Mỗi học sinh là nhà lãnh đạo tương lai  

Du học hè Mỹ tại Missouri University

University of Missouri (MU hay Mizzou) có đầu vào tuyển sinh đa dạng với hơn 30,000 sinh viên từ mọi bang trong nước và hơn 2000 sinh viên quốc tế từ hơn 100 quốc gia. Mizzou là một viện nghiên cứu lớn ở Mỹ, cung cấp hơn 300 chọn lựa chương trình thông qua 18 trường phổ thông và cao đẳng. Tỉ lệ sinh viên-giảng viên 19:1 cho phép giảng viên – những học giả và nhà khoa học nổi danh trong nước của Mizzou giúp sinh viên tham gia trực tiếp vào nghiên cứu.

Mizzou là một trong 34 trường công hiếm hoi của Mỹ có quyền thành viên trong Association of American Universities (Hiệp Hội Viện Đại Học Bắc Mỹ). Thành viên AAU là những trường hàng đầu với nỗ lực giảng dạy và nghiên cứu vượt trội. Các chương trình được công nhận quốc gia của University of Missouri về Kinh Doanh, Kỹ Thuật, Nông Nghiệp và Báo Chí giúp đóng góp cho thành tích liên tục của Mizzou, một trong những trường đại hoc tốt nhất ở Mỹ.

  1. Thời gian: 3 tuần, từ 06/7/2019 -28/7/2019
  2. Nội dung:

                 – Kỹ năng lãnh đạo và phát triển toàn diện: 1 tuần

                 – Khám phá bản thân & cơ hội nghề nghiệp: 2 tuần

                 Học sinh sẽ được ở trong KTX của ĐH Missouri và mỗi nhóm (3-5 HS) sẽ

                 được 1 SV đại học làm đại sứ và hướng dẫn.

  1. Chi phí:

               – Tổng chi phí: 5.500 USD/hs,  bao gồm: chương trình học, ăn ở, vé máy bay và lệ phí visa

                – HS đăng ký trước 15/3/2019

  1. Phí đặt cọc: 500$,  không được hoàn lại trong bất cứ trường hợp không tham gia nữa hay bị trượt visa.
x Error: Super Forms could not find a form with ID: 289