Mỗi học sinh là nhà lãnh đạo tương lai  

KẾT QUẢ THI TOÁN AMO 2018

TTGLOBAL RANKINGCOUNTRYCity/Region (optional)NAMESCHOOLGradeIndex NumberAWARD
12VIETNAMHANOIĐẶNG TRẦN BẢO ĐANI SẮC NEWTON525642505GOLD AWARD
250VIETNAMHANOIĐOÀN MẠNH ĐẠTI SẮC NEWTON525642528GOLD AWARD
338VIETNAMHANOIDƯƠNG ĐĂNG KHOAI SẮC NEWTON525642529GOLD AWARD
488VIETNAMHANOINGÔ ĐỨC PHÁTI SẮC NEWTON525642573GOLD AWARD
521VIETNAMHANOINGUYỄN DIỆU THẢOI SẮC NEWTON525642592GOLD AWARD
638VIETNAMHANOINGUYỄN HẢI  MYI SẮC NEWTON525642606GOLD AWARD
738VIETNAMHANOINGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG  LINHI SẮC NEWTON525642610GOLD AWARD
821VIETNAMHANOINGUYỄN LÊ NHẬT NAMI SẮC NEWTON525642618GOLD AWARD
950VIETNAMHANOINGUYỄN TRẦN THẢO CHII SẮC NEWTON525642657GOLD AWARD
1050VIETNAMHANOIVŨ NAM KHÁNHI SẮC NEWTON525642727GOLD AWARD
111VIETNAMHANOINGUYỄN BÙI ĐỨC DŨNGI-SẮC NEWTON525642587GOLD AWARD
1254VIETNAMHANOINGUYỄN VĨ THANH QUANGI SẮC NEWTON425642438GOLD AWARD
13106VIETNAMHANOITRẦN GIA KHÁNH I SẮC NEWTON425694471GOLD AWARD
1452VIETNAMHANOIĐOÀN MINH HẢII SẮC NEWTON325642187GOLD AWARD
15103VIETNAMHANOIHOÀNG MINH ANHI SẮC NEWTON325642197GOLD AWARD
16103VIETNAMHANOILÊ TÙNG LÂMI SẮC NEWTON325642217GOLD AWARD
1761VIETNAMHANOINGUYỄN CHÍ THANH I SẮC NEWTON325694230GOLD AWARD
1863VIETNAMHANOIBÙI NAM KHÁNHI SẮC NEWTON225642001GOLD AWARD
1939VIETNAMHANOIHOÀNG GIA HUYI SẮC NEWTON225642041GOLD AWARD
2030VIETNAMHANOINGUYỄN ĐỖ  QUYÊNI SẮC NEWTON225642080GOLD AWARD
21185VIETNAMHANOILÊ ĐẠI QUANGI SẮC NEWTON525642550SILVER AWARD
22185VIETNAMHANOIMẠC MINH DŨNGI SẮC NEWTON525642571SILVER AWARD
23185VIETNAMHANOINGUYỄN ĐỨC DŨNGI SẮC NEWTON525642596SILVER AWARD
24228VIETNAMHANOINGUYỄN MINH NHÂNI SẮC NEWTON525642624SILVER AWARD
25284VIETNAMHANOINGUYỄN NGỌC BẢO LÂMI SẮC NEWTON525642629SILVER AWARD
26228VIETNAMHANOIPHẠM KIM NGÂNI SẮC NEWTON525642682SILVER AWARD
27200VIETNAMHANOITĂNG MINH HIẾUI SẮC NEWTON525642698SILVER AWARD
28284VIETNAMHANOILIEW TRIEU VU I SẮC NEWTON525694568SILVER AWARD
29212VIETNAMHANOIĐĂNG HỒ HOÀNG DƯƠNGI SẮC NEWTON425642317SILVER AWARD
30297VIETNAMHANOIDƯƠNG AN LỘCI SẮC NEWTON425642334SILVER AWARD
31245VIETNAMHANOILÊ TOMASZ  ANHI SẮC NEWTON425642363SILVER AWARD
32245VIETNAMHANOINGÔ TRẦN NAM KHÁNHI SẮC NEWTON425642376SILVER AWARD
33245VIETNAMHANOINGUYỄN ĐỨC THIÊN PHÚI SẮC NEWTON425642386SILVER AWARD
