Mỗi học sinh là nhà lãnh đạo tương lai  

KẾT QUẢ KỲ THI HỌC BỔNG NEWTON 2019- KHỐI THCS

KẾT QUẢ KỲ THI HỌC BỔNG NEWTON 2019- KHỐI THCS

Trường Phổ thông Quốc tế Newton xin chúc mừng các bạn học sinh đã xuất sắc vượt qua hơn 500 thí sinh tham dự kì thi học bổng Newton 2019 và giành được học bổng của trường NEWTON. 

Đối với các học sinh đạt học bổng quý phụ huynh vui lòng đặt chỗ trước ngày 30 tháng 04 năm 2019 (Đóng phí đặt chỗ để ghi danh và giữ học bổng).

Một lần nữa, xin được chúc mừng và vinh danh các học sinh đã đạt học bổng. Chúc các bạn học sinh tiếp tục đạt được nhiều thành tích tốt hơn nữa trong các năm học tiếp theo.

Xin hẹn gặp lại quý phụ huynh và các bạn học sinh tại trường Phổ thông Quốc tế Newton!

Mọi thông tin Quý vị vui lòng liên hệ ĐT: 024 6660 8300 – 024 6659 2888 – Email:tuyensinh@ngs.edu.vn.

TT

SBD

HỌ

TÊN

NGÀY SINH

TRƯỜNG

HỌC BỔNG

1

HB929

Phạm Bảo

Khanh

11/11/2004

THCS – THPT Newton

70% học phí

2

HB935

Nguyễn Lương

Kiệt

9/12/2003

THCS – THPT Newton

70% học phí

3

HB913

Nguyễn Hữu

Đạt

8/11/2004

THCS – THPT Newton

50% học phí

4

HB966

Nguyễn Kế

9/8/2004

THCS – THPT Newton

50% học phí

5

HB967

Nguyễn Phan Anh

6/12/2004

THCS – THPT Newton

50% học phí

6

HB909

Nguyễn Lê Hòa

Bình

23/06/2004

THCS – THPT Newton

50% học phí

7

HB723

Trần Phú

Thành

14/07/2006

THCS – THPT Newton

50% học phí

8

HB914

Nguyễn Hữu

Độ

1/11/2004

THCS – THPT Newton

50% học phí

9

HB972

Đặng Linh

Khanh

THCS Đoàn Thị Điểm

50% học phí

10

HB923

Trần Xuân

Hải

05/03/2004

TH – THCS Pascal

50% học phí

11

HB954

Đỗ Quỳnh

Phương

9C2

THCS Đoàn Thị Điểm

50% học phí

12

HB912

Nguyễn Minh

Đăng

15/1/2004

THCS – THPT Newton

50% học phí

13

HB974

Vũ Đức

Minh

THCS Đoàn Thị Điểm

30% học phí

14

HB634

Hoàng Hải

Long

4/5/2007

THCS – THPT Newton

30% học phí

15

HB925

Bùi Tiến

Hiệu

3/1/2004

THCS – THPT Newton

30% học phí

16

HB924

Tạ Lê

Hiếu

4/3/2004

THCS – THPT Newton

30% học phí

17

HB942

Nguyễn Phương

Linh

18/12/2004

THCS Thực Nghiệm

30% học phí

18

HB944

Phùng Bằng

Linh

29/07/2004

THCS – THPT Newton

30% học phí

19

HB702

Dương Quốc

An

4/8/2006

THCS – THPT Newton

30% học phí

20

HB960

Nguyễn Minh

Trang

29/2/2004

TH – THCS Pascal

30% học phí

21

HB716

Hoàng Nhật

Minh

15/07/2006

THCS – THPT Newton

30% học phí

22

HB908

Nguyễn Ngọc Diệp

Anh

10/6/2004

THCS – THPT Newton

30% học phí

23

HB907

Nguyễn Minh

Anh

18/11/2004

TH – THCS Pascal

30% học phí

24

HB645

Nguyễn Minh

Ngọc

2/11/2007

THCS – THPT Newton

30% học phí

25

HB635

Lưu Chí

Mạnh

4/12/2007

THCS – THPT Newton

30% học phí

26

HB965

Nguyễn Hồ Đông

Vinh

19/01/2004

TH – THCS Pascal

30% học phí

27

HB727

Liew Trung

2/10/2006

THCS – THPT Newton

20% học phí

28

HB708

Vũ Ngân

23/07/2006

THCS – THPT Newton

20% học phí

29

HB709

Nguyễn Long

Hải

16/5/2006

THCS – THPT Newton

20% học phí

30

HB647

Vũ Uyển

Nhi

30/05/2007

THCS – THPT Newton

20% học phí

31

HB950

Bùi Ngọc Bảo

Nhi

4/4/2004

THCS – THPT Newton

20% học phí

32

HB902

Bùi Hà

Anh

25/06/2004

THCS – THPT Newton

20% học phí

33

HB606

Đặng Quỳnh

Chi

19/05/2007

THCS – THPT Newton

20% học phí

34

HB633

Phan Gia

Linh

5/8/2007

THCS – THPT Newton

20% học phí

35

HB637

Hoàng

Minh

11/9/2007

THCS – THPT Newton

20% học phí

36

HB937

Vũ An Bảo

Lâm

22/11/2004

THCS – THPT Newton

20% học phí

37

HB926

Nguyễn Trung

Hoàng

29/02/2004

THCS – THPT Newton

20% học phí

38

HB904

Nguyễn Đức

Anh

23/11/2004

THCS – THPT Newton

20% học phí

39

HB962

Nguyễn Minh

21/02/2004

THCS – THPT Newton

20% học phí

40

HB927

Phạm Gia

Hoàng

13/8/2004

TH – THCS Pascal

20% học phí

41

HB905

Nguyễn Duy

Anh

11/1/2004

THCS – THPT Newton

20% học phí

42

HB649

Lương Lê Mai

Phương

24/11/2006

THCS – THPT Newton

20% học phí

x

Title