Mỗi học sinh là nhà lãnh đạo tương lai  

THỰC ĐƠN TIỂU HỌC THÁNG 12 NĂM 2018

         THỰC ĐƠN TIỂU HỌC TUẦN 1 THÁNG 12  NĂM 2018 Thứ Ngày tháng STT Bữa Sáng Bữa Trưa Bữa Chiều Hai 12/3/2018 1 Phở bò chín Thịt lợn xá … Xem thêm

THỰC ĐƠN TIỂU HỌC THÁNG 11 NĂM 2018

THỰC ĐƠN TIỂU HỌC TUẦN 1 THÁNG 11 NĂM 2018 Thứ Ngày tháng STT Bữa Sáng Bữa Trưa Bữa Chiều Hai 11/5/2018 1 Phở gà Thịt quay ngũ vị 2 … Xem thêm

Thực đơn Tiểu học tháng 8

         THỰC ĐƠN TIỂU HỌC TUẦN 1 THÁNG 8 NĂM 2018 Thứ Ngày tháng STT Bữa Sáng Bữa Trưa Bữa Chiều Hai  06/08/2018 1 Phở bò chín Thịt lợn xá … Xem thêm

THỰC ĐƠN TIỂU HỌC THÁNG 6 NĂM 2018

THỰC ĐƠN TIỂU HỌC TUẦN 1 THÁNG 6 NĂM 2018 Thứ Ngày tháng STT Bữa Sáng Bữa Trưa Bữa Chiều Hai  04/06/2018 1 Phở gà Thịt hầm hạt sen Sữa … Xem thêm

Thực đơn Tiểu học tháng 05 năm 2018

Ở bất kỳ quốc gia nào, nhu cầu cao nhất của trẻ là đảm bảo bữa ăn dinh dưỡng hằng ngày. Nhất là với các trẻ học bán trú, bữa … Xem thêm

Thực đơn tiểu học tháng 4 năm 2018

Ở bất kỳ quốc gia nào, nhu cầu cao nhất của trẻ là đảm bảo bữa ăn dinh dưỡng hằng ngày. Nhất là với các trẻ học bán trú, bữa … Xem thêm

Thực đơn Tiểu học – tháng 3 năm 2018

Ở bất kỳ quốc gia nào, nhu cầu cao nhất của trẻ là đảm bảo bữa ăn dinh dưỡng hằng ngày. Nhất là với các trẻ học bán trú, bữa … Xem thêm

Thực đơn Tiểu học – tháng 2 năm 2018

Ở bất kỳ quốc gia nào, nhu cầu cao nhất của trẻ là đảm bảo bữa ăn dinh dưỡng hằng ngày. Nhất là với các trẻ học bán trú, bữa … Xem thêm

x

Title