Tin tức - Sự kiện

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 – NĂM HỌC 2021-2022

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI
TUYỂN SINH LỚP 10 – NĂM HỌC 2021-2022

Kính gửi quý phụ huynh,

Hệ thống Trường Liên cấp Newton kính gửi quý phụ huynh danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022

Quy phụ huynh vui lòng đưa con có mặt tại địa điểm thi trước thời gian bắt đầu tối thiểu 15 phút.

Môn thi: Toán & Tiếng Anh.

Địa điểm: Học sinh thi trực tiếp tại Trường Liên cấp Newton (KĐT Goldmark City– 136 Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội)

Thời gian thi: Thứ Bảy, ngày 20/03/2021, cụ thể:

– 07h30: Thí sinh tập trung tại sân trường

– 08h00: Thí sinh bắt đầu làm bài thi môn Toán

– 09h00: Thí sinh nộp bài thi môn Toán

– 09h20: Thí sinh bắt đầu làm bài thi môn Tiếng Anh

– 10h20: Thí sinh nộp bài thi môn Tiếng Anh

SƠ ĐỒ PHÒNG THI

DANH SÁCH HỌC SINH CÁC PHÒNG THI

Phòng thi số 13

TT SBD Họ và tên Ngày sinh
1 TS10001 BẠCH KHOA AN 18/06/2006
2 TS10002 HOÀNG CHÂU AN 04/01/2006
3 TS10003 TRẦN KHÁNH AN 25/12/2006
4 TS10004 BÙI QUANG ANH 23/06/2006
5 TS10005 ĐÀO DUY ANH 05/03/2006
6 TS10006 ĐINH DIỆU ANH 08/03/2006
7 TS10007 ĐINH VIỆT ANH 01/12/2006
8 TS10008 LÊ HỒNG TUỆ ANH 05/09/2006
9 TS10009 MAI NGUYỄN BẢO ANH 15/11/2006
10 TS10010 NGUYỄN BẢO ANH 18/01/2006
11 TS10011 NGUYỄN CHÂU ANH 23/10/2006
12 TS10012 NGUYỄN CHÂU ANH 10/23/2006
13 TS10013 NGUYỄN ĐÌNH ANH 06/02/2006
14 TS10014 NGUYỄN ĐỨC ANH 03/08/2006
15 TS10015 NGUYỄN HỒNG ANH 08/10/2006
16 TS10016 NGUYỄN HUYỀN ANH 23/12/2006
17 TS10017 NGUYỄN LÊ DUY ANH 22/11/2006
18 TS10018 NGUYỄN LÊ TÂM ANH 02/04/2006
19 TS10019 NGUYỄN LÊ VIỆT ANH 22/11/2006
20 TS10020 NGUYỄN PHẠM MINH ANH 15/06/2006
21 TS10021 NGUYỄN QUỲNH ANH 24/11/2006
22 TS10022 NGUYỄN SƠN HẢI ANH 13/08/2006
23 TS10023 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 16/11/2006
24 TS10024 PHẠM MINH ANH 01/02/2005
25 TS10025 PHẠM NGỌC ANH 26/09/2006
26 TS10026 PHẠM VÂN ANH 01/08/2006
27 TS10027 PHAN MINH ANH 08/04/2006
28 TS10028 TẠ ĐỨC ANH 10/05/2006

 

