Tin tức - Sự kiện

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI HỌC BỔNG LỚP 6 – NĂM HỌC 2021-2022

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI
HỌC BỔNG LỚP 6 – NĂM HỌC 2021-2022

Kính gửi quý phụ huynh,

Hệ thống Trường Liên cấp Newton kính gửi quý phụ huynh danh sách thí sinh dự thi Kỳ thi Học bổng Khối 6 bao gồm Số báo danh và phòng thi.

Quy phụ huynh vui lòng đưa con có mặt tại địa điểm thi trước thời gian bắt đầu tối thiểu 15 phút.

Môn thi: Toán & Tiếng Anh.

Địa điểm: Học sinh thi trực tiếp tại Trường Liên cấp Newton (KĐT Goldmark City– 136 Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội)

Thời gian thi: Thứ Bảy, ngày 20/03/2021, cụ thể:

– 07h30: Thí sinh tập trung tại sân trường

– 08h00: Thí sinh bắt đầu làm bài thi môn Toán

– 09h00: Thí sinh nộp bài thi môn Toán

– 09h20: Thí sinh bắt đầu làm bài thi môn Tiếng Anh

– 10h20: Thí sinh nộp bài thi môn Tiếng Anh

SƠ ĐỒ PHÒNG THI

DANH SÁCH HỌC SINH CÁC PHÒNG THI

Phòng thi số 01

TT SBD Họ và tên Ngày sinh
1 HB6001 HOÀNG HẢI AN 07/10/2010
2 HB6002 KIỀU THIÊN AN 19/02/2010
3 HB6003 LÊ HẢI BÌNH AN 24/05/2010
4 HB6004 LÊ KHẢ NGUYÊN AN 23/06/2010
5 HB6005 LÊ LINH AN 29/06/2010
6 HB6006 LÊ NGỌC PHÚC AN 02/10/2010
7 HB6007 LÊ NGUYỄN HẠNH AN 06/12/2010
8 HB6008 NGUYỄN ĐĂNG KHÁNH AN 08/03/2010
9 HB6009 NGUYỄN MỸ AN 09/12/2010
10 HB6010 NGUYỄN VŨ HOÀNG AN 16/09/2010
11 HB6011 PHẠM QUỐC AN 24/12/2010
12 HB6012 TRẦN VY AN 13/09/2010
13 HB6013 ĐINH VŨ LINH ANH 02/02/2010
14 HB6014 ĐỖ BẢO ANH 30/10/2010
15 HB6015 ĐỖ TÂM ANH 06/11/2010
16 HB6016 HOÀNG MINH ANH 25/04/2010
17 HB6017 KIỀU CHÂU ANH 18/12/2010
18 HB6018 LÊ BẢO ANH 16/04/2010
19 HB6019 NGUYỄN MINH ANH 13/07/2010
20 HB6020 NGUYỄN MỸ ANH 18/06/2010
21 HB6021 NGUYỄN NGỌC TRÂM ANH 22/04/2010
22 HB6022 NGUYỄN QUỲNH ANH 19/01/2010
23 HB6023 NGUYỄN VIỆT ANH 22/01/2010
24 HB6024 PHẠM NGỌC ANH 01/11/2010
25 HB6025 PHẠM QUANG ANH 18/10/2010
26 HB6026 TRẦN DIỆU ANH 02/08/2010
27 HB6027 TRẦN THỊ VY ANH 21/05/2010
28 HB6028 TRẦN THIỆN ANH 25/01/2010

