Mỗi học sinh là nhà lãnh đạo tương lai  

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT HỌC BỔNG NEWTON | KHỐI 2-3-4-5 NĂM HỌC 2020-2021 | CƠ SỞ 2

Kính gửi quý phụ huynh và các em học sinh

Hệ thống Trường liên cấp Newton xin được chúc mừng các em học sinh có tên trong danh sách sau đã đạt Học bổng Newton năm học 2020–2021 (Thi ngày ngày 13/6/2020).

Vào đầu năm học 2020 – 2021, Hệ thống Trường liên cấp Newton sẽ tổ chức buổi Vinh danh các bạn học sinh đạt Học bổng Newton trong năm học.

Quý phụ huynh vui lòng đặt chỗ cho con vào Trường Tiểu học Newton Goldmark chậm nhất là ngày 26/06/2020để được nhận học bổng Newton. 

Sau ngày 26/06/2020 kết quả học sinh thi học bổng ngày 13/06/2020 sẽ bị hủy.

Trân trọng!

Những năm vừa qua, Hệ thống trường liên cấp Newton luôn quan tâm đến công tác tìm kiếm và đào tạo nhân tài. Đây là một trong chiến lược ươm mầm tài năng của nhà trường nhằm tạo môi trường học đường công bằng, học sinh được phát triển toàn diện. Chính sách học bổng cũng là một hình thức động viên, khuyến khích kịp thời và thiết thực cho những nỗ lực và sự chăm chỉ của các bạn học sinh. Đồng thời, thông qua kì thi học bổng, nhà trường mong muốn tạo cho các học sinh cơ hội được giao lưu, học hỏi, khám phá năng lực bản thân.

Chúc các em học sinh tiếp tục đạt được nhiều thành tích tốt hơn nữa trong các năm học tiếp theo!

 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT HỌC BỔNG NEWTON 2020 – 2021

Tiểu học Newton Goldmark 

STT

SBDHọ và tênNgày sinhMức HB
KHỐI 2 | NĂM HỌC 2020 – 2021
        1        HBGM01069Lê Thanh Hà06/03/201320%
        2        HBGM01096Phạm Minh Khang24/02/201310%
KHỐI 3 | NĂM HỌC 2020 – 2021
        3        HBGM02028Trịnh Hải Dương21/10/201230%
        4        HBGM02012Nghiêm Giang Minh16/05/201220%
        5        HBGM02023Lee Woo Su04/05/201210%
        6        HBGM02045Đào Đức Giang16/05/201210%
KHỐI 4 | NĂM HỌC 2020 – 2021
        7        HBGM03025Nguyễn Khánh Thư20/08/201130%
        8        HBGM03017Phạm Trọng Kiên08/08/201110%
        9        HBGM03032Đỗ Nam Anh08/06/201110%
      10       HBGM03029Trần Bảo Nam03/04/201110%
KHỐI 5 | NĂM HỌC 2020 – 2021
      11       HBGM04001Dương Quý Đức19/04/201010%
      12       HBGM04009Lương Gia Huy20/09/2010

10%

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2020

Hiệu trưởng

(Đã ký)

ThS. Thạc Thị Mai Hương

x Error: Super Forms could not find a form with ID: 289