34297VIETNAMHANOIVŨ ĐỨC BÌNHI SẮC NEWTON425642491SILVER AWARD
35245VIETNAMHANOIVŨ MAI ANHI SẮC NEWTON425642493SILVER AWARD
36245VIETNAMHANOIVŨ LÊ ĐỨC MINHQUỐC TẾ NEWTON425694492SILVER AWARD
37199VIETNAMHANOIBÙI THẢO LINHI SẮC NEWTON325642174SILVER AWARD
38249VIETNAMHANOILẠI ĐỨC DŨNGI SẮC NEWTON325642203SILVER AWARD
39249VIETNAMHANOILÊ GIA HUYI SẮC NEWTON325642207SILVER AWARD
40249VIETNAMHANOILÊ THU NGÂNI SẮC NEWTON325642215SILVER AWARD
41249VIETNAMHANOINGUYỄN CHẤN HƯNGI SẮC NEWTON325642229SILVER AWARD
42249VIETNAMHANOINGUYEN THI TUE LINHI SẮC NEWTON325642263SILVER AWARD
43249VIETNAMHANOINGUYỄN XUÂN KHÁNHI SẮC NEWTON325642269SILVER AWARD
44249VIETNAMHANOITRẦN MINH TUẤNI SẮC NEWTON325642296SILVER AWARD
45249VIETNAMHANOITRẦN THIỆN  ANHI SẮC NEWTON325642301SILVER AWARD
46565VIETNAMHANOIARIANA VY HARDYI SẮC NEWTON525642497BRONZE AWARD
47423VIETNAMHANOIĐẶNG CÔNG MINH TUẤNI SẮC NEWTON525642502BRONZE AWARD
48565VIETNAMHANOIĐẶNG PHƯƠNG LINHI SẮC NEWTON525642503BRONZE AWARD
49637VIETNAMHANOIĐỖ MINH QUÂNI SẮC NEWTON525642518BRONZE AWARD
50497VIETNAMHANOIHOÀNG TÙNG  LÂMI SẮC NEWTON525642544BRONZE AWARD
51637VIETNAMHANOINGUYỄN BẢO LINHI SẮC NEWTON525642585BRONZE AWARD
52497VIETNAMHANOINGUYỄN ĐĂNG BÁCHI SẮC NEWTON525642590BRONZE AWARD
53423VIETNAMHANOINGUYỄN DOANH TRƯỜNGI SẮC NEWTON525642595BRONZE AWARD
54497VIETNAMHANOINGUYỄN GIA HƯNGI SẮC NEWTON525642603BRONZE AWARD
55497VIETNAMHANOINGUYỄN NHẬT NAMI SẮC NEWTON525642636BRONZE AWARD
56637VIETNAMHANOINGUYỄN QUANG ANHI SẮC NEWTON525642644BRONZE AWARD
57637VIETNAMHANOIPHẠM THANH CẦMI SẮC NEWTON525642687BRONZE AWARD
58637VIETNAMHANOIPHẠM TRÍ MINHI SẮC NEWTON525642688BRONZE AWARD
59607VIETNAMHANOIĐẶNG GIA HUYI SẮC NEWTON425642316BRONZE AWARD
60607VIETNAMHANOIĐỖ DIỆP  QUỲNHI SẮC NEWTON425642324BRONZE AWARD
61495VIETNAMHANOIHÀ TIẾN LONGI SẮC NEWTON425642339BRONZE AWARD
62495VIETNAMHANOILÊ XUÂN TUẤNI SẮC NEWTON425642369BRONZE AWARD
63495VIETNAMHANOINGUYỄN HOÀNG  ANHI SẮC NEWTON425642392BRONZE AWARD
64607VIETNAMHANOINGUYỄN KHÁNH LINHI SẮC NEWTON425642400BRONZE AWARD
65495VIETNAMHANOITRỊNH NHẬT MINHI SẮC NEWTON425642485BRONZE AWARD
66607VIETNAMHANOILÊ HUY HOÀNGQUỐC TẾ NEWTON425694513BRONZE AWARD
67541VIETNAMHANOIBÙI ĐỨC HUYI SẮC NEWTON325642172BRONZE AWARD
68415VIETNAMHANOIĐINH HƯƠNG GIANGI SẮC NEWTON325642180BRONZE AWARD
69415VIETNAMHANOIDƯƠNG QUÝ ĐỨCI SẮC NEWTON325642190BRONZE AWARD