Phòng thi số 14

TT SBD Họ và tên Ngày sinh
1 TS10029 TÔ MAI ANH 10/09/2006
2 TS10030 TRẦN HÀ ANH 07/07/2006
3 TS10031 TRẦN THỤC HÀ ANH 07/04/2006
4 TS10032 PHAN NGỌC ÁNH 13/07/2006
5 TS10033 VŨ NHẬT ÁNH 03/08/2006
6 TS10034 NGUYỄN HOÀNG BÁCH 24/09/2006
7 TS10035 NGUYỄN QUANG BÁCH 04/07/2006
8 TS10036 TRẦN GIA BÁCH 08/10/2006
9 TS10037 TÔ GIA BẢO 23/05/2006
10 TS10038 NGUYỄN HƯƠNG CẦM 24/01/2006
11 TS10039 NGUYỄN KIM BẢO CHÂU 17/05/2006
12 TS10040 NGUYỄN LÊ MINH CHÂU 29/08/2006
13 TS10041 NGUYỄN MINH CHÂU 20/04/2006
14 TS10042 ĐÀO LINH CHI 15/05/2006
15 TS10043 LÊ MAI CHI 14/07/2006
16 TS10044 NGUYỄN QUỲNH CHI 22/06/2006
17 TS10045 PHÙNG NGỌC LINH CHI 08/06/2006
18 TS10046 TRẦN KHÁNH CHI 09/07/2006
19 TS10047 TRẦN KHÁNH CHI 08/09/2006
20 TS10048 CHU HOÀNG CHƯƠNG 13/08/2006
21 TS10049 PHẠM THÀNH CÔNG 27/10/2006
22 TS10050 LÊ ĐỨC DŨNG 19/12/2006
23 TS10051 TRẦN VĂN DŨNG 09/10/2006
24 TS10052 TRẦN VĂN DŨNG 18/11/2006
25 TS10053 ĐẶNG THÁI DUY 19/02/2006
26 TS10054 LÊ THÁI DUY 07/12/2006
27 TS10055 NGUYỄN PHONG DUY 27/06/2006
28 TS10056 PHAN SỸ DUY 28/03/2006

 

Phòng thi số 15

TT SBD Họ và tên Ngày sinh
1 TS10057 NGUYỄN ĐỨC DƯƠNG 15/11/2006
2 TS10058 VŨ BẠCH DƯƠNG 20/03/2006
3 TS10059 PHẠM VĂN ĐẠI 30/10/2006
4 TS10060 TRẦN LINH ĐAN 25/08/2006
5 TS10061 LÊ TIẾN ĐẠT 02/02/2006
6 TS10062 LÊ HẢI ĐĂNG 10/09/2006
7 TS10063 DƯƠNG MINH ĐỨC 07/10/2006
8 TS10064 ĐINH MINH ĐỨC 06/11/2006
9 TS10065 NGUYỄN MINH ĐỨC 23/03/2006
10 TS10066 NGUYỄN MINH ĐỨC 27/10/2006
11 TS10067 PHẠM VIỆT ĐỨC 01/05/2006
12 TS10068 UÔNG MINH ĐỨC 18/04/2006
13 TS10069 NOH GABEEN 09/09/2005
14 TS10070 LÊ HOÀNG LAM GIANG 08/11/2006
15 TS10071 LÊ HƯƠNG GIANG 18/01/2006
16 TS10072 ĐINH NGỌC KHÁNH 05/08/2006
17 TS10073 NGUYỄN MINH 20/04/2006
18 TS10074 NGUYỄN NGỌC HẢI 14/02/2006
19 TS10075 PHẠM NGỌC 04/10/2006
20 TS10076 PHẠM VIỆT 03/01/2006
21 TS10077 VŨ NGÂN 23/07/2006
22 TS10078 LẠI BẢO HÂN 18/01/2004
23 TS10079 TRẦN GIA HÂN 01/09/2006
24 TS10080 BÙI ĐÌNH MINH HIẾU 31/12/2006
25 TS10081 ĐẶNG MẠNH HIẾU 09/10/2006
26 TS10082 LÊ DIÊN HIẾU 25/03/2006
27 TS10083 LÊ MINH HIẾU 10/04/2006
28 TS10084 PHẠM TRUNG HIẾU 09/13/2006

 

