Tập đoàn EQUEST

https://equest.vn
Tập đoàn Giáo dục EQuest

EQuest Group là một tổ chức giáo dục tư nhân tại Việt Nam bao gồm 22 đơn vị thành viên với 3 khối hoạt động chính:

Khối Giáo dục Phổ thông (K12)

Khối Cao đẳng – Đại học 

Khối Anh ngữ – Công nghệ giáo dục 

 

EQuest cũng có các trường thành viên đào tạo từ mẫu giáo, tiểu học, phổ thông cơ sở, phổ thông trung học… đến cao đẳng, đại học và kết nối du học quốc tế.

Hiện nay, EQuest là một trong những tổ chức giáo dục tư nhân lớn nhất ở Việt Nam với hơn 158.000 học viên theo học mỗi năm tại các đơn vị thành viên, bao gồm các trường phổ thông, các trường đại học, cao đẳng dạy nghề, dạy ngoại ngữ cùng các nền tảng công nghệ giáo dục.

Từ tháng 06/2022, Tập đoàn Giáo dục EQuest và các đơn vị thành viên thuộc Khối Phổ thông và Khối Anh ngữ và Công nghệ giáo dục được Tổ chức Kiểm định Cognia* (Hoa Kỳ) công nhận đạt kiểm định chất lượng toàn diện.

Một trong những chiến lược then chốt của EQuest là quản trị tài năng – Talent Management, ở đó, EQuest luôn chủ động tìm kiếm và chiêu mộ các tài năng và tạo mọi điều kiện để họ phát huy tối đa năng lực của mình.

Với tôn chỉ “Vươn tới sự hoàn thiện” – The Quest for Excellence, tại EQuest, tất cả các thành viên đều được khuyến khích và hỗ trợ học thêm để nâng cao năng lực của mình. Đồng thời đặc biệt chú trọng đến công tác phát triển nguồn nhân lực thông qua việc triển khai các khóa học trực tuyến, các khóa đào tạo tại chỗ và tập trung, khuyến khích tất cả nhân viên liên tục cập nhật kiến thức, kỹ năng mới. 

Tháng 11/2018, Hệ thống Trường Liên cấp Newton chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Giáo dục Hoa Kỳ (IAE) – Nay là Tổ chức Giáo dục EQuest (EQuest Education Group).

Việc tham gia, trở thành thành viên của Tổ chức giáo dục EQuest sẽ giúp Hệ thống Trường Liên cấp Newton bước sang một giai đoạn phát triển mới với chiến lược dài hạn về tăng cường hợp tác nước ngoài, tăng cường chất lượng giáo dục quốc tế, quản trị hệ thống, đem lại quyền lợi cho học sinh và giáo viên của nhà trường.

(*) Cognia (trước đây là AdvancED) có lịch sử hơn 125 năm, được tín nhiệm bởi Bộ Giáo dục Mỹ trong kiểm định chất lượng các trường trung học trên toàn Hệ thống Giáo dục Mỹ. Đến nay, Cognia là tổ chức kiểm định hàng đầu thế giới, sở hữu ba Cơ quan Kiểm định Khu vực được công nhận của Mỹ (SACS CASI, NCA CASI và NWAC), và đã công nhận chất lượng cho hơn 40.000 trường học trên 85 quốc gia. 

  • Hiệp hội Kiểm định Chất lượng Giáo dục Trung Bắc Mỹ (NCA CASI; 
  • Hội đồng Kiểm định và Cải tiến Trường học của Hiệp hội các Trường Cao đẳng và Trường học phía Nam (SACS CASI; 
  • Hiệp hội Kiểm định Tây Bắc (NWAC).