Tuyển sinh

1. Thông tin tuyển sinh
THÔNG TIN TUYỂN SINH
NĂM HỌC 2024 – 2025
Hệ thống Trường liên cấp Newton thông báo tuyển sinh các cấp từ tiểu học tới bậc phổ thông cho năm học 2024 – 2025 tại các cơ sở như sau:
2. Quy chế tuyển sinh
 • Độ tuổi tuyển sinh: Đối với năm học 2024-2025, nhà trường tuyển sinh học sinh sinh năm 2018 đến 2014. Trường hợp học sinh khác độ tuổi tương ứng với từng cấp, lớp sẽ được Nhà trường xem xét và tiếp nhận theo đúng quy định Điều lệ trường Tiểu học và trường Phổ thông có nhiều cấp học.
 • Điều kiện đăng ký tuyển sinh: Học sinh sinh năm 2018 trở về trước và đạt bài phỏng vấn của Nhà trường.
 • Phí đăng ký dự tuyển đầu vào
  • Phí phỏng vấn hệ Bán Quốc tế: 500.000 VND
  • Phí phỏng vấn hệ Cambridge và hệ Song ngữ Mỹ: 1.000.000 VNĐ
 • Nếu học sinh phỏng vấn lần 1 không đạt, đăng ký phỏng vấn lần 2 sẽ không mất phí.
3. HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP
Năm học 2024-2025 (Năm học tối đa 10 tháng)
I. Học sinh học bán trú
Các khoản phí Hệ Đơn vị
Bán Quốc tế Cambridge (Anh) Song Ngữ (Mỹ)
Học kỳ 1 34.500.000 37.500.000 41.500.000 VNĐ/ Học kỳ
Học phí lớp 1,2 Học kỳ 2 34.500.000 37.500.000 41.500.000 VNĐ/ Học kỳ
Cả năm 69.000.000 75.000.000 83.000.000 VNĐ/ Năm
Học kỳ 1 36.000.000 39.500.000 44.500.000 VNĐ/ Học kỳ
Học phí lớp 3, 4, 5 Học kỳ 2 36.000.000 39.500.000 44.500.000 VNĐ/ Học kỳ
Cả năm 72.000.000 79.000.000 89.000.000 VNĐ/ Năm
Phí phỏng vấn/ kiểm tra 500.000 1.000.000 1.000.000 VNĐ/ Lần
Phí đặt chỗ (Sẽ trừ hoàn vào các khoản đóng phí của năm học) 12.000.000 12.000.000 12.000.000 VNĐ/ Năm
Quỹ hỗ trợ phát triển trường 10.000.000 12.000.000 12.000.000 VNĐ/ Năm
Đồng phục (tạm thu đầu năm) 2.500.000 2.500.000 2.500.000 VNĐ/ Năm
Sách tiếng Anh nước ngoài (tạm thu đầu năm) 2.000.000 3.000.000 4.000.000 VNĐ/ Năm
Ăn sáng 400.000 400.000 400.000 VNĐ/ Tháng
Ăn trưa và chiều 1.300.000 1.300.000 1.300.000 VNĐ/ Tháng
Bán trú 400.000 400.000 400.000 VNĐ/ Tháng
Xe đưa đón tại điểm (1 chiều) 1.000.000 1.000.000 1.000.000 VNĐ/ Tháng
Xe đưa đón tại điểm (2 chiều) 1.300.000 1.300.000 1.300.000 VNĐ/ Tháng
Xe đưa đón tại điểm (16 chỗ, 2 chiều) 1.800.000 1.800.000 1.800.000 VNĐ/ Tháng
Xe đưa đón tại nhà (trên trục đường chính, 2 chiều 2.000.000 2.000.000 2.000.000 VNĐ/tháng
Bảo hiểm y tế học sinh dự kiến (theo quy định của cơ quan bảo hiểm) 770.000 770.000 770.000 VNĐ/ năm
II. Các khoản tạm thu đầu năm)
Các khoản phí Mức thu Đơn vị
Khám sức khỏe đầu năm 50.000 VNĐ/ Năm
Thẻ học sinh cả cấp (thu năm đầu tiên vào trường) 50.000 VNĐ/ Năm
Lịch, sổ tay PHHS, giấy thi và photo tài liệu 380.000 VNĐ/ Năm
Thăm quan dã ngoại (4 lần/ năm) 1.000.000 VNĐ/ Năm
Hoạt động ngoại khóa (Trung thu, Halloween, Noel,...) 150.000 VNĐ/ Năm
Nguyên vật liệu câu lạc bộ trong giờ (Bút màu, giấy vẽ, bóng bàn, vợt cầu lông, bóng đá,...) 300.000 VNĐ/ Năm
Tổng tiền dự kiến 1.930.000 VNĐ/ Năm
