Hội đồng sáng lập, Ban lãnh đạo và Ban giám hiệu

Hội đồng sáng lập, Ban lãnh đạo và Ban giám hiệu
Đinh Nguyên Khiêm
Tiến sĩ
Đinh Nguyên Khiêm
Thành viên Hội đồng sáng lập
Vũ Thị Thu Hương
PGS.TS.
Vũ Thị Thu Hương
Thành viên Hội đồng sáng lập
Lê Thị Bích Dung
Nhà giáo
Lê Thị Bích Dung
Thành viên Hội đồng sáng lập
Nguyễn Viết Chính
Tiến sĩ
Nguyễn Viết Chính
Thành viên Hội đồng sáng lập
Trần Văn Nhung
GS. TSKH.
Trần Văn Nhung
Thành viên Hội đồng sáng lập
Đàm Quang Minh
TS
Đàm Quang Minh
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Lê Thị Bích Dung
Nhà giáo
Lê Thị Bích Dung
Thành viên Hội đồng sáng lập
Lê Quốc Long
TS.
Lê Quốc Long
Uỷ viên Hội đồng giáo dục
Lê Xuân Thám
PGS.TS.
Lê Xuân Thám
Uỷ viên Hội đồng giáo dục
Nguyễn Minh Tuấn
PGS.TS.
Nguyễn Minh Tuấn
Uỷ viên Hội đồng giáo dục
Lê Thị Chính
TS.
Lê Thị Chính
Chủ tịch Hội đồng giáo dục
Vũ Thị Thu Hương
PGS.TS.
Vũ Thị Thu Hương
Thành viên Hội đồng sáng lập
Ban giám hiệu và Đội ngũ quản lý
Phùng Việt Linh
Nhà giáo
Phùng Việt Linh
Phó Hiệu trưởng
Phạm Thị Phương
Nhà giáo
Phạm Thị Phương
Phó Hiệu trưởng
Đặng Huyền Phong
ThS.
Đặng Huyền Phong
Hiệu trưởng
Trần Văn Cường
Nhà giáo
Trần Văn Cường
Tổ trưởng chuyên môn Văn - Thể - Mỹ
Trần Anh Tuấn
Nhà giáo
Trần Anh Tuấn
Tổ trưởng chuyên môn Kỹ năng sống và Năng khiếu
Triệu Thế Anh
Nhà giáo
Triệu Thế Anh
Tổ trưởng chuyên môn Tin học
Nguyễn Kim Thoa
ThS.
Nguyễn Kim Thoa
Tổ trưởng chuyên môn Tiếng Anh
Nhà giáo
Trần Hồng Thịnh
Khối trưởng chuyên môn Khối 5
Lê Thị Phú
Nhà giáo
Lê Thị Phú
Khối trưởng chuyên môn Khối 4
Trần Phương Thảo
Nhà giáo
Trần Phương Thảo
Khối trưởng chuyên môn Khối 4
Nguyễn Phương Thảo
Nhà giáo
Nguyễn Phương Thảo
Khối trưởng chuyên môn Khối 3
Nguyễn Thị Loan
Nhà giáo
Nguyễn Thị Loan
Khối trưởng chuyên môn Khối 3
Trần Thị Nguyệt
Nhà giáo
Trần Thị Nguyệt
Khối trưởng chuyên môn Khối 2
Thái Thu Huyền
Nhà giáo
Thái Thu Huyền
Khối trưởng chuyên môn Khối 2
Nguyễn Kim Phượng
Nhà giáo
Nguyễn Kim Phượng
Khối trưởng chuyên môn Khối 1
Đỗ Kim Giao
Nhà giáo
Đỗ Kim Giao
Khối trưởng chuyên môn Khối 1
Vũ Tuyết Mai
Nhà giáo
Vũ Tuyết Mai
Phó Hiệu Trưởng
Dương Thu Trang
ThS.
