Mỗi học sinh là nhà lãnh đạo tương lai  

Hướng dẫn xác nhận nhập học vào lớp 10 các trường ngoài công lập Hà Nội

Học sinh có nguyện vọng vào học tại các Trường Trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố sẽ làm thủ tục xác nhận nhập học từ 20/6/2019 đến hết ngày 22/6/2019.

Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2019 – 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, học sinh có nguyện vọng vào học tại các Trường Trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố sẽ làm thủ tục xác nhận nhập học trong 03 ngày (từ 20/06/2019 đến hết ngày 22/06/2019).

Cụ thể:

– Học sinh nộp bản sao Phiếu báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2019 – 2020 (đối với trường tuyển sinh theo phương án 1) hoặc Bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở hay giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với Trường tuyển sinh theo phương án 2) tại trường có nguyện vọng.

– Sau khi được nhà trường cập nhật vào hệ thống hỗ trợ tuyển sinh và xác nhận nhập học, tài khoản của học sinh sẽ được hệ thống tự động khóa. Nhà trường in giấy báo xác nhận nhập học cho học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 dành cho các Trường Trung học phổ thông Ngoài công lập.

 

 

x Error: Super Forms could not find a form with ID: 289