Mỗi học sinh là nhà lãnh đạo tương lai  

Bảng vàng thành tích năm học 2018 – 2019 khối THCS – THPT

Trường Phổ thông Quốc tế Newton, hân hoan đón nhận những thành tích xuất sắc của các em học sinh trong toàn trường năm học 2018 -2019. Những thành tích nổi bật của các em, trong các cuộc thi cấp quốc gia, cấp thành phố, cấp quận là minh chứng rõ rệt nhất về sức sống, sự cố gắng nỗ lực trong học tập, thi đấu thể thao của thầy và trò của nhà trường. Đó cũng là một mốc son chói lọi đánh dấu sự phát triển trên chặng đường vì sự nghiệp giáo dục của trường Phổ thông Quốc tế Newton.

TRƯỜNG THCS-THPT NEWTON

 

STTHỌ TÊNLỚPGIẢI
1Nguyễn Nam Huy8G2Giải Nhất Học sinh giỏi cấp Quận môn Tin học năm học 2018-2019
Giải Nhì Học sinh giỏi cấp Thành phố môn Tin học năm học 2018-2019
giải Nhất cấp Quận kỳ thi HOMC năm học 2018-2019
Huy chương Bạc Cuộc thi Toán quốc tế HOMC
Huy chương Bạc cuộc thi Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ MYTS 2019
Top 10 học sinh đạt kết quả cao nhất English Champion khu vực miền Bắc.
Giải Nhì cuộc thi Tin học trẻ cấp Quận.
2Nguyễn Minh Nam9G1Đạt Huy chương Vàng Cuộc thi Tranh biện The World Scholar’s Cup
Giải Ba Học sinh giỏi cấp Quận môn Tiếng Anh năm học 2018-2019
Giải Nhì Học sinh giỏi cấp Thành phố môn Tiếng Anh năm học 2018-2019
Đạt Giải Khuyến khích TP & đoạt giải toàn quốc Cuộc thi TOEFL Junior Challenge
Đạt giải KK  Olympic Tiếng Anh Thành phố.
3Nguyễn Thanh Phong8G2Huy chương Bạc Toán quốc tế HOMC
Đạt Giải Ba Cuộc thi Toán quốc tế AMC
Đạt Huy chương Bạc Cuộc thi Toán Quốc tế AMO
Giải Ba cấp Quận kỳ thi HOMC năm học 2018-2019
4Hoàng Nguyễn An Phương6G1Huy chương Vàng Cuộc thi Toán quốc tế SASMO
Huy chương Bạc Cuộc thi Toán quốc tế AMO
Giải Khuyến khích Cuộc thi Toán quốc tế IMAS
Huy chương Đồng Cuộc thi Toán quốc tế Titan 2019
Top 10% Học sinh xuất sắc nhất toàn quốc Cuộc thi Toán quốc tế Kangaroo
5Lê Xuân Khôi6G1Huy chương Bạc Cuộc thi Toán quốc tế AMO
Huy chương Đồng Cuộc thi Toán và Khoa học quốc tế IMSO 2018
Huy chương Đồng Cuộc thi Toán quốc tế SASMO
Top 10 học sinh xuất sắc nhất Cuộc thi English Champion 2018
6Nguyễn Xuân Lâm7G1Huy chương Đồng Cuộc thi Toán và Khoa học quốc tế IMSO 2018