Phòng thi số 02

TT SBD Họ và tên Ngày sinh
1 HB6029 TRỊNH NGỌC ANH 25/10/2010
2 HB6030 TRƯƠNG QUỲNH ANH 25/06/2010
3 HB6031 VŨ NGỌC BẢO ANH 27/05/2010
4 HB6032 HOÀNG GIA BÁCH 05/06/2010
5 HB6033 NGHIÊM GIA BẢO 13/01/2010
6 HB6034 NGÔ QUỐC BẢO 12/10/2010
7 HB6035 NGUYỄN THIÊN AN BẢO 27/05/2011
8 HB6036 PHẠM NGÔ GIA BẢO 09/11/2010
9 HB6037 TRƯƠNG AN BÌNH 21/07/2010
10 HB6038 ĐẶNG BẢO CHÂU 09/02/2010
11 HB6039 ĐỖ THỊ QUỲNH CHÂU 05/01/2010
12 HB6040 LÊ PHƯƠNG TUỆ CHÂU 26/12/2010
13 HB6041 NGUYỄN BẢO CHÂU 23/05/2010
14 HB6042 NGUYỄN HOÀNG QUỲNH CHÂU 16/11/2010
15 HB6043 PHẠM NGÔ BẢO CHÂU 01/11/2010
16 HB6044 TRẦN BẢO CHÂU 18/04/2010
17 HB6045 NGUYỄN KHÁNH CHI 05/01/2010
18 HB6046 TÔ VŨ KHÁNH CHI 27/10/2010
19 HB6047 TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG CHI 02/02/2010
20 HB6048 VŨ KHÁNH CHI 11/01/2010
21 HB6049 VŨ NGUYỄN QUỲNH CHI 03/06/2010
22 HB6050 NGUYỄN BÁ CHƯƠNG 10/01/2010
23 HB6051 CHU ĐÌNH CƯỜNG 14/04/2010
24 HB6052 NGUYỄN NGỌC DIỆP 09/09/2010
25 HB6053 NGUYỄN NGỌC DIỆP 26/09/2010
26 HB6054 NGUYỄN VIỆT DŨNG 17/03/2010
27 HB6055 PHAN TUẤN DŨNG 13/01/2010
28 HB6056 NGUYỄN ANH DUY 19/10/2010

Phòng thi số 03

TT SBD Họ và tên Ngày sinh
1 HB6057 LÊ THÁI DƯƠNG 12/04/2010
2 HB6058 NÔNG MINH HOÀNG DƯƠNG 11/02/2010
3 HB6059 TẠ MINH DƯƠNG 27/12/2010
4 HB6061 ĐINH QUANG ĐẠI 19/10/2010
5 HB6062 NGUYỄN CÔNG LINH ĐAN 27/12/2010
6 HB6063 DƯƠNG MINH ĐẠT 25/06/2010
7 HB6064 LỤC THẾ ĐẠT 15/04/2010
8 HB6065 PHẠM THÀNH ĐẠT 11/02/2010
9 HB6066 DƯƠNG QUÝ ĐỨC 19/04/2010
10 HB6067 NGÔ TRÍ ĐỨC 26/01/2010
11 HB6068 TRẦN MẠNH ĐỨC 16/01/2010
12 HB6069 TRẦN NGUYÊN ĐỨC 23/03/2010
13 HB6070 ĐINH HƯƠNG GIANG 07/03/2010
14 HB6071 ĐỖ HƯƠNG GIANG 30/10/2010
15 HB6072 NGUYỄN NGỌC HƯƠNG GIANG 16/11/2010
16 HB6073 PHẠM NGỌC LAM GIANG 06/09/2010
17 HB6074 PHAN NGỌC LAM GIANG 01/06/2010
18 HB6075 TỐNG KHÁNH GIANG 30/03/2010
19 HB6076 VŨ HƯƠNG GIANG 23/05/2010
20 HB6077 BÙI KHÁNH 01/08/2010
21 HB6078 ĐỖ KHÁNH 21/12/2010
22 HB6079 ĐỖ THANH 18/09/2010
23 HB6080 NGUYỄN DIỆU 10/04/2010
24 HB6081 NGUYỄN THÁI 02/09/2010
25 HB6082 NGUYỄN VŨ MINH 16/08/2010
26 HB6083 ĐẶNG LÊ HỒNG HẢI 20/05/2010
27 HB6084 ĐẶNG VIỆT HẢI 28/10/2010

Phòng thi số 04

TT SBD Họ và tên Ngày sinh
1 HB6085 ĐOÀN MINH HẢI 19/04/2010
2 HB6086 LẠI THANH HẢI 17/05/2010
3 HB6087 VŨ QUANG HẢI 30/12/2010
4 HB6088 DIỆP ANH HÀO 09/11/2010
5 HB6089 HÀ BẢO HÂN 21/11/2010
6 HB6090 NGUYỄN GIA HÂN 25/12/2010
7 HB6091 NGUYỄN TRẦN NGỌC HÂN 31/12/2010
8 HB6092 BÙI HỮU HIẾU 11/01/2010
9 HB6093 NGUYỄN HƯNG HIẾU 25/03/2010
10 HB6094 TRẦN DUY HIẾU 09/04/2010
11 HB6095 TRẦN MINH HIẾU 09/09/2010
12 HB6096 ĐỖ MAI HOA 18/03/2010
13 HB6097 NGUYỄN MINH HOÀNG 05/08/2010
14 HB6098 NGUYỄN SƠN HOÀNG 10/07/2010
15 HB6099 ĐOÀN NHẬT HUY 15/03/2010
16 HB6100 HOÀNG GIA HUY 10/09/2010
17 HB6101 LÊ ĐỨC HUY 17/06/2010
18 HB6102 LƯƠNG GIA HUY 20/09/2010
19 HB6103 NGUYỄN MINH HUY 06/12/2010
20 HB6104 NGUYỄN TRẦN TUẤN HUY 28/03/2010
21 HB6105 NGUYỄN VĂN HUY 10/04/2010
22 HB6106 PHẠM ĐỨC HUY 21/02/2010
23 HB6107 ĐỖ GIA HƯNG 23/01/2010
24 HB6108 NGUYỄN CHẤN HƯNG 29/07/2010
25 HB6109 NGUYỄN ĐỨC HƯNG 05/03/2010
26 HB6110 NGUYỄN KHẮC HƯNG 12/10/2010
27 HB6111 TRẦN DUY HƯNG 20/01/2010
28 HB6112 TRẦN NGUYÊN KHANG 06/01/2010

