Mỗi học sinh là nhà lãnh đạo tương lai  

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI KỲ THI HỌC BỔNG NEWTON NGÀY 09/03/2019

Trường Phổ thông Quốc tế Newton xin chúc mừng các bạn học sinh đã xuất sắc vượt qua hơn 1000 thí sinh tham dự kì thi học bổng Newton 2019 và giành được học bổng của trường NEWTON. Học bổng có giá trị áp dụng cho cả hệ bán Quốc tế và hệ Song ngữ, đối với cả một cấp Tiểu học hoặc THCS.

Nhằm động viên, khích lệ học sinh, Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo trường Phổ thông quốc tế Newton đã quyết định bổ sung thêm 06 giải học bổng so với cơ cấu giải ban đầu.

Đối với các học sinh đạt giải, Nhà trường tuyển thẳng học sinh vào trường (miễn kiểm tra đầu vào). Để được áp dụng học bổng trên, quý phụ huynh vui lòng đặt chỗ trước ngày 30 tháng 03 năm 2019 (Đóng phí đặt chỗ để ghi danh và giữ học bổng).

Một lần nữa, xin được chúc mừng và vinh danh các học sinh đã đạt giải. Chúc các bạn học sinh tiếp tục đạt được nhiều thành tích tốt hơn nữa trong các năm học tiếp theo.

Xin hẹn gặp lại quý phụ huynh và các bạn học sinh tại trường Phổ thông Quốc tế Newton! Mọi thông tin Quý vị vui lòng liên hệ ĐT: 024 6659 2888 – Email:tuyensinh@ngs.edu.vn.