III. Học sinh ở nội trú (Học sinh ở lại buổi tối thứ 2 đến thứ 6 và cả ngày thứ 7, Chủ nhật)
Các khoản phí Mức thu Đơn vị
II. Học sinh học bán trú
Các khoản phí Hệ Đơn vị
Bán Quốc tế Cambridge (Anh) Song Ngữ (Mỹ)
Học kỳ 1 36.500.000 44.500.000 59.500.000 VNĐ/ Học kỳ
Học phí lớp 6,7,8 Học kỳ 2 36.500.000 44.500.000 59.500.000 VNĐ/ Học kỳ
Cả năm 73.000.000 89.000.000 119.000.000 VNĐ/ Năm
Học kỳ 1 37.500.000 48.500.000 63.500.000 VNĐ/ Học kỳ
Học phí lớp 9 Học kỳ 2 37.500.000 48.500.000 63.500.000 VNĐ/ Học kỳ
Cả năm 75.000.000 97.000.000 127.000.000 VNĐ/ Năm
Phí phỏng vấn/ kiểm tra 500.000 1.000.000 1.000.000 VNĐ/lần
Phí đặt chỗ (Sẽ trừ hoàn vào các khoản đóng phí của năm học) 12.000.000 12.000.000 12.000.000 VNĐ/năm
Quỹ hỗ trợ phát triển trường 10.000.000 12.000.000 12.000.000 VNĐ/năm
Đồng phục (tạm thu đầu năm) 2.500.000 2.500.000 2.500.000 VNĐ/năm
Sách tiếng Anh nước ngoài (tạm thu đầu năm) 2.000.000 3.500.000 3.500.000 VNĐ/năm
Ăn trưa và chiều 1.500.000 1.500.000 1.500.000 VNĐ/tháng
Bán trú 400.000 400.000 400.000 VNĐ/tháng
Xe đưa đón tại điểm (1 chiều) 1.000.000 1.000.000 1.000.000 VNĐ/tháng
Xe đưa đón tại điểm (2 chiều) 1.300.000 1.300.000 1.300.000 VNĐ/tháng
Xe đưa đón tại điểm (16 chỗ, 2 chiều) 1.800.000 1.800.000 1.800.000 VNĐ/tháng
Xe đưa đón tại nhà (trên trục đường chính, 2 chiều) 2.000.000 2.000.000 2.000.000 VNĐ/tháng
Bảo hiểm y tế học sinh dự kiến (theo quy định của cơ quan bảo hiểm) 770.000 770.000 770.000 VNĐ/năm
II. Các khoản tạm thu đầu năm)
Các khoản phí Mức thu Đơn vị
Khám sức khoẻ đầu năm, quỹ đoàn đội, lịch Tết, sổ tay phụ huynh 180.000 VNĐ/năm
Thẻ học sinh cả cấp (thu năm đầu tiên vào trường) 50.000 VNĐ/cấp
Giấy thi và photo tài liệu 300.000 VNĐ/năm
Hoạt động trải nghiệm/ Tham quan dã ngoại (tạm thu 4 lần/năm ) 1.000.000 VNĐ/năm
Hoạt động ngoại khoá (Trung thu, Halloween, Noel, 26/03) 200.000 VNĐ/năm
Nguyên vật liệu câu lạc bộ trong giờ (Bút màu, giấy vẽ, bóng bàn, vợt cầu lông, bóng đá,...) 300.000 VNĐ/năm
Tổng tiền dự kiến 2.030.000 VNĐ/năm
III. Học sinh ở nội trú (Học sinh ở lại buổi tối thứ 2 đến thứ 6 và cả ngày thứ 7, Chủ nhật)
Các khoản phí Mức thu Đơn vị
III. Học sinh học bán trú
Các khoản phí Hệ Đơn vị
Bán Quốc tế Cambridge (Anh) Song Ngữ (Mỹ)
Học kỳ 1 37.500.000 63.500.000 63.500.000 VNĐ/ Học kỳ
Học phí lớp 10 Học kỳ 2 37.500.000 63.500.000 63.500.000 VNĐ/ Học kỳ
Cả năm 75.000.000 127.000.000 127.000.000 VNĐ/ Năm
Học kỳ 1 37.500.000 68.500.000 68.500.000 VNĐ/ Học kỳ
Học phí lớp 11,12 Học kỳ 2 37.500.000 68.500.000 68.500.000 VNĐ/ Học kỳ
Cả năm 75.000.000 137.000.000 137.000.000 VNĐ/ Năm
Phí phỏng vấn/ kiểm tra 500.000 500.000 1.000.000 VNĐ/lần
Phí đặt chỗ (Sẽ trừ hoàn vào các khoản đóng phí của năm học) 12.000.000 12.000.000 12.000.000 VNĐ/lần
Quỹ hỗ trợ phát triển trường 10.000.000 10.000.000 12.000.000 VNĐ/năm
