympic Toán Titan lần 6 năm 2017 cấp Quốc gia

 

 1. Hoàng Minh Anh – 2G4

– Đạt giải Bạc Kỳ thi Toán SASMO 2018

– Đạt giải Đồng Cuộc thi Olympic Toán Titan lần 6 năm 2017 cấp Quốc gia

 

 1. Bùi Thảo Linh – 2G1

– Đạt giải Đồng Kỳ thi Toán SASMO 2018

– Đạt Top 10% Kỳ thi Toán Kangaroo 2018 cấp Quốc tế

 

 1. Nguyễn Thị Tuệ Linh – 2G3

– Đạt giải Bạc Kỳ thi Toán SASMO 2018

 

 1. Vũ Ngọc Bảo Anh – 2G4

– Đạt giải Bạc Kỳ thi Toán SASMO 2018

 

 1. Nguyễn Đức Minh – 2A2

– Đạt giải Bạc Kỳ thi Toán SASMO 2018

 

 1. Nguyễn Xuân Nhật Minh – 2A2

– Đạt giải Bạc Kỳ thi Toán SASMO 2018

 

 1. Phan Tấn Dũng – 2G1

– Đạt giải Bạc Kỳ thi Toán SASMO 2018

 

 1. Lê Hải Bình An – 2G1

– Đạt giải Đồng Kỳ thi Toán SASMO 2018

 

 1. Nguyễn Đức Minh Kiệt – 2G1

– Đạt giải Đồng Kỳ thi Toán SASMO 2018

 

 1. Tô Thái Sơn – 2G1

– Đạt giải Đồng Kỳ thi Toán SASMO 2018

 

 1. Đỗ Bảo Anh – 2G1

– Đạt giải Đồng Kỳ thi Toán SASMO 2018

 

 1. Trần Minh Tuấn – 2G3

– Đạt giải Đồng Kỳ thi Toán SASMO 2018

 

 1. Đinh Hương Giang – 2G3

 – Đạt giải Đồng Kỳ thi Toán SASMO 2018

 

   104. Phạm Anh Thư – 2A2

– Đạt giải Đồng Kỳ thi Toán SASMO 2018

 

 1. Phạm Đức Huy – 2G2

– Đạt Top 10% Kỳ thi Toán Kangaroo 2018 cấp Quốc tế

 

 1. Lê Xuân Tùng – 2A1

 – Đạt Top 10% Kỳ thi Toán Kangaroo 2018 cấp Quốc tế

 

 1. Trần Thiên Thảo – 2A3

– Đạt giải Bạc Cuộc thi Olympic Toán Titan lần 6 năm 2017 Cấp Quốc gia

 

 1. Kiều Thiên An – 2A1

– Đạt giải Bạc Cuộc thi Olympic Toán Titan lần 6 năm 2017 Cấp Quốc gia

 

 1. Vũ Chí Thanh – 2G1

– Đạt giải Đồng Cuộc thi Olympic Toán Titan lần 6 năm 2017 cấp Quốc gia

 

 1. Trần Băng Tâm – 1G4

– Đạt giải Distinction Kỳ thi Toán Kangaroo 2018 cấp Quốc tế

– Đạt giải Nhất Cuộc thi International Music Competition cấp Quốc tế

 

 1. Vũ Trường Phúc – 1G4

 – Đạt giải Distinction Kỳ thi Toán Kangaroo 2018 cấp Quốc tế

 – Đạt giải KK Vòng chung kết Toán A+ – Mathnasium Championship Open 2017

 

 1. Nguyễn Văn Bách – 1G4

– Đạt giải Distinction Kỳ thi Toán Kangaroo 2018 cấp Quốc tế

 

 1. Nguyễn Đỗ Quyên – 1G4

– Đạt Top 5% Kỳ thi Toán Kangaroo 2018 cấp Quốc tế

– Đạt giải Ba Kỳ thi Vòng chung kết Toán A+  – Mathnasium Championship Open 2017

 

 1. Trương Minh Khánh – 1G4

– Đạt giải Ba Cuôc thi Vẽ tranh của tổ chức Frog are green của Mỹ

 

 1. Đinh Duy Tiến An – 1A3

– Đạt Top 5% Kỳ thi Toán Kangaroo 2018 cấp Quốc tế

 

 1. Trương Gia Hân – 1G4

– Đạt Top 5% Kỳ thi Toán Kangaroo 2018 cấp Quốc tế

 

 1. Nguyễn Tuấn Minh – 1G4

– Đạt Top 5% Kỳ thi Toán Kangaroo 2018 cấp Quốc tế

 

 1. Trịnh Yến Vy – 1G6

– Đạt Top 5% Kỳ thi Toán Kangaroo 2018 cấp Quốc tế

 

 1. Nguyễn Mạnh Cường – 1G4

– Đạt Top 10% Kỳ thi Toán Kangaroo 2018 cấp Quốc tế

 

 1. Vũ Khánh Ly – 1G2

– Đạt Top 10% Kỳ thi Toán Kangaroo 2018 cấp Quốc tế

 

 1. Vũ Thị Vân Khánh – 1G5

– Đạt Top 10% Kỳ thi Toán Kangaroo 2018 cấp Quốc tế

 

 1. Phạm Trí Hải – 1A2

– Đạt Top 10% Kỳ thi Toán Kangaroo 2018 cấp Quốc tế

 

 1. Bùi Phương Minh – 1G3

– Đạt Top 10% Kỳ thi Toán Kangaroo 2018 cấp Quốc tế

 

 1. Vũ Khánh Vy – 1G2

– Đạt giải KK Vòng chung kết Toán A+ – Mathnasium Championship Open 2017

 

 1. Hoàng Gia Huy – 1G4

– Đạt giải KK Vòng chung kết Toán A+ – Mathnasium Championship Open 2017 cấp Quốc gia

 

x Error: Super Forms could not find a form with ID: 289