Mỗi học sinh là nhà lãnh đạo tương lai  

CÓ GÌ THÚ VỊ Ở CHƯƠNG TRÌNH ‘THEATER DAY” CỦA HỌC SINH NEWTON?

Vậy là chỉ còn chưa đầy 2 ngày nữa là chương trình “Theater Day 2020” sẽ chính thức diễn ra. Các bạn học sinh Newton cùng BTC đang tăng hết … Xem thêm

VĂN HỌC SỐNG ĐỘNG CÙNG “THEATER DAY” CỦA HỌC SINH NEWTON

Hoạt động sân khấu hóa tác phẩm văn học đã trở lại với chương trình mang tên “Theater Day” – hứa hẹn bùng nổ hội trường Hệ thống trường liên … Xem thêm

x Error: Super Forms could not find a form with ID: 289