Phòng thi số 16

TT SBD Họ và tên Ngày sinh
1 TS10085 PHẠM VIỆT HOÀNG 09/07/2006
2 TS10086 ĐẶNG ĐỨC HUY 15/05/2006
3 TS10087 ĐỖ GIA HUY 29/11/2006
4 TS10088 HỒ ĐỨC NHẬT HUY 14/07/2006
5 TS10090 PHAN NGỌC HUYỀN 12/05/2006
6 TS10091 NGUYỄN ĐÌNH BẢO HƯNG 14/10/2006
7 TS10092 NGUYỄN MẠNH HƯNG 15/07/2006
8 TS10093 NGUYỄN PHÚC HƯNG 22/06/2006
9 TS10094 NGUYỄN TRỌNG HƯNG 18/06/2006
10 TS10095 PHẠM GIA HƯNG 29/01/2006
11 TS10096 HỒ QUỲNH HƯƠNG 07/08/2006
12 TS10097 TRẦN THIỆN KHẢI 29/03/2006
13 TS10098 TRƯƠNG QUANG KHẢI 07/06/2006
14 TS10099 VŨ THẾ AN KHANG 08/09/2006
15 TS10100 BÙI ĐAN KHANH 26/09/2006
16 TS10101 PHẠM PHƯƠNG KHANH 14/05/2006
17 TS10102 ĐỖ GIA KHÁNH 27/10/2006
18 TS10103 LÊ NAM KHÁNH 25/02/2006
19 TS10104 NGUYỄN ĐÀM KHÁNH 28/11/2006
20 TS10105 NGUYỄN ĐỨC KHÁNH 03/07/2006
21 TS10106 NGUYỄN NAM KHÁNH 13/11/2006
22 TS10107 TRƯƠNG GIA KHÁNH 16/11/2006
23 TS10108 VŨ PHƯƠNG BẢO KHÁNH 08/09/2006
24 TS10109 HOA ĐĂNG KHOA 01/02/2006
25 TS10110 NGUYỄN NỮ NHƯ KHUÊ 07/06/2006
26 TS10111 BÙI TRUNG KIÊN 19/12/2006
27 TS10112 TRẦN TÙNG KIÊN 01/05/2006

 

Phòng thi số 17

TT SBD Họ và tên Ngày sinh
1 TS10113 LÊ GIA KIỆT 08/06/2006
2 TS10114 NGUYỄN LÊ THIÊN KIM 13/11/2006
3 TS10115 NGUYỄN ĐÀO THIÊN LAM 10/08/2006
4 TS10116 NGUYỄN HƯƠNG LAN 17/09/2006
5 TS10117 NGUYỄN XUÂN LÂM 29/01/2006
6 TS10118 TRƯƠNG GIA PHÚC LÂM 12/05/2006
7 TS10119 BÙI NGỌC LINH 18/01/2006
8 TS10120 CHU BẰNG LINH 08/04/2006
9 TS10121 ĐÀO PHƯƠNG LINH 27/10/2006
10 TS10122 ĐẶNG GIA LINH 29/11/2006
11 TS10123 ĐINH NGỌC LINH 27/08/2006
12 TS10124 ĐOÀN KHÁNH LINH 27/06/2006
13 TS10125 LĂNG NGỌC LINH 11/12/2006
14 TS10126 LÊ KHÁNH LINH 04/06/2006
15 TS10127 LÊ NGỌC LINH 13/05/2006
16 TS10128 LÊ NGỌC LINH 05/13/2006
17 TS10129 NGUYỄN HẢI LINH 12/11/2006
18 TS10130 NGUYỄN HƯƠNG GIA LINH 13/11/2006
19 TS10131 NGUYỄN KHÁNH LINH 18/12/2006
20 TS10132 NGUYỄN KHÁNH LINH 19/12/2006
21 TS10133 NGUYỄN LÊ UYÊN LINH 28/11/2006
22 TS10134 NGUYỄN PHẠM MAI LINH 01/05/2006
23 TS10135 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 11/30/2006
24 TS10136 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 05/11/2006
25 TS10137 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 08/11/2006
26 TS10138 NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG LINH 02/11/2006
27 TS10139 NÔNG VĂN LINH 30/07/2006
28 TS10140 TRẦN KHÁNH LINH 22/10/2006

 

Phòng thi số 18

TT SBD Họ và tên Ngày sinh
1 TS10141 TRẦN LÊ BẢO LINH 08/09/2006
2 TS10142 TRẦN MAI PHƯƠNG LINH 28/07/2006
3 TS10143 VŨ HƯƠNG LINH 24/12/2006
4 TS10144 VŨ MAI LINH 08/04/2006
5 TS10145 NGUYỄN QUỲNH MAI 23/11/2006
6 TS10146 BÙI QUANG MINH 04/07/2006
7 TS10147 BÙI QUANG MINH 06/10/2005
8 TS10149 ĐÀO QUANG MINH 27/05/2006
9 TS10150 ĐỖ QUỐC MINH 08/01/2006
10 TS10151 ĐỖ TRỌNG MINH 03/10/2006
11 TS10152 HOÀNG NHẬT MINH 15/07/2006
12 TS10153 LẠI TRƯỜNG MINH 04/06/2006
13 TS10154 LÊ QUANG MINH 29/07/2006
14 TS10155 LƯU TÚ MINH 10/04/2006
15 TS10156 NGÔ QUANG MINH 30/12/2006
16 TS10157 NGUYỄN BÁ BÌNH MINH 04/04/2006
17 TS10158 NGUYỄN LÝ QUANG MINH 20/12/2006
18 TS10159 NGUYỄN NHẬT MINH 29/08/2006
19 TS10160 NGUYỄN NHẬT MINH 13/12/2006
20 TS10161 NGUYỄN THU MINH 09/11/2006
21 TS10162 NGUYỄN TUẤN MINH 25/04/2006
22 TS10163 NGUYỄN VŨ GIANG MINH 11/11/2006
23 TS10164 PHẠM ĐỨC MINH 18/07/2006
24 TS10165 TRẦN LÊ MINH 24/09/2006
25 TS10166 TRẦN QUANG MINH 09/11/2006
26 TS10167 TRẦN QUANG MINH 20/05/2006
27 TS10168 VŨ HẢI MINH 11/06/2005

