Mỗi học sinh là nhà lãnh đạo tương lai  

Tiểu học I-sắc Niu-tơn | Tuyên dương tuần 26

DANH SÁCH HỌC SINH CÓ KẾT QUẢ CAO TRONG HỌC TẬP

TUẦN 26

Hệ thống Trường liên cấp Newton xin được chúc mừng các bạn học sinh khối 1 đến khối 5 đã có những thành tích cao trong học tập tuần 26. Tuy rằng phải học tập trực tuyến nhưng các bạn học sinh vẫn đảm bảo đúng kế hoạch học tập và hoàn thành đầy đủ các yêu cầu do thầy cô giáo đưa ra. Mong rằng trong thời gian tới, các em học sinh sẽ ngày càng nỗ lực hơn nữa để đạt được những thành tích cao hơn.

Kính chúc quý phụ huynh, các em học sinh có một tuần làm việc và học tập thật hiệu quả 💖

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Không có mô tả ảnh.

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Không có mô tả ảnh.

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x Error: Super Forms could not find a form with ID: 289