Mỗi học sinh là nhà lãnh đạo tương lai  

SCHOOL FACILITIES

Trường thành lập từ năm 2009 và hoạt động tại cơ sở Cung thể thao dưới nước – Khu Liên Hiệp thể thao Quốc Gia, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà … Xem thêm

x