7Nguyễn Hoàng Phúc Khánh6G1Huy chương Vàng Cuộc thi Toán quốc tế AMO
Top 10% Học sinh xuất sắc nhất toàn quốc Cuộc thi Toán quốc tế Kangaroo
Giải Khuyến khích Cuộc thi Toán quốc tế IMAS
8Nguyễn Việt Hà7G1Huy chương Đồng Toán quốc tế SASMO
Đạt Giải Ba Cuộc thi Toán quốc tế AMC
9Trần Phú Thành7G1Huy chương Đồng Toán quốc tế SASMO
Đạt Giải Ba Cuộc thi Toán quốc tế AMC
Đạt Huy chương Đồng Cuộc thi Toán Quốc tế AMO
10Phạm Gia Hưng7G1Huy chương Đồng Toán quốc tế SASMO
Đạt Giải Ba Cuộc thi Toán quốc tế AMC
11Bùi Sơn Tùng7G1Đạt Huy chương Vàng Cuộc thi Toán Quốc tế AMO
Đạt Giải Nhì Cuộc thi Toán quốc tế AMC
Giải Khuyến khích Cuộc thi Toán quốc tế IMAS
12Liew Trung Vũ7G1Đạt Giải Ba Cuộc thi Toán quốc tế AMC
Giải Khuyến khích Cuộc thi Toán quốc tế IMAS
13Phan Sỹ Duy7G1Đạt Giải Ba Cuộc thi Toán quốc tế AMC
14Phạm Vũ Hoài Thu7A4Huy chương Đồng Toán quốc tế AMO
15Hoàng Hải Long6CGiải Ba cuộc thi Toán quốc tế AMC
Huy chương Đồng cuộc thi Toán quốc tế SASMO
16Lê Đỗ Hải Đăng6CHuy chương Đồng Cuộc thi Toán quốc tế AMO
17Lưu Chí Mạnh6CGiải Ba cuộc thi Toán quốc tế AMC
18Nguyễn Đăng Vinh7G2Huy Chương Đồng Cuộc thi Toán quốc tế SASMO
19Đào Anh Dũng6G1Huy chương Đồng Cuộc thi Toán quốc tế AMO
Giải Khuyến khích Cuộc thi Toán quốc tế AMC
20Bùi Ngọc Hòa6G1Huy chương Đồng Cuộc thi Toán quốc tế AMC
21Nguyễn Anh Quân6G1Huy chương Đồng Cuộc thi Toán quốc tế AMC
22Nguyễn Bá Quốc Trung6G1Huy chương Đồng Cuộc thi Toán quốc tế AMO
Giải Khuyến khích Cuộc thi Toán quốc tế IMAS
23Nguyễn Khánh Hân6G1Giải Khuyến khích Cuộc thi Toán quốc tế AMC
Top 10 học sinh xuất sắc nhất toàn quốc Cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên mạng Internet
24Hoàng Minh6G1Huy chương Đồng Cuộc thi Toán quốc tế AMO
25Nguyễn Long Hải7G1Huy chương Đồng Toán & Khoa học quốc tế IMSO
Huy chương Đồng Toán quốc tế SASMO
26Đặng Quỳnh Chi6A1Đạt Huy chương Đồng Cuộc thi Toán Quốc tế AMO
27Đỗ Nguyên Sang7G1Đạt Huy chương Đồng Cuộc thi Toán Quốc tế AMO
Đạt Giải Nhì Cuộc thi Toán quốc tế AMC
28Nguyễn Gia Nam7G1Đạt Huy chương Đồng Cuộc thi Toán Quốc tế AMO
29Hoàng Nhật Minh7G1Đạt Huy chương Đồng Cuộc thi Toán Quốc tế AMO
30Lê Huyền Thảo8G2Đạt Huy chương Đồng Cuộc thi Toán Quốc tế AMO
