Tuyển sinh

1. Thông tin tuyển sinh
THÔNG TIN TUYỂN SINH
NĂM HỌC 2022 – 2023
Hệ thống Trường liên cấp Newton thông báo tuyển sinh các cấp từ tiểu học tới bậc phổ thông cho năm học 2022 - 2023 tại các cơ sở như sau:
2. Quy chế tuyển sinh
 • Độ tuổi tuyển sinh: Đối với năm học 2022 – 2023, nhà trường tuyển sinh học sinh sinh năm 2016 đến 2012. Trường hợp học sinh khác độ tuổi tương ứng với từng cấp, lớp sẽ được Nhà trường xem xét và tiếp nhận theo đúng quy định Điều lệ trường Tiểu học và trường Phổ thông có nhiều cấp học.
 • Điều kiện đăng ký tuyển sinh: Học sinh sinh năm 2016 trở về trước và đạt bài phỏng vấn của Nhà trường.
 • Phí đăng ký dự tuyển đầu vào
  • Phí phỏng vấn hệ Bán Quốc tế và chất lượng cao: 500.000 VND
  • Phí phỏng vấn hệ Cambridge và hệ Song ngữ Mỹ: 1.000.000 VNĐ
 • Nếu học sinh phỏng vấn lần 1 không đạt, đăng ký phỏng vấn lần 2 sẽ không mất phí.
3. HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP
Năm học 2022-2023 (Năm học tối đa 10 tháng)
I. Học sinh học bán trú
Các khoản phí Hệ Đơn vị
Bán Quốc tế Cambridge (Anh) Song Ngữ (Mỹ)
Học kỳ 1 31.500.000 34.500.000 37.500.000 VNĐ/ Học kỳ
Học phí lớp 1,2 Học kỳ 2 31.500.000 34.500.000 37.500.000 VNĐ/ Học kỳ
Cả năm 63.000.000 69.000.000 75.000.000 VNĐ/ Năm
Học kỳ 1 32.500.000 37.500.000 40.500.000 VNĐ/ Học kỳ
Học phí lớp 3, 4, 5 Học kỳ 2 32.500.000 37.500.000 40.500.000 VNĐ/ Học kỳ
Cả năm 65.000.000 73.000.000 81.000.000 VNĐ/ Năm
Phí phỏng vấn/ kiểm tra 500.000 1.000.000 1.000.000 VNĐ/ Lần
Phí đặt chỗ (Sẽ trừ hoàn vào các khoản đóng phí của năm học) 12.000.000 12.000.000 12.000.000 VNĐ/ Năm
Quỹ hỗ trợ phát triển trường 10.000.000 10.000.000 10.000.000 VNĐ/ Năm
Máy tính bảng (nếu thuê) 3.000.000 3.000.000 3.000.000 VNĐ/ Năm
Đồng phục (tạm thu đầu năm) 2.500.000 2.500.000 2.500.000 VNĐ/ Năm
Sách tiếng Anh nước ngoài (tạm thu đầu năm) 2.000.000 3.000.000 4.000.000 VNĐ/ Năm
Ăn sáng 400.000 400.000 400.000 VNĐ/ Tháng
Ăn trưa và chiều 1.300.000 1.300.000 1.300.000 VNĐ/ Tháng
Bán trú 400.000 400.000 400.000 VNĐ/ Tháng
Xe đưa đón tại điểm (1 chiều) 1.000.000 1.000.000 1.000.000 VNĐ/ Tháng
Xe đưa đón tại điểm (2 chiều) 1.200.000 1.200.000 1.200.000 VNĐ/ Tháng
Xe đưa đón tại điểm (16 chỗ, 2 chiều) 1.800.000 1.800.000 1.800.000 VNĐ/ Tháng
Xe đưa đón tại nhà (trên trục đường chính, 2 chiều 2.000.000 2.000.000 2.000.000 VNĐ/ Tháng
II. Các khoản tạm thu đầu năm)
Các khoản phí Mức thu Đơn vị
Khám sức khỏe đầu năm 50.000 VNĐ/ Năm
Thẻ học sinh cả cấp (thu năm đầu tiên vào trường) 50.000 VNĐ/ Năm
Lịch, sổ tay PHHS, giấy thi và photo tài liệu 380.000 VNĐ/ Năm
Thăm quan dã ngoại (4 lần/ năm) 1.000.000 VNĐ/ Năm
Hoạt động ngoại khóa (Trung thu, Halloween, Noel,...) 150.000 VNĐ/ Năm
Nguyên vật liệu câu lạc bộ trong giờ (Bút màu, giấy vẽ, bóng bàn, vợt cầu lông, bóng đá,...) 300.000 VNĐ/ Năm
Bảo hiểm y tế học sinh dự kiến (theo quy định của cơ quan bảo hiểm: 12 hoặc 15 tháng tùy cấp học) 770.000 VNĐ/ Năm
