Mỗi học sinh là nhà lãnh đạo tương lai  

Bảng Vàng Thành Tích Học Sinh Năm học 2016-2017

Trường Phổ thông Quốc tế Newton, hân hoan đón nhận những thành tích xuất sắc của các em học sinh trong toàn trường năm học 2016 -2017. Những thành tích nổi bật của các em, trong các cuộc thi cấp quốc gia, cấp thành phố, cấp quận là minh chứng rõ rệt nhất về sức sống, sự cố gắng nỗ lực trong học tập, thi đấu thể thao của thầy và trò của nhà trường. Đó cũng là một mốc son chói lọi đánh dấu sự phát triển trên chặng đường vì sự nghiệp giáo dục của trường Phổ thông Quốc tế Newton.

TRƯỜNG TIỂU HỌC I-SẮC NIU-TƠN

BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH

NĂM HỌC 2016-2017

STTHỌ VÀ TÊN HỌC SINHLỚPDANH HIỆU ĐẠT ĐƯỢC
1Bùi Thảo Linh1G1– High Distinction School Champion – Toán Kangaroo Quốc Tế
2Vũ Khánh Linh1G1– Distinction – Toán Kangaroo Quốc Tế
3Lại Đức Dũng1G1– HC Đồng Quốc Tế Tiếng Anh Kumon

– Giải Nhất Toán Tiếng Anh cấp Quận

– Giải Ba Toán Tiếng Việt cấp Quận

4Nguyễn Đăng Khoa1G1– Giải Ba Toán Tiếng Việt cấp Quận
5Nguyễn Chấn Hưng1G1– Giải Ba Toán Tiếng Việt cấp Quận
6Phạm Ngọc Lam Giang1G1– HC Bạc Giải Mầm non Đất Việt môn Cờ Vua cấp Quốc gia

– Giải Nhì môn Cờ Vua cấp Quận

7Trần Minh Tuấn1G3– Giải Khuyến Khích Toán Tiếng Việt cấp Quận
8Lê Gia Huy1G3– Distinction Toán Kangaroo Quốc Tế

– Giải Nhất Toán Tiếng Anh cấp Quận

9Phan Văn Bảo Châu1G3– Top 10% – Toán Kangaroo Quốc Tế
10Estorgio Ha Anh1G4– Giải Ba Toán Tiếng Anh cấp Quận
11Trần Thiên Thảo1A3– Giải Ba Toán Tiếng Anh cấp Quận
12Nguyễn Khánh Linh1A3– Giải Nhì Quốc tế Toán Ucmas
13Đoàn Minh Hải1A2– Giải Nhì Toán Tiếng Việt cấp Quận
14Nguyễn Diệu Hà1A1– Huy chương Đồng môn cờ Vua  cấp Thành Phố

– Giải Nhất môn Cờ Vua cấp Quận

15Lê Tomasz Anh

 

2G1– Huy Chương Đồng Toán SASMO Quốc Tế

– Giải Nhì Toán IQ  cấp Quốc Gia

– Giải Nhì Toán Tiếng Anh cấp Quận

– Giải Nhì Toán Tiếng Việt cấp Quận

16Nguyễn Vũ Kỳ Anh

 

2G1– Huy Chương Đồng Toán SASMO Quốc Tế

– Top 5% –  Toán Kangaroo  Quốc Tế

– Giải Nhất Toán IQ cấp Quốc Gia

– HC Vàng Giải Cờ Vua Hoa Phượng Đỏ khu vực Đồng Bằng Sông Hồng cấp Quốc Gia.

– HC Vàng môn Cờ Vua cấp Thành Phố

– HC Vàng môn Cờ Vua Thăng Long cấp Thành Phố

– HC Vàng môn Cờ Vua Talinpa cấp Thành Phố

– HC Vàng môn Cờ Vua Thông Minh cấp Thành Phố

– HC Vàng môn  Cờ Vua Quân đội mở rộng  cấp  Thành Phố

– Giải Nhì Toán Tiếng Anh cấp Quận

– Giải Nhì Toán Tiếng Việt cấp Quận

– Giải Nhất môn Cờ Vua cấp Quận

17Dương An Lộc2G1– Huy Chương Đồng Toán SASMO Quốc Tế
18Nguyễn Thùy Trang2G1– Giải Nhì Toán Tiếng Việt cấp Quận
19Phạm Nhật Minh – Huy Chương Bạc Toán SASMO Quốc Tế
20Trịnh Nhật Minh2G1– HC Đồng Toán Sasmo  Quốc Tế
21Nguyễn Vĩ Thanh Quang2G4– Huy Chương Vàng Toán SASMO Quốc Tế

– High Distinction – Toán Kangaroo  Quốc Tế

– Giải Nhì Toán Tiếng Anh cấp Quận

– Giải Nhì Toán Tiếng Việt cấp Quận

22Ngô Trần Nam Khánh2G4– Huy Chương Bạc Toán SASMO Quốc Tế
23Nguyễn Đức Thiên Phú2A3– Huy Chương Đồng Toán SASMO Quốc Tế
24Vũ Nam Khánh

