Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi

Mỗi học sinh là một nhà lãnh đạo tương lai.
Tầm nhìn
Để tạo ra một Hệ thống Trường học phổ thông Hội nhập Quốc tế mà vẫn giữ được bản sắc dân tộc, đào tạo những thế hệ học sinh là những công dân toàn cầu và là những nhà lãnh đạo tài ba cho gia đình và cho đất nước.
Sứ mệnh
Hệ thống Trường Liên cấp Newton luôn kế thừa, luôn đổi mới để phấn đấu là một trường Đa Ngoại ngữ để tiếp nhận Tri thức khoa học của các nước tiên tiến trên thế giới và rèn luyện Kỹ năng Lãnh đạo cho mỗi học sinh.
Giá trị cốt lõi
Hệ thống Trường LC Newton gồm 5 giá trị sau: Tình bạn - Bình đẳng - Chuyên nghiệp - Lãnh đạo - Ưu tú (FEPLE)
Tình bạn (Friendship): Mối quan hệ giữa thầy và thầy, giữa thầy và trò, giữa trò và trò được xây dựng trên tinh thần tôn trọng, cởi mở, vị tha và sự chân thành. Học sinh được gắn kết bền chặt với nhau và thấu hiểu những sự khác biệt của mỗi cá nhân thông qua việc học tập cộng tác làm việc chung, các hoạt động trải nghiệm, hoạt động nhóm, hoạt động ngoài giờ lên lớp,... với tư tưởng "Newton là nhà" ...
Bình đẳng (Equality): Mỗi học sinh đều có quyền bình đẳng từ ăn mặc đồng phục và được tiếp cận với giáo dục toàn diện cũng như được khuyến khích tham gia vào các hoạt động giáo dục ở trường, nhóm,....
Sự chuyên nghiệp (Professionalism): Đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn cao, sử dụng công nghệ thông tin thời 4.0 thành thạo, phát huy hiệu quả cao trong việc đưa những kiến thức đến với học sinh một cách dễ dàng qua các bài giảng, qua việc tuân thủ các nội quy trường, lớp và thực hiện theo quy trình đề ra.
Khả năng lãnh đạo (Leadership): Học sinh sẽ phát triển các kỹ năng lãnh đạo để luôn độc lập, sáng tạo, có những đóng góp, ảnh hưởng tích cực đến những người khác cũng như trong cộng đồng và luôn thể hiện đi đầu, gương mẫu.
Sự ưu tú (Excellence): Mỗi giáo viên, nhân viên và học sinh đều hiểu rằng để đạt được "Mỗi học sinh là một nhà lãnh đạo tương lai" thì đều cần phải cố gắng học tập và làm việc chăm chỉ, tuân thủ, tự giác.
Mục tiêu
Thông qua mô hình hoạt động là một trường Song ngữ, Newton cung cấp một nền giáo dục đa dạng của quốc tế, cải tiến liên tục để phù hợp với sự phát triển của xã hội và phù hợp với các nhu cầu của các bậc phụ huynh và học sinh.
Newton luôn thúc đẩy việc học tập như một quá trình liên tục, tích cực, năng động giữa phụ huynh, học sinh, giáo viên, Ban giám hiệu, nhân viên cũng như giúp cộng đồng Newton ngày càng phát triển để nâng cao tri thức khoa học của các nước tiên tiến trên thế giới và môi trường trường học hạnh phúc.
Mọi khía cạnh của cộng đồng Newton được nuôi dưỡng bởi việc học tập, nề nếp và những người liên quan đều góp một phần quan trọng trong quá trình xây dựng một cộng đồng học tập bổ ích, vững mạnh và phấn đấu 100% học sinh đỗ đại học trong nước và Nước ngoài.
Việc tạo ra một nền văn hóa thân thiện sẽ giúp cho sự hợp tác giữa Newton và phụ huynh, học sinh được bền chặt hơn và sẽ tập trung vào những vấn đề quan trọng, nhằm cải thiện kết quả học tập, nhân cách con người được hình thành dần trong mỗi học sinh là mục tiêu chính mà nhà trường hướng đến.
Tất cả học sinh Newton đều có cơ hội được tiếp cận với các chương trình giảng dạy tiên tiến của thế giới, phù hợp và linh hoạt, bao gồm rèn luyện các kỹ năng cho việc học tập, nề nếp thực hiện các nội quy trong nhà trường và trong cuộc sống.
Mỗi học sinh là một nhà lãnh đạo tương lai.
Tầm nhìn
Để tạo ra một Hệ thống Trường học phổ thông Hội nhập Quốc tế mà vẫn giữ được bản sắc dân tộc, đào tạo những thế hệ học sinh là những công dân toàn cầu và là những nhà lãnh đạo tài ba cho gia đình và cho đất nước.
Sứ mệnh
Hệ thống Trường Liên cấp Newton luôn kế thừa, luôn đổi mới để phấn đấu là một trường Đa Ngoại ngữ để tiếp nhận Tri thức khoa học của các nước tiên tiến trên thế giới và rèn luyện Kỹ năng Lãnh đạo cho mỗi học sinh.