Phòng thi số 05

TT SBD Họ và tên Ngày sinh
1 HB6113 NGUYỄN TUẤN KHANH 04/08/2010
2 HB6114 DƯƠNG MINH KHÁNH 04/12/2010
3 HB6115 ĐỖ NAM KHÁNH 15/07/2010
4 HB6116 NGUYỄN AN KHÁNH 28/10/2010
5 HB6117 NGUYỄN BẢO KHÁNH 23/09/2010
6 HB6118 TRỊNH DUY KHÁNH 23/07/2010
7 HB6119 BÙI XUÂN KHOA 26/12/2010
8 HB6120 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 23/02/2011
9 HB6121 NGUYỄN TRỌNG KHOA 11/12/2010
10 HB6122 LÊ MINH KHÔI 28/07/2010
11 HB6123 NGUYỄN ANH KHÔI 28/08/2010
12 HB6124 NGUYỄN TUẤN KHÔI 25/10/2010
13 HB6125 PHẠM GIA KHÔI 19/05/2010
14 HB6126 TRẦN ĐỨC MINH KHÔI 18/08/2010
15 HB6127 TRỊNH ĐỨC KHÔI 09/09/2010
16 HB6128 BÙI NGỌC KIÊN 13/02/2010
17 HB6129 LÊ TUẤN KIỆT 17/03/2010
18 HB6130 NGUYỄN ANH KIỆT 01/11/2010
19 HB6131 NGUYỄN ĐỨC MINH KIỆT 08/01/2010
20 HB6132 PHAN TUẤN KIỆT 24/12/2010
21 HB6133 PHAN TUẤN KIỆT 25/12/2010
22 HB6134 CHU THỊ TUỆ LÂM 25/05/2010
23 HB6135 ĐÀO TÙNG LÂM 05/03/2010
24 HB6136 ĐỖ HẢI LÂM 15/02/2010
25 HB6137 HOÀNG PHƯƠNG LÂM 25/09/2010
26 HB6138 LÊ TÙNG LÂM 25/11/2010
27 HB6139 NGUYỄN BÁ LÂM 02/06/2010
28 HB6140 NGUYỄN TÙNG LÂM 10/07/2010

Phòng thi số 06

TT SBD Họ và tên Ngày sinh
1 HB6141 SAMUEL EM CALDERÓN LE 20/11/2010
2 HB6142 BÙI NGÔ BẢO LINH 28/12/2010
3 HB6143 BÙI THẢO LINH 11/02/2010
4 HB6144 ĐÀO NHÃ LINH 12/02/2010
5 HB6145 ĐÀO UYÊN LINH 21/10/2010
6 HB6146 ĐẶNG BẢO LINH 04/03/2010
7 HB6147 NGUYỄN BẢO LINH 09/11/2010
8 HB6148 NGUYỄN GIA LINH 08/10/2010
9 HB6149 NGUYỄN NHẬT LINH 14/09/2010
10 HB6150 NGUYỄN THỊ TUỆ LINH 21/10/2010
11 HB6151 NGUYỄN THỦY LINH 30/04/2010
12 HB6152 NGUYỄN TRÚC LINH 21/04/2010
13 HB6154 QUÁCH NHÃ LINH 22/02/2010
14 HB6155 TÀO KHÁNH LINH 08/07/2010
15 HB6156 VŨ KHÁNH LINH 25/03/2010
16 HB6157 LÃ THÀNH LONG 12/09/2010
17 HB6158 PHẠM HOÀNG LONG 14/04/2010
18 HB6159 PHẠM THẾ LONG 16/01/2010
19 HB6160 VŨ XUÂN LONG 10/01/2010
20 HB6161 BÙI TIẾN LỘC 04/05/2010
21 HB6162 NGUYỄN ĐÌNH LỘC 02/08/2010
22 HB6163 VŨ GIA LỘC 11/08/2010
23 HB6164 BÙI NHẬT MAI 19/09/2010
24 HB6165 LÊ PHƯƠNG MAI 23/08/2010
25 HB6166 ĐOÀN ĐỨC MẠNH 09/11/2010
26 HB6167 LÊ QUANG MẠNH 31/03/2010
27 HB6168 MAI BÁ MẠNH 16/01/2010

