Mỗi học sinh là nhà lãnh đạo tương lai  

DANH SÁCH HỌC SINH TH I-SẮC NIU-TƠN ĐẠT GIẢI KỲ THI IKMC (International Kangaroo Math Contest ) 2019

STTSBDHọ và tên đệmTênNgày tháng năm sinhGiới tínhLớpCấp độTrường
(Tiếng Việt)
GiảiPhần thưởng
1240308Đào TrọngCường18/10/2012Nam1G01TH I-sắc Niu – tonHigh Distinction, School ChampionGiấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
2243128Đoàn MạnhĐạt23/5/2008Nam5G03TH I-sắc Niu – tonHigh Distinction, School ChampionGiấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
3242414Bùi ThảoLinh11/2/2010Nữ3G02TH I-sắc Niu – tonHigh DistinctionGiấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
4243130Nguyễn Bùi ĐứcDũng29/1/2008Nam5G03TH I-sắc Niu – tonHigh DistinctionGiấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
5243328Nguyễn NhậtNam2/1/2008Nam5G03TH I-sắc Niu – tonHigh DistinctionGiấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
6241206Nguyễn PhươngThảo1/8/2012Nữ1G01TH I-sắc Niu – tonDistinctionGiấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
7242318Đoàn MinhHải19/4/2010Nam3A22TH I-sắc Niu – tonHigh DistinctionGiấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
8242904Vũ Lê ĐứcMinh7/1/2009Nam4G02TH I-sắc Niu – tonNational champion,  Longest jumpGiấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
9241914Nguyễn HảiPhong25/12/2010Nam2G01TH I-sắc Niu – tonDistinctionGiấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
10242615Nguyễn HoàngAnh7/8/2009Nam4G02TH I-sắc Niu – tonHigh DistinctionGiấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
11243327Nguyễn Lê NhậtNam3/4/2008Nam5G03TH I-sắc Niu – tonDistinctionGiấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
12242218Trần ThiệnAnh25/1/2010Nam3G32TH I-sắc Niu – tonDistinctionGiấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
13242419Vũ KhánhLinh25/3/2010Nam3G02TH I-sắc Niu – tonDistinctionGiấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
14240724Trần HươngLinh9/8/2012Nữ1G51TH I-sắc Niu – tontop 5%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
15242925Nguyễn Vĩ ThanhQuang19/8/2009Nam4G02TH I-sắc Niu – tonDistinctionGiấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
16240103Hoàng HàAn1/1/2012Nữ1G11TH I-sắc Niu – tontop 5%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
17243127Đặng Trần BảoĐan27/7/2008Nam5G03TH I-sắc Niu – tontop 5%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
18241106Lê Đàm NamPhong17/10/2012Nam1G01TH I-sắc Niu – tontop 5%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
19243301Nguyễn Ngọc BảoLâm7/6/2008Nam5G33TH I-sắc Niu – tontop 5%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
20243226Dương ĐăngKhoa28/3/2008Nam5G03TH I-sắc Niu – tontop 5%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
21240530Chu Quang TháiHuy9/6/2012Nam1G01TH I-sắc Niu – tontop 5%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
22240713Đỗ Nguyễn DiệpLinh13/4/2012Nữ1G01TH I-sắc Niu – tontop 5%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
23241227Nguyễn GiaTuấn10/9/2012Nam1G11TH I-sắc Niu – tontop 5%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
24241418Nguyễn VănBách26/6/2011Nam2G51TH I-sắc Niu – tontop 5%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
25241922Đậu HàPhương10/6/2011Nữ2G New1TH I-sắc Niu – tontop 5%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
26240623Nguyễn ĐứcKhôi24/6/2012Nam1G11TH I-sắc Niu – tontop 5%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
27241214Nguyễn MinhTiến12/3/2012Nam1G11TH I-sắc Niu – tontop 5%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
28243007Lê XuânTuấn7/11/2009Nam4G02TH I-sắc Niu – tontop 5%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
29242406Nguyễn ĐăngKhoa23/2/2011Nam3G02TH I-sắc Niu – tontop 5%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
30240427Trần ĐứcHải14/4/2012Nam1A11TH I-sắc Niu – tontop 5%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