Tổng tiền dự kiến 2.700.000 VNĐ/ Năm
III. Học sinh ở nội trú (Học sinh ở lại buổi tối thứ 2 đến thứ 6 và cả ngày thứ 7, Chủ nhật)
Các khoản phí Mức thu Đơn vị
Ký túc xá (có giáo viên quản lý học tối) 4.000.000 VNĐ/ Tháng
Ăn sáng, tối và 3 bữa các ngày thứ 7 và Chủ nhật 2.500.000 VNĐ/ Tháng
Điện nước, giặt, dọn ký túc xá, quản lý và các chi phí khác 1.000.000 VNĐ/ Tháng
Tổng tiền 7.500.000 VNĐ/ Năm
II. Học sinh học bán trú
Các khoản phí Hệ Đơn vị
Bán Quốc tế Cambridge (Anh) Song Ngữ (Mỹ)
Học kỳ 1 32.500.000 41.500.000 59.500.000 VNĐ/ Học kỳ
Học phí lớp 6,7,8 Học kỳ 2 32.500.000 41.500.000 59.500.000 VNĐ/ Học kỳ
Cả năm 65.000.000 83.000.000 119.000.000 VNĐ/ Năm
Học kỳ 1 34.500.000 47.500.000 63.500.000 VNĐ/ Học kỳ
Học phí lớp 9 Học kỳ 2 34.500.000 47.500.000 63.500.000 VNĐ/ Học kỳ
Cả năm 69.000.000 95.000.000 127.000.000 VNĐ/ Năm
Phí phỏng vấn/ kiểm tra 500.000 1.000.000 1.000.000 VNĐ/lần
Phí đặt chỗ (Sẽ trừ hoàn vào các khoản đóng phí của năm học) 12.000.000 12.000.000 12.000.000 VNĐ/năm
Quỹ hỗ trợ phát triển trường 10.000.000 10.000.000 10.000.000 VNĐ/năm
Máy tính bảng (nếu thuê) 3.000.000 3.000.000 3.000.000 VNĐ/năm
Đồng phục (tạm thu đầu năm) 2.500.000 2.500.000 2.500.000 VNĐ/năm
Sách tiếng Anh nước ngoài (tạm thu đầu năm) 2.000.000 3.000.000 3.500.000 VNĐ/năm
Ăn trưa và chiều 1.400.000 1.400.000 1.400.000 VNĐ/tháng
Bán trú 400.000 400.000 400.000 VNĐ/tháng
Xe đưa đón tại điểm (1 chiều) 1.000.000 1.000.000 1.000.000 VNĐ/tháng
Xe đưa đón tại điểm (2 chiều) 1.200.000 1.200.000 1.200.000 VNĐ/tháng
Xe đưa đón tại điểm (16 chỗ, 2 chiều) 1.800.000 1.800.000 1.800.000 VNĐ/tháng
Xe đưa đón tại nhà (trên trục đường chính, 2 chiều) 2.000.000 2.000.000 2.000.000 VNĐ/tháng
II. Các khoản tạm thu đầu năm)
Các khoản phí Mức thu Đơn vị
Khám sức khỏe đầu năm, quỹ đoàn đội, lịch Tết, sổ tay 180.000 VNĐ/năm
Thẻ học sinh cả cấp (thu năm đầu tiên vào trường) 50.000 VNĐ/cấp
Giấy thi và photo tài liệu 300.000 VNĐ/năm
Thăm quan dã ngoại, trải nghiệm 4 lần/năm 1.000.000 VNĐ/năm
Hoạt động ngoại khóa chiều tối (Trung thu, Halloween, Noel,26/3) 200.000 VNĐ/năm
Nguyên vật liệu câu lạc bộ trong giờ (Bút màu, giấy vẽ, bóng bàn, vợt cầu lông, bóng đá,...) 300.000 VNĐ/năm
Bảo hiểm y tế học sinh dự kiến (theo quy định của cơ quan bảo hiểm) 770.000 VNĐ/lần
Tổng tiền dự kiến 2.800.000 VNĐ/năm
III. Học sinh ở nội trú (Học sinh ở lại buổi tối thứ 2 đến thứ 6 và cả ngày thứ 7, Chủ nhật)
Các khoản phí Mức thu Đơn vị
Ký túc xá (có giáo viên quản lý học tối) 4.000.000 VNĐ/tháng
Ăn sáng, tối và 3 bữa các ngày thứ 7 và Chủ nhật 2.500.000 VNĐ/tháng
Điện nước, giặt, dọn ký túc xá, quản lý và các chi phí khác 1.000.000 VNĐ/tháng
Tổng tiền 7.500.000 VNĐ/tháng
III. Học sinh học bán trú
Các khoản phí Hệ Đơn vị
Bán Quốc Tế Chất lượng cao Song ngữ
(Mỹ)/Cambridge
(Anh)
Học kỳ 1 34.500.000 19.500.000 63.500.000 VNĐ/ Học kỳ
Học phí lớp 10 Học kỳ 2 34.500.000 19.500.000 63.500.000 VNĐ/ Học kỳ