 

Phòng thi số 19

TT SBD Họ và tên Ngày sinh
1 TS10169 VŨ LÊ MINH 31/12/2006
2 TS10170 VŨ UYÊN MINH 05/10/2006
3 TS10171 ĐỖ LÊ HÀ MY 19/07/2006
4 TS10172 LÊ HOÀNG TRÀ MY 11/03/2006
5 TS10173 NGUYỄN NGỌC HÀ MY 14/11/2006
6 TS10174 ĐẶNG PHƯƠNG NAM 17/02/2006
7 TS10175 ĐINH PHƯƠNG NAM 15/07/2006
8 TS10176 NGUYỄN GIA NAM 11/07/2006
9 TS10177 NGUYỄN THÙY NGA 05/09/2006
10 TS10178 TRƯƠNG MINH NGỌC 15/10/2006
11 TS10180 TỪ THỊ MINH NGỌC 19/11/2006
12 TS10181 ĐẶNG GIA NGUYÊN 15/06/2006
13 TS10182 HOÀNG KHÔI NGUYÊN 07/12/2006
14 TS10183 NGUYỄN QUỐC NGUYÊN 20/05/2006
15 TS10184 PHẠM BỘI NGUYÊN 17/01/2006
16 TS10185 PHẠM ĐỨC KHÔI NGUYÊN 10/12/2006
17 TS10187 BÙI NGỌC Ý NHI 09/01/2006
18 TS10188 LÊ HỒNG HÀ NHI 13/11/2006
19 TS10189 NGUYỄN NGỌC NHI 31/10/2006
20 TS10190 TRẦN HIỀN NHI 07/08/2006
21 TS10191 NGÔ QUANG PHÁT 07/06/2006
22 TS10192 ĐINH PHƯỢNG TUẤN PHONG 31/07/2006
23 TS10193 NGUYỄN KIỀU LÊ PHONG 16/09/2006
24 TS10194 NGUYỄN VŨ TUẤN PHONG 22/06/2006
25 TS10195 PHẠM NHẬT PHONG 17/10/2006
26 TS10196 VŨ TUẤN PHONG 08/13/2006

 

Phòng thi số 20

TT SBD Họ và tên Ngày sinh
1 TS10197 VŨ TUẤN PHONG 13/08/2006
2 TS10198 PHÍ MINH PHÚ 05/08/2006
3 TS10199 NGUYỄN ĐỖ HOÀNG PHÚC 19/09/2006
4 TS10201 VŨ TRỌNG PHÚC 18/11/2006
5 TS10202 MAI HÀ PHƯƠNG 02/09/2006
6 TS10203 NGUYỄN HÀ LINH PHƯƠNG 09/09/2006
7 TS10204 NGUYỄN KHÁNH PHƯƠNG 12/11/2006
8 TS10205 NGUYỄN MAI PHƯƠNG 16/10/2006
9 TS10206 VŨ ĐỨC THẢO PHƯƠNG 02/09/2006
10 TS10207 NGUYỄN TRẦN MINH QUANG 09/08/2006
11 TS10208 PHẠM NGỌC QUANG 10/05/2006
12 TS10209 PHẠM NGÔ MINH QUANG 04/10/2006
13 TS10210 PHAN HÀ QUANG 24/05/2006
14 TS10211 ĐỖ PHAN QUÂN 12/03/2006
15 TS10212 HÀ BẢO QUYÊN 12/10/2006
16 TS10213 LƯU TUỆ SAN 22/11/2006
17 TS10215 ĐỖ NGUYÊN SANG 22/09/2005
18 TS10216 HOSOBUCHI SEIKA 21/02/2005
19 TS10217 NGUYỄN BẢO SƠN 17/04/2006
20 TS10218 NGUYỄN TRỌNG TÂM 17/02/2006
21 TS10219 ĐẶNG PHÚC THÁI 06/04/2006
22 TS10220 NGHIÊM ĐỨC THÀNH 02/01/2006
23 TS10222 NGUYỄN NGỌC THÀNH 06/01/2006
24 TS10223 TRẦN PHÚ THÀNH 14/07/2006
25 TS10224 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 10/05/2006