31Đào Phan Nhật Anh8G2Đạt Huy chương Đồng Cuộc thi Toán Quốc tế AMO
Đạt Giải Nhì Cuộc thi Toán quốc tế AMC
Huy chương Đồng Toán quốc tế Sasmo
32Vũ Ngọc Đức8A2Huy chương Đồng Toán quốc tế AMC
33Nguyễn Phương Việt6A2Đạt Giải Ba Cuộc thi Toán quốc tế AMC
34Nguyễn Minh Đức7A1Đạt Giải Ba Cuộc thi Toán quốc tế AMC
Đạt Giải Nhất cấp Quận Cờ vua
35Đặng Thái Duy7G1Đạt Giải Nhì Cuộc thi Toán quốc tế AMC
36Nguyễn Huyền Linh8G2Đạt Giải Ba Cuộc thi Toán quốc tế AMC
Đạt Giải Ba cấp Quận Cuộc thi nghiên cứu khoa học kĩ thuật
37Nguyễn Lê Hoà Bình9G1Đạt Giải Nhì Cuộc thi Toán quốc tế AMC
Giải Nhì Học sinh giỏi cấp Quận môn Hóa học năm học 2018-2019
38Nguyễn Kế Vũ9G2Đạt Giải Ba Cuộc thi Toán quốc tế AMC
Giải Nhì Học sinh giỏi cấp Quận môn Vật lý
Giải Khuyến khích Học sinh giỏi cấp Thành phố môn Vật lý
39Trần Mỹ Anh8G2Đạt Giải Ba Cuộc thi Toán quốc tế AMC
40Phạm Gia Huy6A1Huy chương Đồng Toán quốc tế SASMO
41Nguyễn Minh Khuê9G1Giải Nhất Học sinh giỏi cấp Quận môn Tiếng Anh năm học 2018-2019
Giải Ba Học sinh giỏi cấp Thành phố môn Tiếng Anh năm học 2018-2019
Giải Ba cuộc thi Olympic Tiếng Anh cấp Thành Phố.
Đạt Giải Khuyến khích TP & đoạt giải cấp toàn quốc Cuộc thi TOEFL Junior Challenge
42Trần Ngọc Diệu Vi9G1Giải Nhất Học sinh giỏi cấp Quận môn Tiếng Anh năm học 2018-2019
Giải Ba Học sinh giỏi cấp Thành phố môn Tiếng Anh năm học 2018-2019
Giải KK cuộc thi Olympic Tiếng Anh cấp Thành Phố.
43Nguyễn Lương Kiệt9G1Giải Nhì Học sinh giỏi cấp Quận môn Tiếng Anh năm học 2018-2019
Giải Ba Học sinh giỏi cấp Thành phố môn Tiếng Anh năm học 2018-2019
Đạt giải Ba kỳ thi Olympic Tiếng Anh cấp Thành phố.
44Phạm Bảo Khanh9G2Giải Nhì Olympic Tiếng Anh cấp Thành phố
Giải Ba Học sinh giỏi cấp Thành phố môn Tiếng Anh
Giải Nhì Học sinh giỏi cấp Quận môn Tiếng Anh
45Bùi Tiến Hiệu9G2Giải Ba Học sinh giỏi cấp Quận môn Tiếng Anh
Giải Ba Học sinh giỏi cấp Thành phố môn Tiếng Anh
46Nguyễn Minh Đăng9G2Giải Nhì Học sinh giỏi cấp Quận môn Vật lý
Giải Khuyến khích Học sinh giỏi cấp Thành phố môn Vật lý
47Nghiêm Khánh Linh9A1Giải Nhất môn Lịch sử Kỳ thi Học sinh giỏi cấp Thành phố.
Giải Nhì môn Lịch sử Kỳ thi Học sinh giỏi cấp Quận.