Phòng thi số 07

TT SBD Họ và tên Ngày sinh
1 HB6169 NGUYỄN ĐỨC MINH 07/03/2010
2 HB6170 BÙI THÁI MINH 05/11/2010
3 HB6171 BÙI TRẦN HOÀNG MINH 21/02/2010
4 HB6172 ĐÀO NHẬT MINH 27/01/2010
5 HB6173 ĐINH NGUYỄN TUỆ MINH 01/08/2010
6 HB6174 ĐỖ GIA MINH 21/05/2010
7 HB6175 HÀ TUỆ MINH 06/03/2010
8 HB6176 KIỀU NHẬT MINH 01/10/2010
9 HB6177 LÊ CÔNG MINH 03/04/2010
10 HB6178 NGUYỄN DUY MINH 9/10/2010
11 HB6179 NGUYỄN ĐỨC MINH 24/03/2010
12 HB6180 NGUYỄN ĐỨC MINH 30/05/2010
13 HB6181 NGUYỄN HẠNH MINH 11/03/2010
14 HB6182 NGUYỄN HOÀNG MINH 26/7/2010
15 HB6183 NGUYÊN MÌNH MINH 20/02/2010
16 HB6184 NGUYỄN MINH MINH 20/02/2010
17 HB6185 NGUYỄN NHẬT MINH 08/10/2010
18 HB6186 NGUYỄN NHẬT MINH 11/04/2010
19 HB6187 NGUYỄN NHẬT HIẾU MINH 04/07/2010
20 HB6188 NGUYỄN THIÊN MINH 25/04/2010
21 HB6189 NGUYỄN THIỆN MINH 14/11/2010
22 HB6190 NGUYỄN TƯỜNG MINH 31/05/2010
23 HB6191 NGUYỄN XUÂN NHẬT MINH 10/07/2010
24 HB6192 PHẠM ĐỨC MINH 21/06/2010
25 HB6193 TRẦN ĐÌNH NHẬT MINH 18/12/2010
26 HB6194 TRẦN NGHIÊM GIA MINH 21/09/2010
27 HB6195 VŨ GIA MINH 12/02/2010
28 HB6196 VŨ TUẤN MINH 05/08/2010

Phòng thi số 08

TT SBD Họ và tên Ngày sinh
1 HB6197 VƯƠNG THÙY MINH 11/08/2010
2 HB6198 ĐỖ TRÀ MY 11/01/2010
3 HB6199 TRẦN NA MY 11/01/2010
4 HB6200 VŨ HÀ MY 29/10/2010
5 HB6201 ĐỖ BẢO NAM 18/09/2010
6 HB6202 NGUYỄN KHOA NAM 31/01/2010
7 HB6203 NGUYỄN NHẬT NAM 18/07/2010
8 HB6204 TRẦN NGỌC QUỐC NAM 30/09/2010
9 HB6205 TRỊNH NGUYỄN AN NAM 20/11/2010
10 HB6206 TRẦN LINH NGA 30/08/2010
11 HB6207 DÌU BẢO NGÂN 29/08/2010
12 HB6208 LÊ THU NGÂN 29/10/2009
13 HB6209 NGUYỄN HẢI NGÂN 24/04/2010
14 HB6210 NGUYỄN QUỐC MINH NGHIỆP 28/05/2010
15 HB6211 ÂU DƯƠNG KHÁNH NGỌC 19/03/2010
16 HB6212 BÙI BẢO NGỌC 02/11/2010
17 HB6213 HOÀNG KHÁNH NGỌC 05/06/2010
18 HB6214 HOANG MINH BẢO NGỌC 28/11/2010
19 HB6215 NGUYỄN BẢO NGỌC 15/09/2010
20 HB6216 NGUYỄN MINH NGỌC 25/11/2010
21 HB6217 NGUYỄN TÒNG NGUYÊN 25/06/2010
22 HB6218 TRẦN KHÔI NGUYÊN 13/11/2010
23 HB6219 VƯƠNG TRỌNG NHÂN 16/02/2010
24 HB6220 ĐẬU NGUYỄN THUỲ NHI 17/02/2010
25 HB6221 NGUYỄN LAN NHI 30/11/2010
26 HB6222 TRIỆU LƯU NHI 22/02/2010
27 HB6223 TRẦN KHÁNH NHƯ 28/09/2010
28 HB6224 DƯƠNG NAM PHONG 28/4/2010

