Mỗi học sinh là nhà lãnh đạo tương lai  

Giao chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2019-2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

                                Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2019-2020

 

          Kính gửi: Các bậc cha mẹ học sinh Trường Tiểu học I-Sắc Niu-Tơn

          Ngày 15 tháng 7 năm 2019, UBND Quận Bắc Từ Liêm đã có Công văn số 2658/UBND-GD&ĐT để giao chỉ tiêu  tuyển sinh năm học 2019-2020 cho Trường Tiểu học I-Sắc Niu-Tơn tại lô TH2,  khu đô thị mới Cổ nhuế, phường Cổ nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

            BGH trân trọng thông báo để các bậc cha mẹ học sinh được biết. Nhà trường rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, chung tay góp sức của các bậc cha mẹ học sinh để tạo cho các con một môi trường học tập khang trang, lành mạnh và chất lượng.

            Nhà trường trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý vị.

                                       

                                                  Trường TH I-Sắc –Niu- Tơn

                                                 HIỆU TRƯỞNG

                                                  Ths. Đặng Huyền Phong

x Error: Super Forms could not find a form with ID: 289