70415VIETNAMHANOILÃ THÀNH LONGI SẮC NEWTON325642202BRONZE AWARD
71541VIETNAMHANOILÊ BẢO ANHI SẮC NEWTON325642205BRONZE AWARD
72415VIETNAMHANOILÊ HẢI BÌNH ANI SẮC NEWTON325642208BRONZE AWARD
73415VIETNAMHANOILÊ NGUYỄN AN BẢOI SẮC NEWTON325642212BRONZE AWARD
74415VIETNAMHANOIMẠC KIÊN TRUNGI SẮC NEWTON325642221BRONZE AWARD
75415VIETNAMHANOINGUYỄN ĐĂNG KHOAI SẮC NEWTON325642233BRONZE AWARD
76541VIETNAMHANOINGUYỄN HÀ PHƯƠNGI SẮC NEWTON325642240BRONZE AWARD
77541VIETNAMHANOINGUYỄN HƯƠNG GIANGI SẮC NEWTON325642241BRONZE AWARD
78541VIETNAMHANOINIMKAR DAO PARAM ANI SẮC NEWTON325642271BRONZE AWARD
79541VIETNAMHANOITRẦN THỦY LÂMI SẮC NEWTON325642303BRONZE AWARD
80541VIETNAMHANOIVŨ KHÁNH LINHI SẮC NEWTON325656309BRONZE AWARD
81361VIETNAMHANOIĐINH DUY TIẾN ANI SẮC NEWTON225642018BRONZE AWARD
82361VIETNAMHANOIDƯƠNG GIA BẢOI SẮC NEWTON225642032BRONZE AWARD
83361VIETNAMHANOIĐẶNG TRẦN BẢO ĐANI SẮC NEWTON225642035BRONZE AWARD
ĐOÀN MẠNH ĐẠT
DƯƠNG ĐĂNG KHOA
NGÔ ĐỨC PHÁT
NGUYỄN DIỆU THẢO
NGUYỄN HẢI  MY
NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG  LINH
NGUYỄN LÊ NHẬT NAM
NGUYỄN TRẦN THẢO CHI
VŨ NAM KHÁNH
NGUYỄN BÙI ĐỨC DŨNG
NGUYỄN VĨ THANH QUANG
TRẦN GIA KHÁNH
ĐOÀN MINH HẢI
HOÀNG MINH ANH
LÊ TÙNG LÂM
NGUYỄN CHÍ THANH
BÙI NAM KHÁNH
HOÀNG GIA HUY
NGUYỄN ĐỖ  QUYÊN
LÊ ĐẠI QUANG
MẠC MINH DŨNG
NGUYỄN ĐỨC DŨNG
NGUYỄN MINH NHÂN
NGUYỄN NGỌC BẢO LÂM
PHẠM KIM NGÂN
TĂNG MINH HIẾU
LIEW TRIEU VU
ĐĂNG HỒ HOÀNG DƯƠNG
DƯƠNG AN LỘC
LÊ TOMASZ  ANH
NGÔ TRẦN NAM KHÁNH
NGUYỄN ĐỨC THIÊN PHÚ
VŨ ĐỨC BÌNH
VŨ MAI ANH
VŨ LÊ ĐỨC MINH
BÙI THẢO LINH
LẠI ĐỨC DŨNG
LÊ GIA HUY
LÊ THU NGÂN
NGUYỄN CHẤN HƯNG
NGUYEN THI TUE LINH
NGUYỄN XUÂN KHÁNH
TRẦN MINH TUẤN
TRẦN THIỆN  ANH
ARIANA VY HARDY
ĐẶNG CÔNG MINH TUẤN
ĐẶNG PHƯƠNG LINH
ĐỖ MINH QUÂN
HOÀNG TÙNG  LÂM
NGUYỄN BẢO LINH
NGUYỄN ĐĂNG BÁCH
NGUYỄN DOANH TRƯỜNG
NGUYỄN GIA HƯNG
NGUYỄN NHẬT NAM
NGUYỄN QUANG ANH
PHẠM THANH CẦM
PHẠM TRÍ MINH
ĐẶNG GIA HUY
ĐỖ DIỆP  QUỲNH
HÀ TIẾN LONG
LÊ XUÂN TUẤN
NGUYỄN HOÀNG  ANH
NGUYỄN KHÁNH LINH
TRỊNH NHẬT MINH
LÊ HUY HOÀNG
BÙI ĐỨC HUY
ĐINH HƯƠNG GIANG
DƯƠNG QUÝ ĐỨC
LÃ THÀNH LONG
LÊ BẢO ANH
LÊ HẢI BÌNH AN
LÊ NGUYỄN AN BẢO
MẠC KIÊN TRUNG
NGUYỄN ĐĂNG KHOA
NGUYỄN HÀ PHƯƠNG
NGUYỄN HƯƠNG GIANG
NIMKAR DAO PARAM AN
TRẦN THỦY LÂM
VŨ KHÁNH LINH
ĐINH DUY TIẾN AN
DƯƠNG GIA BẢO
DƯƠNG NGỌC ANH
x Error: Super Forms could not find a form with ID: 289