48Lê Châu Khánh Linh12GĐạt Giải Khuyến Khích cấp Thành phố Cuộc thi Học sinh Giỏi môn Tiếng Anh
49Trần Đức Thành Long12A1Đạt Giải Khuyến Khích cấp Thành phố Cuộc thi Học sinh Giỏi môn Tiếng Anh
50Nguyễn Diệu Hương8G2Đạt Giải Nhì cấp Quận Cuộc thi nghiên cứu khoa học kĩ thuật
Đạt Giải Tư cấp Thành phố Cuộc thi nghiên cứu khoa học kĩ thuật
51Nguyễn Thu An8G2Đạt Giải Nhì cấp Quận Cuộc thi nghiên cứu khoa học kĩ thuật
Đạt Giải Tư cấp Thành phố Cuộc thi nghiên cứu khoa học kĩ thuật
52Nguyễn Hương Lan7A1Đạt Giải Khuyến khích TP và đoạt giải toàn quốc Cuộc thi TOEFL Junior Challenge
53Nguyễn Phan Anh Vũ9G2Giải Ba Học sinh giỏi cấp Quận môn Tin học năm học 2018-2019
54Phạm Thành Long9G2Giải Ba Học sinh giỏi cấp Quận môn Hóa học năm học 2018-2019
55Nguyễn Duy Anh9G2Giải Nhì Học sinh giỏi cấp Quận môn Lịch sử năm học 2018-2019
56Trần Kim Phụng10a4Giải Nhất Học sinh giỏi cấp Cụm môn Địa lý
Giải Nhì Cuộc thi Tìm hiểu Kiến thức pháp luật cấp Cụm
Đạt Giải Ba cấp Quận Cuộc thi “Tìm hiểu DVC trực tuyến”
57Nguyễn Tuấn Duy10G1Giải Nhất Học sinh giỏi cấp Cụm môn Tiếng Anh
58Trần Thanh Thảo11GGiải Nhất Học sinh giỏi cấp Cụm môn Tiếng Anh
59Tạ Trâm Anh11GGiải Nhất Học sinh giỏi cấp Cụm môn Tiếng Anh
60Trịnh Minh Thư11GGiải Nhất Học sinh giỏi cấp Cụm môn Tiếng Anh
61Nguyễn Chí Hiếu11GGiải Nhất Học sinh giỏi cấp Cụm môn Địa lý
62Hoàng Việt Anh11GGiải Nhì Học sinh giỏi cấp Cụm môn Địa lý
63Lê Linh Trang11GGiải Nhì Học sinh giỏi cấp Cụm môn Tiếng Anh
Đạt Giải Khuyến khích cấp Cụm Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp
64Trần Tùng Chi11GGiải Nhì Học sinh giỏi cấp Cụm môn Tiếng Anh
Đạt Giải Khuyến khích cấp Cụm Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp
65Nguyễn Việt Huy11GGiải Nhì Học sinh giỏi cấp Cụm môn Tiếng Anh
66Phạm Thị Khánh Linh10G1Giải Nhì Học sinh giỏi cấp Cụm môn Tiếng Anh
67Nguyễn Hữu Thông10G1Giải Nhì Học sinh giỏi cấp Cụm môn Tiếng Anh
68Nguyễn Trung Huy10A3Giải Nhì Học sinh giỏi cấp Cụm môn Tiếng Anh
69Lưu Thu Phương10A2Giải Nhì Học sinh giỏi cấp Cụm môn Địa lý
70Phí Phương Anh11A2Giải Nhì Học sinh giỏi cấp Cụm môn Ngữ văn
71Đỗ Nam Sơn10G2Giải Nhì Học sinh giỏi cấp Cụm môn Tiếng Anh
72Lê Đức Anh11A1Giải Nhì Học sinh giỏi cấp Cụm môn Tiếng Anh
73Trần Long Vũ11A1Giải Nhì Học sinh giỏi cấp Cụm môn Tiếng Anh
74Thang Ngọc Ngân Hà10G2Giải Nhì Học sinh giỏi cấp Cụm môn Địa lý
75Trần Hà Trang10G2Giải Nhì Học sinh giỏi cấp Cụm môn Địa lý
76Dương Đức Tiến10A1Giải Nhì Học sinh giỏi cấp Cụm môn Vật lý