31240529Nguyễn QuangHưng19/4/2012Nam1A61TH I-sắc Niu – tontop 5%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
32242623Vũ MaiAnh8/7/2009Nữ4A42TH I-sắc Niu – tontop 5%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
33243003Nguyễn ThùyTrang17/3/2009Nữ4G02TH I-sắc Niu – tontop 5%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
34243329Phạm KimNgân4/2/2008Nữ5G03TH I-sắc Niu – tontop 5%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
35241108Lê HồngPhong23/3/2012Nam1A81TH I-sắc Niu – tontop 5%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
36241210Đàm KhánhThư11/3/2012Nữ1A11TH I-sắc Niu – tontop 5%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
37242519Nguyễn ChíThanh10/10/2010Nam3G02TH I-sắc Niu – tontop 5%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
38243306Nguyễn Hoàng PhươngLinh4/4/2008Nữ5G03TH I-sắc Niu – tontop 5%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
39243517Liew Triều2/3/2008Nam5G03TH I-sắc Niu – tontop 5%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
40241521Nguyễn Thanh3/6/2011Nam2G01TH I-sắc Niu – tontop 5%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
41242517Quách BăngTâm5/2/2010Nữ3A12TH I-sắc Niu – tontop 5%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
42241920Vũ TrườngPhúc21/4/2011Nam2G01TH I-sắc Niu – tontop 5%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
43240725Bùi HảiLong20/6/2012Nam1A11TH I-sắc Niu – tontop 5%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
44240519Lê MinhHoàng20/10/2012Nam1G01TH I-sắc Niu – tontop 5%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
45240721Phan PhươngLinh27/1/2012Nữ1C11TH I-sắc Niu – tontop 5%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
46242021Phan Nguyễn AnhThư7/7/2011Nữ2G21TH I-sắc Niu – tontop 5%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
47241818Trần BìnhMinh3/3/2011Nam2G01TH I-sắc Niu – tontop 5%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
48242409Nguyễn Đức MinhKiệt8/1/2010Nam3G02TH I-sắc Niu – tontop 5%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
49242527Mạc KiênTrung22/8/2010Nam3G02TH I-sắc Niu – tontop 5%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
50240101Bùi HữuAn10/9/2012Nam1C31TH I-sắc Niu – tontop 5%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
51241126Đỗ Hoàng BảoQuyên28/2/2012Nữ1G11TH I-sắc Niu – tontop 5%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
52242027Phan HàTrang6/10/2011Nữ2G41TH I-sắc Niu – tontop 10%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
53242113Vũ KhánhVy17/6/2011Nữ2G New1TH I-sắc Niu – tontop 10%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
54243225Đỗ TríKhiêm7/9/2008Nam5G23TH I-sắc Niu – tontop 10%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
55240906Phạm Ngọc HảiMinh22/5/2012Nam1A11TH I-sắc Niu – tontop 10%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
56242410Lê TùngLâm25/11/2010Nam3G02TH I-sắc Niu – tontop 10%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
57242503Phạm Lê NhậtNam23/4/2009Nam4G02TH I-sắc Niu – tontop 10%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
58242621Thân ĐứcAnh10/5/2009Nam4A42TH I-sắc Niu – tontop 10%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
59240904Nguyễn TuấnMinh25/2/2012Nam1A51TH I-sắc Niu – tontop 10%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
60243125Nguyễn Trần ThảoChi22/4/2008Nữ5G03TH I-sắc Niu – tontop 10%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
61243411Phí TrungPhong7/2/2008Nam5G03TH I-sắc Niu – tontop 10%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
62242319Trần NamHải23/9/2010Nam3A12TH I-sắc Niu – tontop 10%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
63243224Vũ NamKhánh5/1/2008Nam5G03TH I-sắc Niu – tontop 10%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
64241511Mai ChíĐức19/8/2011Nam2A51TH I-sắc Niu – tontop 10%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
