Mỗi học sinh là nhà lãnh đạo tương lai  

[TRƯỜNG TIỂU HỌC I- SẮC NIU – TƠN] – THỰC ĐƠN TUẦN 2 THÁNG 6 NĂM 2022

Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn kính gửi Quý phụ huynh và các con học sinh thực đơn tuần 2 tháng 6 năm 2022!  THỰC ĐƠN TUẦN 2 THÁNG 6 NĂM … Xem thêm

[TRƯỜNG TIỂU HỌC I- SẮC NIU – TƠN] – THỰC ĐƠN TUẦN 4 THÁNG 5 NĂM 2022

Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn kính gửi Quý phụ huynh và các con học sinh thực đơn tuần 3 tháng 5 năm 2022! TRƯỜNG TIỂU HỌC I- SẮC NIU TƠN … Xem thêm

THÔNG BÁO MỞ LỚP CÂU LẠC BỘ HÈ 2022

Kính gửi: Quý Cha Mẹ và các con học sinh! Để đáp ứng nhu cầu của bậc cha mẹ các bé về việc tổ chức học tập và vui chơi … Xem thêm

[TRƯỜNG TIỂU HỌC I- SẮC NIU – TƠN] – THỰC ĐƠN TUẦN 3 THÁNG 5 NĂM 2022 (09/5/2022-13/5/2022)

Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn kính gửi Quý phụ huynh và các con học sinh thực đơn tuần 3 tháng 5 năm 2022!    THỰC ĐƠN TUẦN 3 THÁNG 5 … Xem thêm

[PRIDE OF NEWTON] – GẶP GỠ TRƯƠNG MI NA – CÔ BÉ XẾP HẠNG CAO NHẤT TOÀN CẦU KHỐI 2 TẠI CUỘC THI TOÁN AMO

Trương Mi Na là một cái tên nổi bật của trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn với thành tích xuất sắc trên các bảng vàng trong nước và quốc tế. Cùng … Xem thêm

[TRƯỜNG TIỂU HỌC I- SẮC NIU TƠN] – THỰC ĐƠN TUẦN 2 THÁNG 5 NĂM 2022 (09/5/2022-13/5/2022)

Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn kính gửi Quý phụ huynh và các con học sinh thực đơn tuần 2 tháng 5 năm 2022! THỰC ĐƠN TUẦN 2 THÁNG 5 NĂM … Xem thêm

[TRƯỜNG TIỂU HỌC I- SẮC NIU TƠN] – THỰC ĐƠN TUẦN 1 THÁNG 5 NĂM 2022 (04/5/2022-06/5/2022)

Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn kính gửi Quý phụ huynh và các con học sinh thực đơn tuần 1 tháng 5 năm 2022!  THỰC ĐƠN TUẦN 1 THÁNG 5 NĂM … Xem thêm

THỰC ĐƠN TRƯỜNG TIỂU HỌC I-SẮC NIU-TƠN TUẦN 4 THÁNG 04/2022

Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn kính gửi các Quý phụ huynh cùng toàn thể các con học sinh Thực đơn tuần 4Tháng 4 năm học 2021 – 2022.   THỰC ĐƠN TUẦN 4 THÁNG … Xem thêm

THỰC ĐƠN TRƯỜNG TIỂU HỌC I-SẮC NIU-TƠN TUẦN 3 THÁNG 04/2022

Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn kính gửi các Quý phụ huynh cùng toàn thể các con học sinh Thực đơn tuần 3 Tháng 4 năm học 2021 – 2022.           THỰC ĐƠN TIỂU … Xem thêm

x Error: Super Forms could not find a form with ID: 289