Mỗi học sinh là nhà lãnh đạo tương lai  

(KHỐI TIỂU HỌC) DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI KHEN THƯỞNG CHÀO CỜ TUẦN HỌC THỨ 9 (

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI KHEN THƯỞNG CHÀO CỜ TUẦN HỌC THỨ 9

Tuần 9 (Từ ngày 30/09/2019 đến ngày 5/10/2019 )

TTHọ tênLớpTên kỳ thiGiải/HC đạt được tại các kỳ thi
1Đào Trọng Cường2C0Kỳ thi Toán AMC Úc 2019High Distinction
Kỳ thi Olympic Quốc tế Khoa học, Toán và Tiếng Anh – ASMO vòng 1 năm  20192 Huy chương Vàng
2Nguyễn Chí Thanh4G0Kỳ thi Toán AMC Úc 2019High Distinction
3Vũ Khánh Linh4G0Kỳ thi Toán AMC Úc 2019Distinction
4Bùi Nam Khánh3G0Kỳ thi Toán AMC Úc 2019Distinction
5Nguyễn Chấn Hưng4G0Kỳ thi Toán AMC Úc 2019Distinction
6Mạc Kiên Trung4G0Kỳ thi Toán AMC Úc 2019Distinction
7Vũ Trường Phúc3G0Kỳ thi Toán AMC Úc 2019Distinction
8Lê Tùng Lâm4G0Kỳ thi Toán AMC Úc 2019Distinction
9Lê Thu Ngân4G0Kỳ thi Toán AMC Úc 2019Distinction
10Nguyễn Thị Tuệ Linh4G0Kỳ thi Toán AMC Úc 2019Distinction
11Lê Tuệ San4G0Kỳ thi Toán AMC Úc 2019Distinction
12Lại Đức Dũng4G0Kỳ thi Toán AMC Úc 2019Credit
13Bùi Ngọc Kiên4G2Kỳ thi Toán AMC Úc 2019Credit
14Mạc trung kiên 4G0Kỳ thi Toán AMC Úc 20191 HCV, 1HCĐ
15Nguyễn Chí Thanh 4G0Kỳ thi Toán AMC Úc 20191 HCV, 1 KK
16Lê Đàm Nam Phong2C0Kỳ thi Olympic Quốc tế Khoa học, Toán và Tiếng Anh – ASMO vòng 1 năm  2019HC Vàng
17Lê Minh Hoàng2C0Kỳ thi Olympic Quốc tế Khoa học, Toán và Tiếng Anh – ASMO vòng 1 năm  2019HC Vàng
18Lê Trần Mai Khanh2C0Kỳ thi Olympic Quốc tế Khoa học, Toán và Tiếng Anh – ASMO vòng 1 năm  2019HC Vàng
19Nguyễn Hà Anh Thư2C0Kỳ thi Olympic Quốc tế Khoa học, Toán và Tiếng Anh – ASMO vòng 1 năm  20191 HCV, 1HCĐ
20Nguyễn Đăng Khôi2C0Kỳ thi Olympic Quốc tế Khoa học, Toán và Tiếng Anh – ASMO vòng 1 năm  2019HC Vàng
21Nguyễn An Phú2C0Kỳ thi Olympic Quốc tế Khoa học, Toán và Tiếng Anh – ASMO vòng 1 năm  2019HC Bạc
22Đỗ Lan Phương2C0Kỳ thi Olympic Quốc tế Khoa học, Toán và Tiếng Anh – ASMO vòng 1 năm  2019HC Bạc
23Nguyễn Ngọc Vi Anh2C0Kỳ thi Olympic Quốc tế Khoa học, Toán và Tiếng Anh – ASMO vòng 1 năm  2019HC Đồng
24Lê Đức Tài3A3Giải Cờ vua trẻ Toàn quốc tranh cúp VietcombankHC Đồng
x Error: Super Forms could not find a form with ID: 289