 

3G1– Huy Chương Bạc Toán SASMO Quốc Tế

– Giải Nhì Robotics cấp Quốc Gia

– Giải Ba Toán Tiếng Việt cấp Quận

25Đỗ Hoàng Sơn3G1– Giải Nhì Robotics cấp Quốc Gia
26Tăng Minh Hiếu3G1– Giải Nhì Robotics cấp Quốc Gia
27Bùi Xuân Sơn3G1– Huy Chương Bạc Toán SASMO Quốc Tế

– Giải Nhì Robotics cấp Quốc Gia

28Nguyễn Nhật Nam3G1 – Giải Nhì Robotics cấp Quốc Gia
29Nguyễn Bùi Đức Dũng3G2– Huy Chương Vàng Toán SASMO Quốc Tế

– Top 5% – Toán Kangaroo  Quốc Tế

– HC Vàng Toán Sasmo F21 Quốc Tế

– HC Bạc Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ cấp Quốc Gia

– Giải Nhì Toán Tiếng Anh cấp Quận

– Giải Nhất Toán Tiếng Việt cấp Quận

– Giải Nhất Tiếng Anh trên internet cấp Quận

30Liew Triều Vũ3G2– Huy Chương Vàng Toán SASMO Quốc Tế

– Distinction – Toán Kangaroo Quốc Tế

– Giải Ba Toán Tiếng Việt cấp Quận

– Giải Nhì Tiếng Anh trên internet cấp Quận

31D­ương Châu Anh3G2– Giải Nhì Tiếng Anh trên internet  cấp Quận
32Nguyễn Diệu Thảo3G2– Giải Nhì Tiếng Anh trên internet cấp Quận
33Nguyễn Gia Hưng3G2– Giải Nhì Tiếng Anh trên internet  cấp Quận
34Đỗ Nhân Minh3G2– Giải Ba Robotics cấp Quốc Gia
35Trần Tuệ Minh3G3– Giải Ba Toán Tiếng Anh cấp Quận

– Giải Ba Toán Tiếng Việt cấp Quận

– Giải Nhì Tiếng Anh trên internet  cấp Quận

36Phan Trí Minh3G3– Giải Ba Tiếng Anh trên internet cấp Quận
37Nguyễn Trần Thảo Chi3G3– HC Vàng Giải Mầm non Đất Việt  môn cờ Vua cấp Quốc Gia

– HC Đồng Giải Kiện tướng tương lai môn cờ Vua  cấp Quốc Gia

– HC Vàng môn Cờ Vua cấp Thành Phố

– Giải Ba Tiếng Anh trên internet  cấp Quận

– Giải Nhì môn Cờ Vua cấp Quận

38Nguyễn Bảo Linh3G3– Giải Ba môn Cờ Vua cấp Quận
39Trần Duy An3G3– Giải Ba môn Cờ Vua cấp Quận

– Giải Ba môn cầu Lông cấp Quận

40Nguyễn Tiến Quang3G3– Giải Ba Robotics cấp Quốc Gia
41Đỗ Thu Trang3A2– Giải Nhất Robotics cấp Quốc Gia
42Đặng Phương Linh

 

3A2– Huy Chương Vàng Toán SASMO Quốc Tế

– Giải Ba Tiếng Anh trên internet cấp Quận

43Võ  Trung Hiếu4G1– Giải Ba Toán Tiếng Anh cấp Quận
44Lê Phương Bảo Anne4G1– Giải Ba Toán Tiếng Anh cấp Quận

– Giải Nhì Tiếng Anh trên internet cấp Quận

45Nguyễn Thảo Nguyên4G1– Giải Ba Toán Tiếng Anh cấp Quận
– Giải Ba Toán Tiếng Việt cấp Quận
– Giải Nhất Tiếng Anh trên internet cấp Quận
46Phan Nguyên  Khải4G1– Giải Ba Tiếng Anh trên internet cấp Quận
47Nguyễn Khánh Hân4G1– Giải Nhất Tiếng Anh trên internet cấp Quận
48Nguyễn Anh Quân4G1– Giải Nhì Robotics cấp Quốc Gia
49Thanakrit Santhu4G1– Giải Nhất môn Bóng đá cấp Quận
50Hoàng Hải Nam4G1– Giải Nhất Robotics cấp Quốc Gia
51Nguyễn Tuệ Minh4G2– Giải Ba Toán Tiếng Anh cấp Quận