77Nguyễn Khôi Nguyên10G2Giải Ba Học sinh giỏi cấp Cụm môn Tiếng Anh
78Bùi Tiến Dũng10G1Giải Ba Học sinh giỏi cấp Cụm môn Tiếng Anh
Giải Khuyến khích Tin học trẻ cấp Quận
79Hoàng Nam10G1Giải Ba Học sinh giỏi cấp Cụm môn Tiếng Anh
80Trần Ban Mai10G1Giải Ba Học sinh giỏi cấp Cụm môn Tiếng Anh
81Bùi Minh Tín10G2Giải Ba Học sinh giỏi cấp Cụm môn Lịch sử
82Đào Việt Phong11GGiải Ba Học sinh giỏi cấp Cụm môn Tiếng Anh
83Lê Phương Thảo11A2Giải Ba Học sinh giỏi cấp Cụm môn Ngữ văn
84Filipiak Julia Anh11A2Giải Ba Học sinh giỏi cấp Cụm môn Địa lý
85Đinh Ngọc Minh Tâm10A2Giải Ba Học sinh giỏi cấp Cụm môn Lịch sử
86Lê Phương Thảo11A2Giải Ba Học sinh giỏi cấp Cụm môn Ngữ văn
87Nguyễn Đức Bình Chánh10A3Giải Ba Học sinh giỏi cấp Cụm môn Toán
88Nguyễn Thái Sơn11A1Giải Ba Học sinh giỏi cấp Cụm môn Hóa học
89Phạm Tiến Đạt11A1Giải Ba Học sinh giỏi cấp Cụm môn Tiếng Anh
90Nguyễn Phương Linh10G1Giải Ba Học sinh giỏi cấp Cụm môn Hóa học
91Đỗ Bảo Thục Anh8G202 HCV giải bơi học sinh thành phố HN, nội dung 100m ếch và 200m ếch
HCB giải bơi quốc gia bơi tiếp sức
HCĐ giải bơi quốc gia 100m ếch
92Nguyễn Mai Phương8G2Đạt Giải Ba cấp Quận Cuộc thi nghiên cứu khoa học kĩ thuật
93Nguyễn Lê Kim Chi10a4Giải Nhì Cuộc thi Tìm hiểu Kiến thức pháp luật cấp Cụm
Đạt Giải Ba cấp Cụm Cuộc thi nghiên cứu khoa học kĩ thuật
94Lê Hải Dương7A1Huy chương Bạc cấp Thành phố môn Cầu lông
Đạt Giải Nhất cấp Quận Đơn nam cầu lông
95Vương Thị Tuyết Liên9A1Huy chương Đồng cấp Thành phố môn Cầu lông
Giải Nhất cấp Quận môn Cầu lông

GIẤY KHEN

1Nguyễn Thị Yến Linh11A2Giải Khuyến khích Học sinh giỏi cấp Cụm môn Lịch sử
2Nguyên Khôi Nguyên11A2Giải Khuyến khích Học sinh giỏi cấp Cụm môn Tiếng Anh
3Trần Hữu Hoàng Anh10G1Giải Khuyến khích Học sinh giỏi cấp Cụm môn Sinh học
4Nguyễn Quỳnh Anh10G1Giải Khuyến khích Học sinh giỏi cấp Cụm môn Ngữ văn
5Nguyễn Thái Tuấn10G1Giải Khuyến khích Học sinh giỏi cấp Cụm môn Hóa học
6Bùi Thái Hà Trang11A1Giải Khuyến khích Học sinh giỏi cấp Cụm môn Vật lý
7Bùi Minh Trí10G2Giải Khuyến khích Tin học trẻ cấp Quận
8Đào Thùy Dương10A2Giải Khuyến khích Học sinh giỏi cấp Cụm môn Lịch sử
9Trịnh Khánh Linh10A2Giải Khuyến khích Học sinh giỏi cấp Cụm môn Lịch sử
Giải Khuyến khích Cuộc thi Nghiên cứu KH-KT cấp Cụm
10Vũ Duy Việt10A2Giải Khuyến khích Học sinh giỏi cấp Cụm môn Tiếng Anh
11Phạm Hoàng Anh10A2Giải Khuyến khích Cuộc thi Nghiên cứu KH-KT cấp Cụm
12Lê Hồng Minh10G2Giải Khuyến khích Học sinh giỏi cấp Cụm môn Ngữ văn