Dương Thu Trang
Hiệu Trưởng
Hoàng Xuân Vũ
Nhà giáo
Hoàng Xuân Vũ
Tổ trưởng chuyên môn tổ Năng Khiếu
Nguyễn Thị Nga
ThS.
Nguyễn Thị Nga
Tổ phó chuyên môn Tổ Tiếng Anh
Luyện Việt Nga
Nhà giáo
Luyện Việt Nga
Tổ trưởng chuyên môn tổ tiếng Anh
Nguyễn Thị Thanh Vân
Nhà giáo
Nguyễn Thị Thanh Vân
Tổ trưởng Tổ Đào tạo
Vũ Thu Trang
ThS.
Vũ Thu Trang
Khối trưởng Tiếng Anh khối 5
Phạm Thị Kiều Ly
Nhà giáo
Phạm Thị Kiều Ly
Khối trưởng Tiếng Anh khối 4
Hoàng Thị Hồng Anh
Nhà giáo
Hoàng Thị Hồng Anh
Khối trưởng Tiếng Anh khối 3
Nguyễn Thị Tình
Nhà giáo
Nguyễn Thị Tình
Khối trưởng Tiếng Anh khối 2
Trần Thị Oanh
ThS.
Trần Thị Oanh
Khối trưởng Tiếng Anh khối 1
Nguyễn Thị Quyên
Nhà giáo
Nguyễn Thị Quyên
Khối trưởng khối 5
Tống Khánh Linh
Nhà giáo
Tống Khánh Linh
Khối trưởng khối 5
Ngô Anh Thư
Nhà giáo
Ngô Anh Thư
Khối trưởng khối 4
Bùi Thị Linh
Nhà giáo
Bùi Thị Linh
Khối trưởng khối 4
Bùi Thị Nhung
Nhà giáo
Bùi Thị Nhung
Khối trưởng khối 3
Ngô Thị Mai Anh
Nhà giáo
Ngô Thị Mai Anh
Khối trưởng khối 3
Phạm Như Quỳnh
Nhà giáo
Phạm Như Quỳnh
Khối trưởng khối 2
Ngô Thị Hoàng Mai
Nhà giáo
Ngô Thị Hoàng Mai
Khối trưởng khối 2
Phạm Thị Hoa
Nhà giáo
Phạm Thị Hoa
Khối trưởng khối 1
Đào Hải Anh
Nhà giáo
Đào Hải Anh
Khối trưởng khối 1
Nguyễn Văn Tuyết
ThS.
Nguyễn Văn Tuyết
Bí thư Đoàn trường
Phạm Văn Thường
ThS.
Phạm Văn Thường
Trợ lý Hiệu trưởng
Hoàng Văn Trọng
ThS.
Hoàng Văn Trọng
Phó Hiệu trưởng
Hoàng Thị Mận
ThS.
Hoàng Thị Mận
Hiệu trưởng
Nguyễn Minh Đức
Nhà giáo
Nguyễn Minh Đức
Trưởng phòng Tuyển sinh
Đinh Thị Nam Phương
Nhà giáo
Đinh Thị Nam Phương
Trưởng bộ môn Math
Nguyễn Thị Thanh Huyền
ThS.
Nguyễn Thị Thanh Huyền
Trưởng bộ môn Science
Trần Thị Trìu Mến
Nhà giáo
Trần Thị Trìu Mến
Trưởng phòng Giáo vụ
Nguyễn Thị Ngọc Linh
ThS.
Nguyễn Thị Ngọc Linh
Tổ phó tổ Toán
Hoàng Hữu Văn
ThS.
Hoàng Hữu Văn
Tổ trưởng tổ Toán
Đinh Xuân Hùng
Nhà giáo
Đinh Xuân Hùng
Tổ trưởng Tổ Văn Thể Mỹ
Trần Thị Thúy Quyên
Nhà giáo
Trần Thị Thúy Quyên
Tổ trưởng Tổ Khoa học - Xã hội
Trần Thị Mai Hiên
ThS.