Phòng thi số 09

TT SBD Họ và tên Ngày sinh
1 HB6225 HOÀNG LÂM PHONG 14/11/2010
2 HB6226 NGUYỄN KHOA HẢI PHONG 03/10/2010
3 HB6227 NGUYỄN NAM PHONG 16/02/2010
4 HB6228 NGUYỄN NHẬT PHONG 14/04/2010
5 HB6229 CAO MINH PHÚ 10/04/2010
6 HB6230 CAO MINH PHÚ 10/03/2010
7 HB6231 ĐỖ HỒNG PHÚC 10/11/2010
8 HB6232 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 15/09/2010
9 HB6233 KIỀU BẢO PHƯƠNG 22/08/2010
10 HB6234 NGUYỄN HÀ PHƯƠNG 11/08/2010
11 HB6235 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 02/01/2010
12 HB6236 TRẦN HÀ PHƯƠNG 26/11/2010
13 HB6237 HOÀNG TRUNG QUÂN 11/04/2010
14 HB6238 LÊ BẢO QUÂN 29/04/2010
15 HB6239 NGUYỄN HỮU QUÂN 26/08/2010
16 HB6240 NGUYỄN PHƯỚC QUÂN 06/09/2010
17 HB6241 NGUYỄN TỬ HOÀNG QUÂN 29/04/2010
18 HB6242 PHẠM TÙNG QUÂN 19/12/2010
19 HB6243 VŨ MINH QUỐC 29/03/2010
20 HB6244 TRẦN THỤC QUYÊN 14/04/2010
21 HB6245 NGUYỄN NGỌC QUỲNH 20/10/2010
22 HB6246 LÊ TUỆ SAN 01/03/2010
23 HB6247 PHẠM THÁI SƠN 20/02/2010
24 HB6248 TÔ THÁI SƠN 03/04/2010
25 HB6249 HÀ HIỀN TÂM 21/02/2010
26 HB6250 HỒ SỸ THÁI 30/03/2010
27 HB6251 KIM TRẦN ĐAN THANH 24/10/2010
28 HB6252 NGUYỄN PHÚC THANH 11/05/2010

Phòng thi số 10

TT SBD Họ và tên Ngày sinh
1 HB6253 TRỊNH HÀ PHƯƠNG THANH 12/06/2010
2 HB6254 LÊ PHƯƠNG THẢO 01/09/2010
3 HB6255 NGUYỄN HOÀ AN THẢO 19/05/2010
4 HB6256 PHẠM ĐINH HƯƠNG THẢO 19/07/2010
5 HB6257 NGUYỄN PHƯƠNG THUÝ 05/08/2010
6 HB6258 PHÍ THANH THỦY 17/07/2010
7 HB6259 LÊ ANH THƯ 09/09/2010
8 HB6260 HOÀNG VÂN THY 27/01/2010
9 HB6261 NGUYỄN ĐOÀN BẢO THY 20/05/2010
10 HB6262 TRẦN ĐỨC TIẾN 25/01/2010
11 HB6263 VŨ THANH TRÀ 05/02/2010
12 HB6264 NGUYỄN HUYỀN TRANG 11/06/2010
13 HB6265 NGUYỄN LÊ MINH TRÍ 17/03/2010
14 HB6266 VƯƠNG MINH TRÍ 19/04/2010
15 HB6267 LÃ MINH TRIẾT 10/04/2010
16 HB6268 ĐỒNG HẢI TRIỀU 11/05/2010
17 HB6269 ĐOÀN NGUYÊN TRỌNG 10/11/2010
18 HB6270 LÊ ĐÌNH TRỌNG 01/01/2010
19 HB6271 MẠC KIÊN TRUNG 22/08/2010
20 HB6272 NGUYỄN ANH 11/05/2010
21 HB6273 TRẦN MINH TUẤN 16/01/2010
22 HB6274 LÊ XUÂN TÙNG 13/11/2010
23 HB6275 LƯƠNG THANH TÙNG 05/02/2010
24 HB6276 LÊ NGỌC VÂN 19/10/2010
25 HB6277 NGÔ TRUNG VIỆT 18/09/2010
26 HB6278 NGUYỄN NGỌC TƯỜNG VY 10/04/2010
27 HB6279 NGUYỄN PHƯƠNG VY 23/7/2010
28 HB6280 NGUYỄN NGỌC XUYÊN 11/10/2010
Tin liên quan
Xem thêm