Mỗi học sinh là nhà lãnh đạo tương lai  

HỎI ĐÁP NHANH

Một số thắc mắc thường gặp?

This is question title?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

This is question title?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Yêu cầu đầu vào của trường?

Nhà trường sẽ tuyển sinh với các học sinh đạt 2 môn Toán, Tiếng Anh và có các tiêu chuẩn sau:

– Lớp 1:Sinh năm 2012 và đạt điều kiện của nhà trường.
– Lớp 2 đến lớp 5:Là học sinh giỏi toàn diện của năm liền kề trước và hạnh kiểm tốt.
– Lớp 6:Có các kỳ là học sinh giỏi toàn diện trong 10 kỳ của cấp Tiểu học.
– Lớp 7 đến lớp 9:Các kỳ của các năm trước cùng cấp là học sinh khá, giỏi và hạnh kiểm tốt.
– Lớp 10:Có tối thiểu 4 kỳ là học sinh giỏi trong 8 kỳ học của các năm THCS hoặc có kết quả điểm xét tuyển vào lớp 10 đạt tối thiểu 48,5 điểm hoặc tham gia kiểm tra năng lực môn Toán và Tiếng Anh theo đề của trường.
– Lớp 11 và lớp 12:năm học liền trước là học sinh Khá, Giỏi và hạnh kiểm Tốt.

Phụ huynh đưa con qua trường đóng phí dự tuyển và test đầu vào (Toán và Tiếng Anh) từ 8h00 đến 15h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu và từ 8h00 đến 10h00 thứ Bảy hàng tuần. Phụ huynh không cần phải đặt lịch trước cho con nhưng để đảm bảo, vẫn còn chỉ tiêu học sinh nhập học thì phụ huynh vui lòng gọi điện qua số: 0126 6454588 (thầy Long)

Kết quả kiểm tra đầu vào sau bao lâu thì có?

Đối với học sinh nhập học vào lớp 1: Kết quả sẽ được trả tại chỗ, ngay sau khi kiểm tra xong.

Đối với học sinh khác: Kết quả đầu vào của học sinh sẽ được trả sau 24h. Nếu học sinh kiểm trả vào thứ 7, kết quả sẽ được trả vào thứ 2.

Trong trường hợp, phụ huynh, học sinh chưa nhận được thông tin về kết quả kiểm tra đầu vào thì phụ huynh liên hệ số: 0936953383 (thầy Sơn) hoặc theo số văn phòng tuyển sinh nhà trường: 024 66592888

Chính sách Ưu đãi Nhóm

Kính gửi phụ huynh thông tin về chính sách nhóm 3:

Chỉ áp dụng cho học sinh chưa ghi danh ở trường (học sinh chưa ghi phiếu thông tin cũng như đăng ký tham gia test đầu vào)

– Nhóm có tối đa 1 học sinh cũ hoặc tối đa 2 học sinh đã ghi danh ở trường (học sinh đã đăng ký tham gia test đầu vào, ghi phiếu thông tin).
– Mỗi học sinh trong nhóm được hưởng ưu đãi 10% học phí.
– Ưu đãi nhóm không được sử dụng cùng “Ưu đãi con em trong trường”
– Ưu đãi nhóm chỉ áp dụng và có hiệu lực trong 1 năm học đầu tiên.

Mình muốn đăng ký cho bé nhà mình học tại trường thì thủ tục như thế nào và bao giờ thi?

1. Điều kiện được tuyển vào trường:
Nhà trường sẽ tuyển sinh với các học sinh đạt 2 môn Toán, Tiếng Anh và có các tiêu chuẩn sau:
– Lớp 1: Sinh năm 2012 và đạt điều kiện của nhà trường.
– Lớp 2 đến lớp 5: Là học sinh giỏi toàn diện của năm liền kề trước và hạnh kiểm tốt.
– Lớp 6:Có các kỳ là học sinh giỏi toàn diện trong 10 kỳ của cấp Tiểu học.
– Lớp 7 đến lớp 9: Các kỳ của các năm trước cùng cấp là học sinh khá, giỏi và hạnh kiểm tốt.
– Lớp 10: Có tối thiểu 4 kỳ là học sinh giỏi trong 8 kỳ học của các năm THCS hoặc có kết quả điểm xét tuyển vào lớp 10 đạt tối thiểu 48,5 điểm (theo bài đánh giá năng lực môn Toán và Tiếng Anh của Trường Newton hoặc theo kết quả kỳ thi chung của Sở giáo dục Hà Nội).
– Lớp 11 và lớp 12:năm học liền trước là học sinh Khá, Giỏi và hạnh kiểm Tốt.
 
2. Tham gia test đầu vào
Phụ huynh đưa con qua trường đóng phí dự tuyển và test đầu vào (Toán và Tiếng Anh) từ 8h00 đến 15h00 từ thứ hai đến thứ sáu và từ 8h00 đến 10h00 thứ bảy hàng tuần. Phụ huynh không cần phải đặt lịch trước cho con nhưng để đảm bảo, vẫn còn chỉ tiêu học sinh nhập học thì phụ huynh vui lòng gọi điện qua số: 0126 6454588 (thầy Long)
x Error: Super Forms could not find a form with ID: 289