Đồng phục (tạm thu đầu năm) 2.500.000 2.500.000 2.500.000 VNĐ/năm
Sách tiếng Anh nước ngoài (tạm thu đầu năm) 2.000.000 2.000.000 3.500.000 VNĐ/năm
Ăn trưa và chiều 1.500.000 1.500.000 1.500.000 VNĐ/tháng
Bán trú 400.000 400.000 400.000 VNĐ/tháng
Xe đưa đón tại điểm (1 chiều) 1.000.000 1.000.000 1.000.000 VNĐ/tháng
Xe đưa đón tại điểm (2 chiều) 1.300.000 1.300.000 1.300.000 VNĐ/tháng
Xe đưa đón tại điểm (16 chỗ, 2 chiều) 1.800.000 1.800.000 1.800.000 VNĐ/tháng
Xe đưa đón tại nhà (trên trục đường chính, 2 chiều) 2.000.000 2.000.000 2.000.000 VNĐ/tháng
Bảo hiểm y tế học sinh dự kiến (theo quy định của cơ quan bảo hiểm) 770.000 770.000 770.000 VNĐ/Năm học
II. Các khoản tạm thu đầu năm)
Các khoản phí Mức thu Đơn vị
Khám sức khỏe đầu năm, quỹ đoàn đội, lịch Tết, sổ tay 180.000 VNĐ/năm
Thẻ học sinh cả cấp (thu năm đầu tiên vào trường) 50.000 VNĐ/cấp
Giấy thi và photo tài liệu 300.000 VNĐ/năm
Hoạt động trải nghiệm/ Tham quan dã ngoại (tạm thu 4 lần/năm ) 1.000.000 VNĐ/năm
Hoạt động ngoại khoá (Trung thu, Halloween, Noel, 26/03) 200.000 VNĐ/năm
Nguyên vật liệu câu lạc bộ trong giờ (Bút màu, giấy vẽ, bóng bàn, vợt cầu lông, bóng đá,...) 300.000 VNĐ/năm
Tổng tiền dự kiến 2.030.000 VNĐ/năm
III. Học sinh ở nội trú (Học sinh ở lại buổi tối thứ 2 đến thứ 6 và cả ngày thứ 7, Chủ nhật)
Các khoản phí Mức thu Đơn vị
4. Lưu ý
 • Học phí: Hàng năm học phí có thể tăng nhưng không tăng quá 5% so với năm liền kề
 • Tiền ăn và xe: Đóng 2 lần/ năm trước mỗi học kỳ (có thể điều chỉnh vật giá 3 tháng/ lần)
  (Giảm 50% tiền xe đưa đón học sinh tại khu vực An Bình, Green Star, Thái Hà Constrexim)
 • Phí phỏng vấn/ kiểm tra: Chỉ áp dụng cho học sinh phỏng vấn/ kiểm tra lần đầu vào trường, phí này không hoàn lại (riêng với học sinh không đạt thì được trả lại 50% phí)
 • Quỹ hỗ trợ phát triển trường (Đóng hàng năm):
  – Phí này không hoàn lại trong mọi trường hợp mà học sinh không theo học tại trường;
  – Khoản này bao gồm tiền đóng góp xây dựng trường, mua sắm thêm trang thiết bị để dạy và học, bảo trì cơ sở vật chất, bảo trì hệ thống thông tin học sinh, hệ thống camera quan sát, thí nghiệm,…
 • Phí đặt chỗ: Phí này không hoàn lại trong mọi trường hợp mà học sinh không theo học tại trường.
 • Đồng phục, sách vở, phụ phí: Các khoản phí này tạm thu đầu năm học, cuối năm học Nhà trường sẽ quyết toán theo số lượng học sinh lấy thực tế.
 • Đối với học sinh nội trú
  Nhà trường chỉ nhận học sinh nội trú từ lớp 6 trở lên và là học sinh đạt học bổng
  Các khoản nội trú chưa bao gồm tiền học bán trú, học hè, sách giáo khoa Việt Nam, lệ phí thi tốt nghiệp các cấp, lệ phí thi các loại chứng chỉ,…
 • Ưu đãi đóng sớm: Phụ huynh đóng tất cả các khoản đóng góp của năm học trước ngày 15 tháng 06 năm 2024 được giảm 5% học phí thực đóng.
 • Bị tính lãi: Các loại phí đóng chậm thời hạn thì đều bị tính lãi 1%/ tháng cho khoản đóng chậm đó.
