Hội đồng sáng lập, Ban lãnh đạo và Ban giám hiệu

Hội đồng sáng lập, Ban lãnh đạo và Ban giám hiệu
Đinh Nguyên Khiêm
Tiến sĩ
Đinh Nguyên Khiêm
Thành viên Hội đồng sáng lập
Vũ Thị Thu Hương
PGS.TS.
Vũ Thị Thu Hương
Thành viên Hội đồng sáng lập
Lê Thị Bích Dung
Nhà giáo
Lê Thị Bích Dung
Thành viên Hội đồng sáng lập
Nguyễn Viết Chính
Tiến sĩ
Nguyễn Viết Chính
Thành viên Hội đồng sáng lập
Trần Văn Nhung
GS. TSKH.
Trần Văn Nhung
Thành viên Hội đồng sáng lập
Đàm Quang Minh
TS
Đàm Quang Minh
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Lê Thị Bích Dung
Nhà giáo
Lê Thị Bích Dung
Thành viên Hội đồng sáng lập
Lê Quốc Long
TS.
Lê Quốc Long
Uỷ viên Hội đồng giáo dục
Lê Xuân Thám
PGS.TS.
Lê Xuân Thám
Uỷ viên Hội đồng giáo dục
Nguyễn Minh Tuấn
PGS.TS.
Nguyễn Minh Tuấn
Uỷ viên Hội đồng giáo dục
Lê Thị Chính
TS.
Lê Thị Chính
Chủ tịch Hội đồng giáo dục
Vũ Thị Thu Hương
PGS.TS.
Vũ Thị Thu Hương
Thành viên Hội đồng sáng lập
Ban giám hiệu và Đội ngũ quản lý
Trần Thị Tâm
Nhà giáo
Trần Thị Tâm
Trợ lý Ban Giám Hiệu
Hồ Hồng Anh
ThS.
Hồ Hồng Anh
Phó Hiệu trưởng
Phùng Việt Linh
Nhà giáo
Phùng Việt Linh
Phó Hiệu trưởng
Đặng Huyền Phong
ThS.
Đặng Huyền Phong
Hiệu trưởng
Đỗ Thị Thụy
Nhà giáo
Đỗ Thị Thụy
Chủ tịch Công Đoàn
Nhà giáo
Nguyễn Thị Thanh Hoa
Tổ trưởng chuyên môn Mĩ thuật
Nhà giáo
Hoàng Quang Dũng
Tổ trưởng chuyên môn âm nhạc
Trần Văn Cường
Nhà giáo
Trần Văn Cường
Tổ trưởng chuyên môn Thể dục
Triệu Thế Anh
Nhà giáo
Triệu Thế Anh
Tổ trưởng chuyên môn Tin học
Nguyễn Kim Thoa
ThS.
Nguyễn Kim Thoa
Tổ trưởng chuyên môn Tiếng Anh
Nguyễn Lan Hương
Nhà giáo
Nguyễn Lan Hương
Khối trưởng chuyên môn Tiếng Anh Khối 5
Phạm Thị Thu Uyên
Nhà giáo
Phạm Thị Thu Uyên
Khối trưởng chuyên môn Tiếng Anh Khối 4
Vũ Thị Thoa
Nhà giáo
Vũ Thị Thoa
Khối trưởng chuyên môn Tiếng Anh Khối 4
Nguyễn Khánh Huyền
Nhà giáo
Nguyễn Khánh Huyền
Khối trưởng chuyên môn Tiếng Anh Khối 3
Hà Thị Tuyết
ThS.
Hà Thị Tuyết
Khối trưởng chuyên môn Tiếng Anh Khối 3
Trần Thị Yến
ThS.
