Mỗi học sinh là nhà lãnh đạo tương lai  

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH CỦA TRƯỜNG

* Tầm nhìn.

Trường Tiểu học – THCS – THPT Newton phấn đấu trở thành một trường chất lượng cao, thân thiện, đa văn hoá và lấy học sinh làm trung tâm, giúp học sinhđược phát triển toàn diện, thành công và trở thành công dân toàn cầu.

* Sứ mệnh

Cung cấp chương trình giáo dục chất lượng cao, thúc đẩy việc học hiệu quả bằng cách áp dụng phương pháp dạy học tiên tiến và các hình thức kiểm tra đánh giá hiệu quả, nghiêm ngặt. Trao niềm tin  và cơ hội thể hiện để mỗi học sinh sẵn sàng trở thành một phần của thế hệ những nhà lãnh đạo tương lai.

* Giá trị cốt lõi

+ Xây dựng môi trường thân thiện:  Xây dựng mối các mối quan hệ GV –PH – HS trên tinh thần tôn trọng – cởi mở – chân thành. HS Newton gắn kết với nhau,hiểu lẫn nhau cho dù có sự khác biệt cá nhân (thông qua cộng tác học tập và các HĐ ngoại khóa).

+ Sự Công bằng: Mỗi HS Newton đều có quyền và cơ hội bình đẳng khi tham gia mọi hoạt động giáo dục tại trường.

+ Xây dựng kỹ năng lãnh đạo: HS Newton được phát triển kĩ năng lãnh đạo để luôn tự chủ, sáng tạo và có đóng góp tích cực và ảnh hưởng tới những người khác và cộng đồng xung quanh. Slogan của trường “Mỗi HS là 1 nhà lãnh đạo tương lai”.

+ Sự ưu tú: Trường Newton luôn hướng mỗi cá nhân tới sự ưu tú. Sự ưu tú đạt được thông qua quá trình học tập, làm việc chăm chỉ và quyết tâm mạnh mẽ tạo ra sự khác biệt.

SCHOOL’S VISION AND MISSION

– Vision: Newton Grammar School strives to create an outstanding, friendly, multicultural, and student-centred institution that enables each student to be successful and well-rounded global citizen.

– Mission: To provide quality educational programmes in fostering effective learning by embracing innovative teaching pedagogies and rigorous assessment practices. Empower every student to become a part of the new generation of potential leaders.

– Core values:

Friendship:  Understand each other despite individual differences through collaborative learning.

Equality:  Know that everyone has the equal right and access to education.

Leadership: Develop leadership skills so that we make positive contribution and influence others and the community around us.

Excellence:  Realize that excellence is achieved through hard work and strong determination to make a difference.

 

x

Title