Trần Thị Mai Hiên
Tổ trưởng Tổ Khoa học - Tự nhiên
Nguyễn Thị Xuân Ngọc
Nhà giáo
Nguyễn Thị Xuân Ngọc
Tổ phó tổ Ngữ Văn
Đặng Vũ Hoa
Nhà giáo
Đặng Vũ Hoa
Tổ trưởng tổ Ngữ Văn
Nguyễn Thị Dung
ThS.
Nguyễn Thị Dung
Trưởng phòng bộ môn Language Arts & ESL
Nguyễn Minh Đức
ThS.
Nguyễn Minh Đức
Trưởng phòng Quốc tế
Vũ Thị Thu Hương
Nhà giáo
Vũ Thị Thu Hương
Tổ phó tổ Tiếng Anh
Hà Thị Nga
Nhà giáo
Hà Thị Nga
Tổ trưởng tổ Tiếng Anh
Đồng Thị Tuyết Trinh
Nhà giáo
Đồng Thị Tuyết Trinh
Tổ trưởng tổ Tiếng Anh THCS
Nguyễn Thị Thu Hương
ThS.
Nguyễn Thị Thu Hương
Chủ tịch Công đoàn, Tổ phó tổ Khoa học - Tự nhiên
Joseph Manso
Nhà giáo
Joseph Manso
Tổng Hiệu trưởng
Hồ Hồng Anh
Nhà giáo
Hồ Hồng Anh
Phó Hiệu trưởng
Trần Thanh Hiên
ThS.
Trần Thanh Hiên
Phó Hiệu trưởng
Lê Thanh Quân
TS.
Lê Thanh Quân
Hiệu trường
Đỗ Hồng Quân
Nhà giáo
Đỗ Hồng Quân
Trưởng phòng tuyển sinh
Nguyễn Thị Thanh Mị
Nhà giáo
Nguyễn Thị Thanh Mị
Tổ trưởng tổ bán trú
Tô Thị Tuyết Loan
Nhà giáo
Tô Thị Tuyết Loan
Điều phối Giáo viên nước ngoài
Nguyễn Thị Loan
Nhà giáo
Nguyễn Thị Loan
Trưởng ban sự kiện
Lê Thị Thảo
ThS.
Lê Thị Thảo
Tổ trưởng chuyên môn THCS
Nguyễn Thị Thu
ThS.
Nguyễn Thị Thu
Khối trưởng chuyên môn Tiếng Anh
Đỗ Thị Hòa
ThS.
Đỗ Thị Hòa
Khối trưởng chuyên môn Tiếng Anh THCS
Phạm Thị Huế
Nhà giáo
Phạm Thị Huế
Khối trưởng chuyên môn Tiếng Anh Khối 4,5
Đặng Thị Cúc
Nhà giáo
Đặng Thị Cúc
Khối trưởng chuyên môn Tiếng Anh Khối 2
Nguyễn Thị Ngọc Bích
Nhà giáo
Nguyễn Thị Ngọc Bích
Khối trưởng chuyên môn Tiếng Anh Khối 1
Bùi Thị Hoa
Nhà giáo
Bùi Thị Hoa
Khối trưởng khối 4,5
Hoàng Thị Mai
Nhà giáo
Hoàng Thị Mai
Khối trưởng khối 3
Nguyễn Thị Thảo
Nhà giáo
Nguyễn Thị Thảo
Khối trưởng khối 2
Ngô Mai Trang
Nhà giáo
Ngô Mai Trang
Khối trưởng khối 1
Lê Anh Tuấn
Nhà giáo
Lê Anh Tuấn
Hiệu trưởng THCS - THPT
Hoàng Nguyệt Anh
ThS.
Hoàng Nguyệt Anh
Phó Hiệu trưởng