Trần Thị Yến
Khối trưởng chuyên môn Tiếng Anh Khối 1
Khương Thùy Linh
Nhà giáo
Khương Thùy Linh
Khối trưởng chuyên môn Khối 3
Giang Thị Huyền Trang
Nhà giáo
Giang Thị Huyền Trang
Khối trưởng chuyên môn Khối 2
Thái Thị Thu Huyền
Nhà giáo
Thái Thị Thu Huyền
Khối trưởng chuyên môn Khối 2
Dương Trà My
Nhà giáo
Dương Trà My
Khối trưởng chuyên môn Khối 1
Nhà giáo
Trần Hồng Thịnh
Khối trưởng chuyên môn Khối 5
Phạm Thị Phấn
Nhà giáo
Phạm Thị Phấn
Khối trưởng chuyên môn Khối 4
Lê Thị Phú
Nhà giáo
Lê Thị Phú
Khối trưởng chuyên môn Khối 4
Trần Phương Thảo
Nhà giáo
Trần Phương Thảo
Khối trưởng chuyên môn Khối 4
Nguyễn Phương Thảo
Nhà giáo
Nguyễn Phương Thảo
Khối trưởng chuyên môn Khối 2
Nguyễn Thị Loan
Nhà giáo
Nguyễn Thị Loan
Khối trưởng chuyên môn Khối 3
Nguyễn Kim Phượng
Nhà giáo
Nguyễn Kim Phượng
Khối trưởng chuyên môn Khối 5
Đỗ Kim Giao
Nhà giáo
Đỗ Kim Giao
Khối trưởng chuyên môn Khối 1
Đào Hải Anh
Nhà giáo
Đào Hải Anh
Trợ lí Hiệu trưởng
Vũ Tuyết Mai
Nhà giáo
Vũ Tuyết Mai
Phó Hiệu Trưởng
Dương Thu Trang
ThS.
Dương Thu Trang
Hiệu Trưởng
Trần Anh Tuấn
Nhà giáo
Trần Anh Tuấn
Trợ lí Hiệu trưởng
Nguyễn Thùy Giang
Nhà giáo
Nguyễn Thùy Giang
Trưởng bộ phận Văn phòng
Trần Quyết Thắng
ThS.
Trần Quyết Thắng
Chủ tịch Công đoàn
Nguyễn Thị Bích
Nhà Giáo
Nguyễn Thị Bích
Chuyên viên đào tạo
Nguyễn Minh Đức
Nhà giáo
Nguyễn Minh Đức
Trưởng phòng Tuyển sinh
Hoàng Xuân Vũ
Nhà giáo
Hoàng Xuân Vũ
Tổ trưởng chuyên môn tổ Năng Khiếu
Luyện Việt Nga
Nhà giáo
Luyện Việt Nga
Tổ trưởng chuyên môn tổ tiếng Anh
Nguyễn Thị Thanh Vân
Nhà giáo
Nguyễn Thị Thanh Vân
Tổ trưởng Tổ Đào tạo
Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Nhà giáo
Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Khối trưởng Tiếng Anh khối 3
Phạm Thị Thu Hoài
Nhà giáo
Phạm Thị Thu Hoài
Khối trưởng khối 5
Trần Thị Hưng
Nhà giáo
Trần Thị Hưng
Khối trưởng khối 3
Hà Thùy Linh
Nhà giáo
Hà Thùy Linh
Khối trưởng khối 3
Phùng Thị Thu
Nhà Giáo
Phùng Thị Thu
Khối trưởng khối 1
Nguyễn Thị Nguyệt
Nhà Giáo
Nguyễn Thị Nguyệt
Khối trưởng khối 1
Hoàng Thị Hồng Anh
Nhà giáo
Hoàng Thị Hồng Anh
Tổ phó chuyên môn Tổ Tiếng Anh - Khối trưởng Tiếng Anh khối 5
Nguyễn Thị Tình
Nhà giáo
Nguyễn Thị Tình
Khối trưởng Tiếng Anh khối 2
Trần Thị Oanh
ThS.
Trần Thị Oanh
Khối trưởng Tiếng Anh khối 1
Nguyễn Thị Nga
ThS.