 • Buộc thôi học: với những học sinh chậm đóng hoặc đóng thiếu chi phí khi quá 90 ngày
Chương trình học
Học bổng &
các chính sách ưu đãi
Trong năm học 2023 - 2024 Hệ thống Trường liên cấp Newton thông báo tới Quý phụ huynh những chính sách ưu đãi và học bổng dành cho học sinh như sau:
CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG VÀ ƯU ĐÃI DÀNH CHO HỌC SINH
Năm học 2024 - 2025 (Năm học tối đa 10 tháng)
Trong năm học 2024 - 2025 Trường phổ thông Newton thông báo tới Quý phụ huynh những chính sách ưu đãi và học bổng dành cho học sinh như sau:
Lưu ý:
Chính sách (3), (4), (5), (6) học sinh chỉ được chọn lấy 01 học bổng cao nhất.
Chính sách (3), (4) chỉ áp dụng với các môn văn hoá được Bộ Giáo dục, Sở Giáo dục hoặc Phòng Giáo dục trực tiếp khen tặng.
Học sinh được các giải khác hoặc học sinh giỏi qua mạng, năng khiếu được học bổng theo mức huy chương Vàng/ Giải Nhất: 5%, Bạc/ Giải Nhì: 2%, Đồng/ Giải Ba: 1% (tính vòng thi cao nhất). Học bổng này được cộng dồn không quá 30%.
Tổng các ưu đãi, học bổng được hưởng không quá 70% học phí.
Học sinh thi học bổng tại cơ sở nào sẽ được hưởng học bổng tại cơ sở đó
Thông báo
TRƯỜNG TIỂU HỌC I-SẮC NIU-TƠN THÔNG BÁO KẾT QUẢ KỲ THI HỌC BỔNG NEWTON 2024
TRƯỜNG TIỂU HỌC I-SẮC NIU-TƠN THÔNG BÁO KẾT QUẢ...
Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn xin chúc mừng các em học sinh đã xuất sắc...
THÔNG BÁO KỲ THI HỌC BỔNG NEWTON 2024 DÀNH CHO CÁC BÉ VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2024-2025
THÔNG BÁO KỲ THI HỌC BỔNG NEWTON 2024 DÀNH CHO CÁC BÉ...
THÔNG BÁO  (V/v Tổ chức kỳ thi học bổng Newton 2024 dành cho các con sinh năm...
THÔNG BÁO KỲ THI HỌC BỔNG NEWTON 2024 DÀNH CHO CÁC BÉ VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2024-2025
THÔNG BÁO KỲ THI HỌC BỔNG NEWTON 2024 DÀNH CHO CÁC BÉ...
THÔNG BÁO  (V/v Tổ chức kỳ thi học bổng Newton 2024 dành cho các con sinh năm...
TRƯỜNG TIỂU HỌC NEWTON GOLDMARK THÔNG BÁO MỞ LỚP CÂU LẠC BỘ HÈ 2024
TRƯỜNG TIỂU HỌC NEWTON GOLDMARK THÔNG BÁO MỞ LỚP...
Để đáp ứng nhu cầu của bậc cha mẹ các bé về việc tổ chức vui chơi,...
Sổ tay PHHS
Đăng ký tuyển sinh trực tuyến
HỆ THỐNG TRƯỜNG LIÊN CẤP NEWTON
Hệ Thống Trường Liên Cấp Newton
icon-quote-top icon-quote-bottom
Mỗi học sinh là một nhà lãnh đạo tương lai
CÁC CƠ SỞ CỦA HỆ THỐNG TRƯỜNG LIÊN CẤP NEWTON
img-location
TRƯỜNG TIỂU HỌC I-SẮC NEWTON
Địa chỉ: Lô TH2, KĐT Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (Ngõ 234 Hoàng Quốc Việt)
Hotline: +84.243.202.2020
Email: support1@ngs.edu.vn
img-location
Trường Tiểu học Newton Goldmark
Địa chỉ: Khu đô thị Goldmark City 136 Hồ Tùng Mậu, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Hotline: +84.243.202.2020
Email: support2@ngs.edu.vn
img-location
Trường THCS-THPT Newton
Địa chỉ: Khu đô thị Goldmark City 136 Hồ Tùng Mậu, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Hotline: +84.243.202.2020
Email: support3@ngs.edu.vn
img-location
Trường Tiểu học-THCS Newton 5
Địa chỉ: Lô B 2.4 KĐT Thanh Hà - Thanh Oai- Hà Nội.
Hotline: 034.981.0555 - 0243.993.8555
Email: tuyensinhcs3@ngs.edu.vn
Fanpage: TruongNewton5
img-location
Trường liên cấp Newton Vĩnh Phúc
Địa chỉ: Lô TH – Khu đô thị sinh thái Bắc Đầm Vạc, P. Đống Đa, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Hotline: 02113.62.69.69
Email: info@newtonvinhphuc.edu.vn
Fanpage: newtonvinhphuc
img-footer