THEATER DAY

“Theater Day” là một chương trình sân khấu hóa các tác phẩm văn học bằng tiếng Anh do tổ Văn kết hợp các môn LA, ESL cùng phòng Giáo viên nước ngoài thực hiện. Với tinh thần “Đưa cuộc sống vào bài học và đưa bài học vào cuộc sống”, hội diễn “Theater Day”  được tổ chức nhằm khơi dậy niềm yêu thích văn chương nghệ thuật, tổng hợp và tăng cường các kiến thức từ các môn Ngữ văn; Language Art; ESL. Đồng thời, tạo sân chơi đầy tính sáng tạo cũng như giúp học sinh phát huy năng khiếu múa, hát, biểu diễn, tái hiện lại các tác phẩm văn học trên sân khấu, đặc biệt là các tác phẩm văn học.

Tin liên quan
Xem thêm