– Giải Nhất Tiếng Anh trên internet cấp Quận

52L­ương Minh Triết4G2– Giải Ba Tiếng Anh trên internet cấp Quận
53Ngô Quốc Khang4G2– Giải Nhất môn Bóng đá cấp Quận
54Lê Minh Hiếu4G2– Giải Nhất môn Bóng đá cấp Quận
55Trần Nam4G2– Giải Khuyến khích Robotics  Quốc Tế
56Hoàng Phương Nam4G2– Giải Ba Robotics cấp Quốc Gia
57Phùng Quang Huy4A1– Giải Ba Robotics  Quốc Tế

– Giải Nhất  Robotics cấp Quốc Gia

58Nguyễn Nhật Linh4A2– Giải Ba Tiếng Anh trên internet cấp Quận
59Hoàng Hải Long4A2– Giải Khuyến Khích  Tiếng Anh trên internet cấp Quận

 

60Trần Thượng Gia Huy4A2– Giải Ba cuộc thi lập trình Quốc Tế Wecode 2016.

 

61Nguyễn Bảo Nam4A2– Giải tiềm năng Robotics Quốc Tế
62Bùi Hồng Nam4A2– Giải Nhất Bóng Đá cấp Quận.

 

63Đào Tiến Đạt4A2– Giải Nhất Bóng Đá cấp Quận.
64Phạm Việt Hà5G–   Giải Khuyến khích Toán Tiếng Việt cấp Thành Phố

–  Giải Nhất Tiếng Anh trên internet cấp Thành Phố

–  Giải Nhì Toán Tiếng Anh cấp Quận

–  Giải Nhì Toán Tiếng Việt cấp Quận

–  Giải Nhất Tiếng Anh trên internet cấp Quận

–  Dự thi IOE cấp Quốc Gia ( chờ xếp giải)

65Vũ Duy Anh5G– Giải Nhì Toán Tiếng Việt cấp Quận

– Giải Nhì Tin học trẻ cấp Quận

– Giải Nhất môn Bóng đá cấp Quận

66Trần Khánh Chi5G– Giải Ba Tiếng Anh trên internet cấp Thành Phố

– Giải Ba Olympic Tiếng Anh  Tiểu học cấp Thành Phố

– Giải Nhất Tiếng Anh trên internet cấp  Quận

67Đinh Ngọc Linh5G– Giải Ba Tiếng Anh trên internet cấp Thành Phố

– Giải Khuyến Khích  Olympic Tiếng Anh Tiểu học cấp Thành Phố

– Giải Nhất Tiếng Anh trên internet cấp Quận

68Đỗ Nguyên Sang5G– Giải Ba Tiếng Anh trên internet cấp Thành Phố

– Giải Nhì Olympic Tiếng Anh Tiểu học cấp Thành Phố

– Giải Nhất Tiếng Anh trên internet cấp Quận

69Nguyễn  Anh Đức5G– Giải Khuyến Khích  Tiếng Anh trên internet cấp Thành Phố

– Giải Nhất Tiếng Anh trên internet cấp Quận

– Giải Nhất môn Bóng Đá cấp Quận

70Phan Sỹ Duy5G– Giải Ba Tiếng Anh trên internet cấp Thành Phố

– Giải Nhất Tiếng Anh trên internet cấp Quận

 

71Trần Quang Minh5G– Giải Nhì Tiếng Anh trên internet cấp Quận
72Nguyễn Thành Trung5G– Giải Nhất môn Bóng Đá cấp Quận
73Lê Hải Đăng5G– Giải Nhất môn Bóng Đá cấp Quận
74Trần Quang Minh5G– Giải Nhất môn Bóng Đá cấp Quận
75Nguyễn Phú Nguyên Khang5G– Giải Nhất môn Bóng Đá cấp Quận
76Phạm Gia Hư­ng5A– Huy Chương Đồng Toán SASMO Quốc Tế

– Giải Ba Toán Tiếng Việt cấp Thành Phố

– Giải Nhì Toán Tiếng Anh cấp Quận

– Giải Nhì Toán Tiếng Việt cấp Quận

77Đặng Thái Duy5A– Giải Nhì Toán Tiếng Việt cấp Thành Phố

– Giải Ba Toán Tiếng Anh cấp Quận

– Giải Nhì Toán Tiếng Việt cấp Quận

78Đinh Mai Vân5A– Giải Khuyến Khích Tiếng Anh trên internet cấp Thành Phố

– Giải Nhất Tiếng Anh trên internet cấp Quận

79Đoàn Phương Thảo5A– Giải Nhì Tiếng Anh trên internet cấp Quận
80Đỗ Phan Quân5A– Giải Ba môn Bơi hè 2016 cấp Quận
81Trần Xuân Bách5A– Giải Nhì môn Cờ Vua cấp Quận
– Giải Nhất môn Bóng Đá cấp Quận
– Giải Ba môn Cầu Lông cấp Quận
82Lê Hải Dương5A– Giải Nhất môn Bóng Đá cấp Quận
– Giải Nhất môn Cầu Lông cấp Quận
x Error: Super Forms could not find a form with ID: 289