Nguyễn Thị Nga
Tổ phó chuyên môn Tổ Tiếng Anh - Khối trưởng Tiếng Anh khối 4
Nguyễn Thị Quyên
Nhà giáo
Nguyễn Thị Quyên
Khối trưởng khối 4
Tống Khánh Linh
Nhà giáo
Tống Khánh Linh
Khối trưởng khối 5
Bùi Thị Linh
Nhà giáo
Bùi Thị Linh
Khối trưởng khối 4
Phạm Như Quỳnh
Nhà giáo
Phạm Như Quỳnh
Khối trưởng khối 2
Ngô Thị Hoàng Mai
Nhà giáo
Ngô Thị Hoàng Mai
Khối trưởng khối 2
Trần Mạnh Tùng
ThS.
Trần Mạnh Tùng
Phó Hiệu trưởng
Nguyễn Tuyết Nhung
ThS.
Nguyễn Tuyết Nhung
Phó hiệu trưởng
Trần Thị Mai Hiên
ThS.
Trần Thị Mai Hiên
Trợ lý Hiệu trưởng. Tổ trưởng tổ KHTN
Hà Thị Nga
ThS.
Hà Thị Nga
Trợ lý Hiệu trưởng
Nguyễn Thị Thu Hương
ThS.
Nguyễn Thị Thu Hương
Trợ lý Hiệu trưởng. Tổ phó Tổ KHTN
Hoàng Văn Trọng
ThS.
Hoàng Văn Trọng
Phó Hiệu trưởng
Hoàng Thị Mận
ThS.
Hoàng Thị Mận
Hiệu trưởng
Phạm Thị Phương
Nhà giáo
Phạm Thị Phương
Phó Hiệu trưởng
Lê Thủy Tiên
ThS.
Lê Thủy Tiên
Trưởng phòng Giáo vụ
Phạm Thị Tuyết Nga
Nhà giáo
Phạm Thị Tuyết Nga
Tổ trưởng tổ Tiếng Anh THCS
Nguyễn Trần Hiệp
Tiến Sĩ
Nguyễn Trần Hiệp
Trưởng phòng Công nghệ
Trần Xuân Bích
Nhà giáo
Trần Xuân Bích
Phó Chủ tịch Công đoàn
Nguyễn Thị Ngọc Mai
ThS.
Nguyễn Thị Ngọc Mai
Chủ tịch Công đoàn
Nguyễn Minh Đức
Nhà giáo
Nguyễn Minh Đức
Trưởng phòng Tuyển sinh
Đinh Thị Nam Phương
Nhà giáo
Đinh Thị Nam Phương
Trưởng bộ môn Math
Nguyễn Thị Thanh Huyền
ThS.
Nguyễn Thị Thanh Huyền
Trưởng bộ môn Science
Trần Thị Trìu Mến
Nhà giáo
Trần Thị Trìu Mến
Trưởng phòng Giáo vụ
Nguyễn Thị Ngọc Linh
ThS.
Nguyễn Thị Ngọc Linh
Tổ phó tổ Toán
Hoàng Hữu Văn
ThS.
Hoàng Hữu Văn
Tổ trưởng tổ Toán
Đinh Xuân Hùng
Nhà giáo
Đinh Xuân Hùng
Tổ trưởng Tổ Văn Thể Mỹ
Trần Thị Thúy Quyên
Nhà giáo
Trần Thị Thúy Quyên
Tổ trưởng Tổ Khoa học - Xã hội
Trần Thị Mai Hiên
ThS.
Trần Thị Mai Hiên
Trợ lý Hiệu trưởng. Tổ trưởng tổ KHTN
Nguyễn Thị Xuân Ngọc
Nhà giáo
Nguyễn Thị Xuân Ngọc
Tổ phó tổ Ngữ Văn
Đặng Vũ Hoa
Nhà giáo
Đặng Vũ Hoa
Tổ trưởng tổ Ngữ Văn
Nguyễn Thị Dung
ThS.
Nguyễn Thị Dung
Trưởng phòng bộ môn Language Arts & ESL
Nguyễn Minh Đức
ThS.
