Mỗi học sinh là nhà lãnh đạo tương lai  

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI TOÁN AMC ( Australian Mathematics Competition 2019) THCS – THPT

TUYÊN DƯƠNG TUẦN 5 (TỪ NGÀY 9/9/2019 – 16/9/2019)  GIẢI TOÁN ÚC AMC THCS-THPT ( Australian Mathematics Compe)
1Nguyễn Bùi Đức Dũng6G0High DistinctionTHPTLC Newton
2Nguyễn Lê Nhật Nam6G0High DistinctionTHPTLC Newton
3Hoàng Nguyễn An Phương7G1High DistinctionTHPTLC Newton
4Ngô Đức Phát6G0DistinctionTHPTLC Newton
5Lê Minh Tuấn6G0DistinctionTHPTLC Newton
6Nguyễn Ngọc Thảo Chi6G0DistinctionTHPTLC Newton
7Mạc Minh Dũng6G0DistinctionTHPTLC Newton
8Đoàn Mạnh Đạt6G0DistinctionTHPTLC Newton
9Đặng Công Minh Tuấn6G0DistinctionTHPTLC Newton
10Nguyễn Việt Dũng6G0DistinctionTHPTLC Newton
11Nguyễn Vũ Minh6G0DistinctionTHPTLC Newton
12Nguyễn Khánh Vy6G0DistinctionTHPTLC Newton
13Liew Triều Vũ6G0DistinctionTHPTLC Newton
14Nguyễn Trọng Khuê6G0DistinctionTHPTLC Newton
15Lê Minh Thông8G1DistinctionTHPTLC Newton
16Nguyễn Hoàng Phúc Khánh7G1DistinctionTHPTLC Newton
17Đặng Thái Duy8G0DistinctionTHPTLC Newton
18Nguyễn Ngọc Bảo Lâm6G0CreditTHPTLC Newton
19Nguyễn Trí Khiêm6G0CreditTHPTLC Newton
20Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên6G0CreditTHPTLC Newton
21Nguyễn Thanh Phong9G2CreditTHPTLC Newton
22Nguyễn Khánh Vi6G0CreditTHPTLC Newton
23Trần Quang Minh8G1CreditTHPTLC Newton
24Đào Anh Dũng7G1CreditTHPTLC Newton
25Lê Xuân Khôi7G1CreditTHPTLC Newton
26Trần Phú Thành8G0CreditTHPTLC Newton
27Nguyễn Gia Nam8G0CreditTHPTLC Newton
28Liew Trung Vũ8G0CreditTHPTLC Newton
29Phạm Gia Hưng8G0CreditTHPTLC Newton
30Phạm Việt Hà8G0CreditTHPTLC Newton
31Bùi Sơn Tùng8G0CreditTHPTLC Newton
32Hoàng Nhật Minh8G0CreditTHPTLC Newton
33Nguyễn Bá Quốc Trung7G1DistinctionTHPTLC Newton
34Hoàng Hải Long7CCreditTHPTLC Newton
35Lưu Chí Mạnh7CCreditTHPTLC Newton
x Error: Super Forms could not find a form with ID: 289