Mỗi học sinh là nhà lãnh đạo tương lai  

Đăng ký ONLINE khóa CLB Hè

Với mong muốn được trải nghiệm mùa hè sôi động ngay tại trường và khám phá chương trình học mà chơi, chơi mà học với nhiều điều bất ngờ thú vị, nhà trường mở các lớp hè “Mùa hè Vui – Khỏe – Bổ ích” cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 8.

x