Nguyễn Minh Đức
Trưởng phòng Quốc tế
Vũ Thị Thu Hương
ThS.
Vũ Thị Thu Hương
Tổ trưởng tổ Tiếng Anh THPT
Nguyễn Văn Tuyết
ThS.
Nguyễn Văn Tuyết
Bí thư Đoàn trường
ThS.
Nguyễn Thị Thu Hằng
Trợ lí Hiệu trưởng- TTCM Tổ THCS
Joseph Manso
Nhà giáo
Joseph Manso
Tổng Hiệu trưởng
Trần Thanh Hiên
ThS.
Trần Thanh Hiên
Phó Hiệu trưởng
Lê Thị Thanh Nhàn
ThS
Lê Thị Thanh Nhàn
Hiệu trường
Nhà giáo
Lưu Hoàng Anh
Điều phối GVNN
Lương Nhật Linh
Nhà giáo
Lương Nhật Linh
Tổ trưởng tổ Văn thể mỹ
Hoàng Xuân Tâm
Nhà giáo
Hoàng Xuân Tâm
Tổ trưởng tổ Tin học
Bùi Đức Toàn
Nhà giáo
Bùi Đức Toàn
TTCM Tổ KHTN
Ngô Thị Trà
Nhà giáo
Ngô Thị Trà
TTCM Tổ Toán THCS
Trần Danh Toản
Nhà giáo
Trần Danh Toản
Bí thư chi Đoàn
Lê Thị Thu Hằng
Nhà giáo
Lê Thị Thu Hằng
Chủ tịch Công Đoàn
Nguyễn Thị Thanh Thủy
ThS.
Nguyễn Thị Thanh Thủy
Tổ trưởng Tổ Tiếng Anh
Đỗ Hồng Quân
Nhà giáo
Đỗ Hồng Quân
Trưởng phòng tuyển sinh
Nguyễn Thị Thanh Mị
Nhà giáo
Nguyễn Thị Thanh Mị
Tổ trưởng tổ bán trú
Nguyễn Thị Loan
Nhà giáo
Nguyễn Thị Loan
TTCM Tổ âm nhạc- Trưởng ban sự kiện
Lê Thị Thảo
ThS.
Lê Thị Thảo
TTCM Tổ KHXH bậc THCS
Nguyễn Thị Huyền
Nhà giáo
Nguyễn Thị Huyền
KTCM Tiếng Anh THCS- phụ trách khối 8,9
Hoàng Thanh Tuyền
ThS.
Hoàng Thanh Tuyền
KTCM Tiếng Anh Khối 5
Nguyễn Thị Thu Giang
Nhà giáo
Nguyễn Thị Thu Giang
KTCM Tiếng Anh Khối 4
Bùi Thị Huyền
Nhà giáo
Bùi Thị Huyền
KTCM Tiếng Anh Khối 3
ThS.
Phan Thu Trang
Khối trưởng khối 3
Ngô Thị Lý
Nhà giáo
Ngô Thị Lý
Khối trưởng khối 1
Đỗ Thị Hòa
ThS.
Đỗ Thị Hòa
KTCM Tiếng Anh khối 6,7
Đặng Thị Cúc
Nhà giáo
Đặng Thị Cúc
KTCM Tiếng Anh Khối 2
Nguyễn Thị Ngọc Bích
Nhà giáo
Nguyễn Thị Ngọc Bích
KTCM Tiếng Anh Khối 1
Bùi Thị Hoa
Nhà giáo
Bùi Thị Hoa
Khối trưởng khối 4,5
Nguyễn Thị Thảo
Nhà giáo
Nguyễn Thị Thảo
Khối trưởng khối 2
Nhà giáo
Trịnh Thị Hương
Phó Hiệu trưởng
Lê Anh Tuấn
Nhà giáo
Lê Anh Tuấn
Hiệu trưởng THCS - THPT
Hoàng Nguyệt Anh
ThS.
Hoàng Nguyệt Anh
Phó Hiệu trưởng