Mỗi học sinh là nhà lãnh đạo tương lai  

Cơ sở vật chất

  Trường thành lập từ năm 2009 và hoạt động tại cơ sở Cung thể thao dưới nước – Khu Liên Hiệp thể thao Quốc Gia, Mỹ Đình, Từ Liêm, … Xem thêm

Định hướng & chương trình học

ĐỊNH HƯỚNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC   1. Hiệu quả, đáp ứng tốt nhất cho mục đích thực tiễn của phụ huynh và học sinh. Trong thời kỳ hội nhập … Xem thêm

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH CỦA TRƯỜNG * Tầm nhìn. Trường Tiểu học – THCS – THPT Newton phấn đấu trở thành một trường chất lượng cao, thân thiện, đa văn hoá và … Xem thêm

x

Title