Mỗi học sinh là nhà lãnh đạo tương lai  

Tiểu học I-sắc Niu-tơn | Tuyên dương tuần 23

BGH Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn tuyên dương các em học sinh đã đạt kết quả học tập tốt trong tuần từ 23/3 đến 29/3. Dù phải nghỉ học lâu ngày nhưng việc học tập trực tuyến dành cho học sinh vẫn được đảm bảo đúng tiến độ, thời lượng và nội dung.

DANH SÁCH HỌC SINH CÓ KẾT QUẢ HỌC TẬP TỐT (TUẦN 23/3 – 29/3)

Để có được những kết quả tốt, ngoài sự theo dõi giám sát của thầy cô, bố mẹ thì ý thức tự giác trong học tập của các con cũng là một nhân tố tác động không nhỏ.

Trong thời gian sắp tới, Nhà trường rất mong quý phụ huynh nhắc nhở, đôn đốc các con học tập theo kế hoạch và hướng dẫn con thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng tránh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

 

 

x Error: Super Forms could not find a form with ID: 289