65243410Ngô ĐứcPhát11/3/2008Nam5G03TH I-sắc Niu – tontop 10%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
66240112TrầnAn30/1/2012Nam1G21TH I-sắc Niu – tontop 10%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
67240510Trần NgọcHân14/3/2012Nữ1G01TH I-sắc Niu – tontop 10%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
68241104Lại BảoPhong18/9/2012Nam1A81TH I-sắc Niu – tontop 10%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
69240922Hồ HảiNam6/6/2012Nam1A31TH I-sắc Niu – tontop 10%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
70242003Nguyễn DuyQuang5/10/2011Nam2G51TH I-sắc Niu – tontop 10%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
71242625Vũ ĐứcBình26/12/2009Nam4G02TH I-sắc Niu – tontop 10%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
72240608Nguyễn Ngọc AnhKhang5/7/2012Nam1G31TH I-sắc Niu – tontop 10%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
73241113Trần NamPhong11/3/2012Nam1G01TH I-sắc Niu – tontop 10%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
74241211Nguyễn Hà AnhThư14/7/2012Nữ1C31TH I-sắc Niu – tontop 10%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
75243230Hoàng TùngLâm17/1/2008Nữ5G03TH I-sắc Niu – tontop 10%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
76240930Vũ HảiNam20/8/2012Nam1G01TH I-sắc Niu – tontop 10%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
77241228Lê ThanhTùng19/1/2012Nam1A81TH I-sắc Niu – tontop 10%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
78241422Phạm GiaBảo6/2/2011Nam2A31TH I-sắc Niu – tontop 10%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
79242614Lê TomaszAnh25/10/2008Nam4G02TH I-sắc Niu – tontop 10%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
80241528Trương MinhHải28/7/2011Nam2G51TH I-sắc Niu – tontop 10%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
81240114Trần TháiAn27/10/2012Nam1G41TH I-sắc Niu – tontop 10%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
82240125Nguyễn ChíAnh8/11/2012Nam1G21TH I-sắc Niu – tontop 10%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
83240409Nguyễn TrườngGiang18/11/2012Nam1G41TH I-sắc Niu – tontop 10%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
84240517Vũ ĐứcHiếu2/3/2012Nam1A81TH I-sắc Niu – tontop 10%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
85240821Nguyễn AnhMinh6/12/2012Nam1G31TH I-sắc Niu – tontop 10%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
86240916Trương HàMinh2/4/2012Nam1G01TH I-sắc Niu – tontop 10%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
87241008Nguyễn KimNghĩa3/8/2012Nam1C31TH I-sắc Niu – tontop 10%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
88240612Lê Trần MaiKhanh18/8/2012Nữ1G01TH I-sắc Niu – tontop 10%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
89240918Phạm HàMy4/11/2012Nữ1G41TH I-sắc Niu – tontop 10%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
90243510Đặng Công MinhTuấn14/5/2008Nam5G03TH I-sắc Niu – tontop 10%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
91242004Nguyễn ĐỗQuyên28/2/2011Nữ2G01TH I-sắc Niu – tontop 10%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
92242416Nguyễn Thị TuệLinh21/10/2010Nữ3G02TH I-sắc Niu – tontop 10%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
93240822Nguyễn BìnhMinh26/10/2012Nam1G41TH I-sắc Niu – tontop 10%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
94241010Nguyễn ÁnhNgọc22/12/2012Nữ1A21TH I-sắc Niu – tontop 10%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
95241129Hoàng HữuThái24/11/2012Nam1G31TH I-sắc Niu – tontop 10%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
96241115Nguyễn AnPhú15/6/2012Nam1TH I-sắc Niu – tontop 10%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
97242728Trần GiaKhánh4/3/2009Nam42TH I-sắc Niu – tontop 10%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
98242402Nguyễn An Khánh28/10/2010Nam3G12TH I-sắc Niu – tontop 10%Giấy chứng nhậnHọc bổng IEGHọc bổng KMC
x Error: Super Forms could not find a form with ID: 289