13Đoàn Nam Khánh10G2Giải Khuyến khích Học sinh giỏi cấp Cụm môn Tiếng Anh
14Lê Bùi Trường Giang10A1Giải Khuyến khích Học sinh giỏi cấp Cụm môn Tiếng Anh
15Trịnh Lê Minh11GGiải Khuyến khích Cuộc thi Nghiên cứu KH-KT cấp Cụm
16Trịnh Việt Anh11GGiải Khuyến khích Cuộc thi Nghiên cứu KH-KT cấp Cụm
Đạt Giải Khuyến khích cấp Cụm Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp
17Lê Đức Anh11A1Đạt Giải Khuyến khích cấp Cụm Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp
18Phạm Hoàng Long11A1Đạt Giải Khuyến khích cấp Cụm Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp
19Bùi Thùy Dương11A3Đạt Giải Khuyến khích cấp Cụm Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp
20Đặng Hữu Duy Phong11GĐạt Giải Khuyến khích cấp Cụm Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp
21Đoàn Quốc Khánh12A2Đạt Giải Khuyến khích cấp Cụm Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp
22Hoàng Hải Ngân12A2Đạt Giải Khuyến khích cấp Cụm Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp
23Lê Hữu Chí10a4Giải Nhì Cuộc thi Tìm hiểu Kiến thức pháp luật cấp Cụm
Đạt Giải Ba cấp Quận Cuộc thi “Tìm hiểu DVC trực tuyến”
24Đỗ Tuấn Hưng10A4Đạt Giải Ba cấp Quận Cuộc thi “Tìm hiểu DVC trực tuyến”
25Nguyễn Công Tuấn Minh10a4Giải Nhì Cuộc thi Tìm hiểu Kiến thức pháp luật cấp Cụm
26Bùi Tiến Anh10A2Giải Nhì Cuộc thi Tìm hiểu Kiến thức pháp luật cấp Cụm
27Nguyễn Bảo Khanh10A3Giải Nhì Cuộc thi Tìm hiểu Kiến thức pháp luật cấp Cụm
28Lê Hoàng Minh Ngọc10A4Giải Nhì Cuộc thi Tìm hiểu Kiến thức pháp luật cấp Cụm
29Đỗ Thị Hằng10A5Giải Nhì Cuộc thi Tìm hiểu Kiến thức pháp luật cấp Cụm
30Nguyễn Trang Anh11A3Giải Nhì Cuộc thi Tìm hiểu Kiến thức pháp luật cấp Cụm
31Phạm Trần Thúy Vy10A5Đạt Giải Ba cấp Quận Chạy 100m nữ
Đạt Giải Nhì cấp Quận Nhảy xa nữ
32Nguyễn Kiều Nhi7A3Huy chương vàng cấp Quận môn Bóng bàn
Đạt Giải Ba cấp Quận môn Đá cầu
Đạt Giải Ba cấp Quận Đơn nữ cầu lông
33Bạch Minh Thành7A2Giải Nhất đôi nam cầu lông cấp Quận
34Đặng Hoàng Dung9G2Huy chương vàng cấp Quận môn Bóng bàn
35Đỗ Gia Khánh7G1Huy chương Bạc cấp Quận môn Bóng bàn
36Lê Hồng Tuệ Anh7G1Huy chương Bạc cấp Quận môn Bóng bàn
37Nguyễn Minh Tú9G2Huy chương Đồng cấp Quận môn Bóng bàn
38Đoàn Tử Việt Hải10A4Đạt Giải Nhất cấp Quận Đôi nam cầu lông
39Lê Bảo Quang11A2Đạt Giải Nhất cấp Quận Đôi nam cầu lông
40Trương Hồ Điệp7A3Đạt Giải Nhất cấp Quận Đôi nam cầu lông
41Nguyễn Đỗ Trọng Huy9A2Đạt Giải Ba cấp Quận Taekwondo

 

x Error: Super Forms could not find a form with ID: 289