Cả năm 69.000.000 39.000.000 127.000.000 VNĐ/ Năm
Học kỳ 1 34.500.000 21.500.000 68.500.000 VNĐ/ Học kỳ
Học phí lớp 11,12 Học kỳ 2 34.500.000 21.500.000 68.500.000 VNĐ/ Học kỳ
Cả năm 69.000.000 43.000.000 137.000.000 VNĐ/ Năm
Phí phỏng vấn/ kiểm tra 500.000 500.000 1.000.000 VNĐ/lần
Phí đặt chỗ (Sẽ trừ hoàn vào các khoản đóng phí của năm học) 12.000.000 12.000.000 12.000.000 VNĐ/lần
Quỹ hỗ trợ phát triển trường 10.000.000 10.000.000 12.000.000 VNĐ/năm
Máy tính bảng (nếu thuê) 3.000.000 3.000.000 3.000.000 VNĐ/năm
Đồng phục (tạm thu đầu năm) 2.500.000 2.500.000 2.500.000 VNĐ/năm
Sách tiếng Anh nước ngoài (tạm thu đầu năm) 2.000.000 2.000.000 3.500.000 VNĐ/năm
Ăn trưa và chiều 1.400.000 1.400.000 1.400.000 VNĐ/tháng
Bán trú 400.000 400.000 400.000 VNĐ/tháng
Xe đưa đón tại điểm (1 chiều) 1.000.000 1.000.000 1.000.000 VNĐ/tháng
Xe đưa đón tại điểm (2 chiều) 1.200.000 1.200.000 1.200.000 VNĐ/tháng
Xe đưa đón tại điểm (16 chỗ, 2 chiều) 1.800.000 1.800.000 1.800.000 VNĐ/tháng
Xe đưa đón tại nhà (trên trục đường chính, 2 chiều) 2.000.000 2.000.000 2.000.000 VNĐ/tháng
II. Các khoản tạm thu đầu năm)
Các khoản phí Mức thu Đơn vị
Khám sức khỏe đầu năm, quỹ đoàn đội, lịch Tết, sổ tay 180.000 VNĐ/năm
Thẻ học sinh cả cấp (thu năm đầu tiên vào trường) 50.000 VNĐ/cấp
Giấy thi và photo tài liệu 300.000 VNĐ/năm
Thăm quan dã ngoại, trải nghiệm 4 lần/năm 1.000.000 VNĐ/năm
Hoạt động ngoại khóa (Trung thu, Halloween, Noel,...) 200.000 VNĐ/năm
Nguyên vật liệu câu lạc bộ trong giờ (Bút màu, giấy vẽ, bóng bàn, vợt cầu lông, bóng đá,...) 300.000 VNĐ/năm
Bảo hiểm y tế học sinh dự kiến (theo quy định của cơ quan bảo hiểm: 12 hoặc 15 tháng tùy cấp học) 770.000 VNĐ/lần
Tổng tiền dự kiến 2.800.000 VNĐ/năm
III. Học sinh ở nội trú (Học sinh ở lại buổi tối thứ 2 đến thứ 6 và cả ngày thứ 7, Chủ nhật)
Các khoản phí Mức thu Đơn vị
Ký túc xá (có giáo viên quản lý học tối) 4.000.000 VNĐ/tháng
Ăn sáng, tối và 3 bữa các ngày thứ 7 và Chủ nhật 2.500.000 VNĐ/tháng
Điện nước, giặt, dọn ký túc xá, quản lý và các chi phí khác 1.000.000 VNĐ/tháng
Tổng tiền 7.500.000 VNĐ/tháng
4. Lưu ý
 • Học phí: Hàng năm học phí có thể tăng nhưng không tăng quá 5% so với năm liền kề
 • Tiền ăn và xe: Đóng 2 lần/ năm trước mỗi học kỳ (điều chỉnh vật giá 3 tháng/lần)
 • Phí phỏng vấn hoặc kiểm tra: Chỉ áp dụng cho học sinh phỏng vấn/ kiểm tra lần đầu vào trường, phí này không hoàn lại (riêng với học sinh không đạt thì được trả lại 50% phí)
 • Quỹ hỗ trợ phát triển trường: đóng hàng năm
  • Phí này không hoàn lại trong mọi trường hợp mà học sinh không theo học tại trường
  • Khoản này bao gồm tiền đóng góp xây dựng trường, mua sắm thêm trang thiết bị để dạy và học,bảo trì cơ sở vật chất, bảo trì hệ thống thông tin học sinh, hệ thống camera quan sát, thí nghiệm,…
 • Phí đặt chỗ: Phí này không hoàn lại trong mọi trường hợp mà học sinh không theo học tại trường.