 

Phòng thi số 21

TT SBD Họ và tên Ngày sinh
1 TS10225 TRẦN THANH THẢO 03/06/2006
2 TS10226 NGUYỄN GIA THỊNH 10/06/2006
3 TS10227 LÊ MINH THÔNG 21/01/2006
4 TS10228 PHẠM VŨ HOÀI THU 23/08/2006
5 TS10229 ĐINH HẠNH MINH THƯ 06/09/2006
6 TS10230 KHỔNG MINH THƯ 09/29/2006
7 TS10231 TRỊNH ANH THƯ 06/05/2006
8 TS10233 LƯƠNG TRUNG TIẾN 14/02/2006
9 TS10234 NGUYỄN ĐĂNG TOÀN 23/09/2006
10 TS10235 NGUYỄN KHÁNH TOÀN 13/10/2006
11 TS10236 NGUYỄN BẢO TRANG 03/06/2006
12 TS10237 NGUYỄN VŨ QUỲNH TRANG 13/11/2006
13 TS10238 TĂNG MINH TRANG 24/02/2006
14 TS10239 VŨ HÀ NHƯ TRANG 13/07/2006
15 TS10241 NGUYEN PHAN THANH TRUC 27/09/2006
16 TS10243 ĐỖ ĐÌNH TRUNG 10/02/2006
17 TS10244 NGUYỄN ĐỨC TRUNG 28/07/2006
18 TS10245 NGUYỄN LÊ VIỆT TRUNG 21/05/2006
19 TS10246 NGUYỄN THÀNH TRUNG 28/01/2006
20 TS10247 PHÙNG VIẾT ANH 14/04/2006
21 TS10248 ĐỖ XUÂN HOÀNG TUẤN 19/08/2006
22 TS10249 NGUYỄN ANH TUẤN 07/06/2006
23 TS10250 PHẠM ANH TUẤN 04/06/2006
24 TS10251 TRẦN HỮU TUẤN 03/11/2006
25 TS10252 TRẦN MINH TUẤN 29/10/2006

 

Phòng thi số 22

TT SBD Họ và tên Ngày sinh
1 TS10253 VÕ ANH TUẤN 01/12/2006
2 TS10254 BÙI SƠN TÙNG 03/11/2006
3 TS10255 ĐÀO DUY TÙNG 11/05/2006
4 TS10256 NGUYỄN THẾ TRÍ TƯỜNG 02/03/2006
5 TS10257 NGÔ GIA BẢO UYÊN 22/02/2006
6 TS10258 ĐINH MAI VÂN 21/09/2006
7 TS10259 TRẦN KHÁNH VÂN 17/08/2006
8 TS10260 TRƯƠNG KHÁNH VÂN 20/07/2006
9 TS10261 NGUYỄN TIẾN VIỆT 17/12/2006
10 TS10262 NGUYỄN ĐĂNG VINH 07/11/2006
11 TS10263 NGUYỄN THÀNH VINH 19/12/2006
12 TS10264 VŨ ĐÀO QUANG VINH 14/06/2006
13 TS10265 LIEW TRUNG 10/02/2006
14 TS10266 NGUYỄN MINH 07/12/2006
15 TS10267 NGUYỄN HÀ VY 23/03/2006
16 TS10268 CHU MINH XUÂN 16/08/2006
17 TS10269 VƯƠNG THỊ CHÂU XUYÊN 09/09/2006
18 TS10270 PHẠM NHẬT MINH CHÂU 01/02/2006
Tin liên quan
Xem thêm