STT

SBD

HỌ

TÊN

Ngày sinh

Trường

Xếp giải

Học bổng

1

NT097

Lê Đại 

Quang

5/1/2008

TH I – sắc Niu – tơn 

ĐB

Học bổng toàn phần gồm 100% học phí, tiền ăn bữa trưa và bữa chiều

2

HB2068

Trử Mạnh

Hùng

21/4/2011

TH I – sắc Niu tơn

Nhất

100% Học phí

3

NT111

Vương Trí 

Tùng

9/3/2008

Dịch Vọng A

Nhì

70% học phí

4

NT022

Đoàn Mạnh 

Đạt

23/5/2008

TH I – sắc Niu – tơn 

Nhì

70% học phí

5

HB1338

Nguyễn Hà Anh

Thư

14/7/2012

TH I – sắc Niu – tơn

Nhì

70% học phí

6

NT078

Nguyễn Lê Nhật 

Nam

3/4/2008

TH I – sắc Niu – tơn 

Nhì

70% học phí

7

HB2083

Bùi Nam

Khánh

13/5/2011

TH I – sắc Niu – tơn

Nhì

70% học phí

8

HB1050

Đào Trọng

Cường

18/10/2012

TH I – sắc Niu – tơn

Nhì

70% học phí

9

NT071

Nguyễn Vũ 

Minh

9/1/2008

TH Dịch Vọng B

Nhì

70% học phí

10

NT041

Dương Đăng 

Khoa

28/3/2008

TH I – sắc Niu – tơn 

Nhì

70% học phí

11

NT057

Nguyễn Hoàng Phương 

Linh

4/4/2008

TH I – sắc Niu – tơn 

Nhì

70% học phí

12

HB1234

Đỗ Hà

My

19/9/2012

Nguyễn Siêu

Nhì

70% học phí

13

HB2029

Nguyễn Mạnh

Cường

6/2/2011

TH I – sắc Niu – tơn

Ba

50% học phí

14

HB2063

Trương Gia

Hân

9/4/2011

TH I – sắc Niu tơn

Ba

50% học phí

15

HB1363

Nguyễn Gia

Vinh

17/6/2012

TH Nghĩa Tân

Ba

50% học phí

16

HB1002

Nguyễn Thế Nguyên

An

17/2/2012

TH I – sắc Niu – tơn

Ba

50% học phí

17

NT126

Trần Khánh

Toàn

TH Đoàn Thị ĐIểm

Ba

50% học phí

18

HB2155

Vũ Hoàng Quốc

Thái

20/2/2011

TH Everest

Ba

50% học phí

19

NT090

Ngô Đức 

Phát

11/3/2008

TH I – sắc Niu – tơn 

Ba

50% học phí

20

NT043

Nguyễn Trọng 

Khuê

25/8/2008

Đoàn Thị Điểm

Ba

50% học phí

21

HB2168

Vũ Khánh

Vy

17/6/2011

TH I – sắc Niu tơn

Ba

50% học phí

22

HB2072

Hoàng Gia

Huy

14/2/2011

TH Đoàn Thị Điểm

Ba

50% học phí

23

NT021

Đặng Trần Bảo 

Đan

27/7/2008

TH I – sắc Niu – tơn 

Ba

50% học phí

24

HB1334

Nguyễn Phương

Thảo

1/8/2012

TH I – sắc Niu – tơn

Ba

50% học phí

25

HB2131

Vũ Trường

Phúc

TH I – sắc Niu – tơn

Ba

50% học phí

26

HB1168

Đào Trần Minh

Khôi

31/1/2012

TH Archimedes

Ba

50% học phí

27

HB1130

Chu Quang Thái

Huy

9/6/2012

TH I – sắc Niu – tơn

Ba

50% học phí

28

HB1323

Cao Minh

Tuấn

23/10/2012

Alfed NoBel

Ba

50% học phí

29

NT014

Đỗ Ngọc Minh 

Châu

2/10/2008

Lomonoxop

Ba

50% học phí

30

NT075

Đỗ Hải 

Nam

26/7/2008

TH Chu Văn An

Ba

50% học phí

31

NT047

Hoàng Tùng 

Lâm

17/1/2008

TH I – sắc Niu – tơn 

Ba

50% học phí

32

NT052

Hoàng Diệu 

Linh

1/9/2008

TH I-sắc Newton

Ba

50% học phí

33

HB1297

Trần Hữu

Phúc

5/9/2012

TH Archimedes

Ba

50% học phí

34

HB1308

Lý Hiểu

Quân

19/4/2012

TH Everest

Ba

50% học phí

35

HB1259

Trương Bảo

Ngọc

16/5/2012

Nguyễn Siêu

Ba

50% học phí

36

HB2099

Vũ Khánh

Ly

17/6/2011

TH I – sắc Niu – tơn

KK

20% học phí

37

HB2101

Vũ Tú

Mai

27/5/2011

TH I – sắc Niu – tơn

KK

20% học phí

38

NT025

Mạc Minh 

Dũng

17/11/2008

TH I – sắc Niu – tơn 

KK

20% học phí

39

HB2129

Nguyễn Hải

Phong

25/12/2010

TH I – sắc Niu – tơn

KK

20% học phí

40

HB3045

Đoàn Minh

Hải

19/4/2010

TH I – sắc Niu – tơn

KK

20% học phí

41

HB2055

Trương Minh

Hải

28/7/2011

TH I – sắc Niu tơn

KK

20% học phí

42

NT059

Lê Quang 

Long

15/7/2008

TH Thực nghiệm

KK

20% học phí

43

HB1034

Nguyễn Minh

Anh

5/7/2012

TH Newton Goldmark

KK

20% học phí

44

HB1006

Bùi Hữu

An

10/9/2012

TH I – sắc Niu – tơn

KK

20% học phí

45

HB1146

Lê Trần Mai

Khanh

18/8/2012

TH I – sắc Niu – tơn

KK

20% học phí

46

HB3009

Hoàng Minh

Anh

25-04-10

TH I – sắc Niu – tơn

KK

20% học phí

47

HB4019

Vũ Đức

Bình

26-12-2009

TH I – sắc Niu – tơn

KK

20% học phí

48

NT045

Nguyễn Tuấn 

Kiệt

4/10/2008

TH I – sắc Niu – tơn 

KK

20% học phí

49

HB1240

Hồ Hải

Nam

6/6/2012

TH I – sắc Niu – tơn

KK

20% học phí

50

HB1313

Đỗ Hoàng Bảo

Quyên

28/02/2012

TH Newton Goldmark

KK

20% học phí

51

HB4083

Nguyễn Đức Thiên

Phú

12/4/2009

TH Newton Goldmark

KK

20% học phí

52

HB3110

Nguyễn Chí

Thanh

10/10/2010

TH I – sắc Niu – tơn

KK

20% học phí

53

HB2142

Nguyễn Đỗ

Quyên

28/2/2011

TH I – sắc Niu – tơn

KK

20% học phí

54

HB2037

Đinh Thảo Hà

Dương

10/10/2011

TH I – sắc Niu – tơn

KK

20% học phí

 

x Error: Super Forms could not find a form with ID: 289