 • Đồng phục, sách vở, phụ phí: Các khoản phí này tạm thu đầu năm học, cuối năm học Nhà trường sẽ quyết toán theo số lượng học sinh lấy thực tế.
 • Đối với học sinh ở nội trú: Các khoản nội trú chưa bao gồm tiền học hè, sách giáo khoa VN, lệ phí thi tốt nghiệp các cấp, lệ phí thi các loại chứng chỉ,…
 • Phụ huynh đóng tất cả các khoản đóng góp của năm học trước ngày 15 tháng 06 năm 2022 được giảm 5% học phí.
 • Các loại phí đóng chậm thời hạn: đều bị tính lãi 1%/ tháng cho khoản đóng chậm đó.
Chương trình học
Học bổng &
các chính sách ưu đãi
Trong năm học 2022 - 2023 Hệ thống Trường liên cấp Newton thông báo tới Quý phụ huynh những chính sách ưu đãi và học bổng dành cho học sinh như sau:
CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG VÀ ƯU ĐÃI DÀNH CHO HỌC SINH
Năm học 2022-2023 (Năm học tối đa 10 tháng)
Trong năm học 2022 - 2023 Trường phổ thông Newton thông báo tới Quý phụ huynh những chính sách ưu đãi và học bổng dành cho học sinh như sau:
Lưu ý:
Chính sách (3), (4), (5), (6) học sinh chỉ được chọn lấy học bổng cao nhất.
Chính sách (3), (4) chỉ áp dụng với các môn văn hóa các giải Nhất, Nhì, Ba của các môn và được Bộ Giáo dục, Sở Giáo dục, Phòng Giáo dục trực tiếp khen tặng.
Học sinh được các giải khác hoặc học sinh giỏi qua mạng, năng khiếu được học bổng theo mức huy chương Vàng/ Giải Nhất: 5%, Bạc/ Giải Nhì: 2%, Đồng/ Giải Ba: 1% (tính vòng thi cao nhất). Học bổng được cộng dồn không quá 30%.
Tổng các ưu đãi, học bổng được hưởng không quá 70% học phí.
Học sinh thi học bổng tại cơ sở nào sẽ được hưởng học bổng tại cơ sở đó
Thông báo
TRƯỜNG THCS- THPT NEWTON THẮNG LỢI RỰC RỠ TRONG KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 2022
TRƯỜNG THCS- THPT NEWTON THẮNG LỢI RỰC RỠ TRONG KỲ...
0h ngày 24/7/2022- đó là đêm giao thừa thứ hai trong năm với các thầy cô...
KẾT QUẢ KỲ THI HỌC BỔNG NEWTON’S SCHOLARSHIP 2022
KẾT QUẢ KỲ THI HỌC BỔNG NEWTON’S SCHOLARSHIP 2022
Kính gửi quý phụ huynh và các em học sinh, Hệ thống Trường liên cấp Newton...
THÔNG BÁO KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2022 – 2023
THÔNG BÁO KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC VÀO LỚP 6 NĂM...
  Kính gửi: Quý Cha mẹ học sinh khối 5 các trường Tiểu học. Trường...
THÔNG BÁO KẾT QUẢ KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC VÀO LỚP 10 ĐỢT 1 NĂM HỌC 2022-2023
THÔNG BÁO KẾT QUẢ KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC VÀO...
Kính gửi: Quý Cha mẹ và các con học sinh. Hệ thống Trường liên cấp Newton...
Sổ tay PHHS
Đăng ký tuyển sinh trực tuyến