Tin tức - Sự kiện

THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỌC BỔNG CHUYỂN NGANG NĂM HỌC 2020 – 2021

Kính gửi Quý Phụ huynh và các em học sinh

Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn xin được chúc mừng các em học sinh đã xuất sắc giành được Học bổng Newton năm học 2021 – 2022 sau kỳ thi ngày 27/03/2021. Quý Phụ huynh vui lòng đặt chỗ cho học sinh vào Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn trước ngày 22/04/2021 để được nhận học bổng Newton.

Sau ngày 22/04/2021, nếu học sinh đạt học bổng không xác nhận thủ tục đặt chỗ, kết quả học bổng trong kỳ thi ngày 27/03/2021 sẽ bị hủy.

Danh sách học sinh đạt học bổng chuyển ngang khối 1
Danh sách học sinh đạt học bổng chuyển ngang khối 1

 

Danh sách học bổng chuyển ngang khối 2
Danh sách học sinh đạt học bổng chuyển ngang khối 2
Danh sách học sinh đạt học bổng chuyển ngang khối 3
Danh sách học sinh đạt học bổng chuyển ngang khối 3
Danh sách học sinh đạt học bổng chuyển ngang khối 4
Danh sách học sinh đạt học bổng chuyển ngang khối 4

 

Trân trọng!

Tin liên quan
Xem thêm