Mỗi học sinh là nhà lãnh đạo tương lai  

Số tài khoản

DÀNH CHO TIỂU HỌC

Chủ TK: Trường Tiểu học I-Sắc Niu Tơn

Số TK: 117002875555

Ngân hàng: Vietinbank – chi nhánh Nam Thăng Long

Nội dung chuyển khoản: họ và tên học sinh, lớp (hoặc ngày tháng năm sinh)

 

Chủ TK: Trường Tiểu học I-Sắc Niu Tơn

Số TK: 0491000082648

Ngân hàng: Vietcombank – chi nhánh Thăng Long

Nội dung chuyển khoản: họ và tên học sinh, lớp (hoặc ngày tháng năm sinh)

 

DÀNH CHO TRUNG HỌC CƠ SỞ – TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Chủ TK: Trường THCS – THPT NEWTON

Số TK: 117002905555

Ngân hàng: Vietinbank – chi nhánh Nam Thăng Long

Nội dung chuyển khoản: họ và tên học sinh, lớp (hoặc ngày tháng năm sinh)

 

Chủ TK: Trường THCS – THPT NEWTON

Số TK: 0011002952279

Ngân hàng: Vietcombank – Sở giao dịch Hà Nội

Nội dung chuyển khoản: họ và tên học sinh, lớp (hoặc ngày tháng năm sinh)

 

Sau khi chuyển khoản, phụ huynh vui lòng điền form sau, để nhà trường có thể check và kiểm tra.

x