Mỗi học sinh là nhà lãnh đạo tương lai  

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI KỲ THI HỌC BỔNG NEWTON NĂM HỌC 2020 – 2021

Kính gửi quý phụ huynh và các em học sinh

Hệ thống Trường liên cấp Newton xin được chúc mừng các em học sinh có tên trong danh sách sau đã đạt Học bổng Newton năm học 2020–2021 (Thi ngày ngày 9/5/2020).

Quý phụ huynh vui lòng đặt chỗ cho con vào Trường THCS – THPT Newton chậm nhất là ngày 25/5/2020 để được nhận học bổng Newton.

Sau ngày 25/5/2020 kết quả học sinh thi học bổng ngày 9/5/2020 bị hủy.

Trân trọng!

Những năm vừa qua, Hệ thống trường liên cấp Newton luôn quan tâm đến công tác tìm kiếm và đào tạo nhân tài. Đây là một trong chiến lược ươm mầm tài năng của nhà trường nhằm tạo môi trường học đường công bằng, học sinh được phát triển toàn diện. Chính sách học bổng cũng là một hình thức động viên, khuyến khích kịp thời và thiết thực cho những nỗ lực và sự chăm chỉ của các bạn học sinh. Đồng thời, thông qua kì thi học bổng, nhà trường mong muốn tạo cho các học sinh cơ hội được giao lưu, học hỏi, khám phá năng lực bản thân.

Chúc các em học sinh tiếp tục đạt được nhiều thành tích tốt hơn nữa trong các năm học tiếp theo!


x Error: Super Forms could not find a form with ID: 289