Mỗi học sinh là nhà lãnh đạo tương lai  

TKB LỚP TRẢI NGHIỆM DÀNH CHO CÁC BÉ 2013

TKB LỚP TRẢI NGHIỆM DÀNH CHO CÁC BÉ 2013
Period/
Tiết
Time/
Thời gian
Monday/

Thứ 2

Tuesday/

Thứ 3

Wednesday/

Thứ 4

Thursday/

Thứ 5

Friday/

Thứ 6

Tiết 18:00 – 8:35Bơi/

Swimming

Bơi/

Swimming

Làm quen môn Toán/MathsCLB/Club
(Bóng đá/Bóng rổ/Võ/Múa/Khiêu vũ-

Soccer/Basketball/

Kungfu/Ballet/Dance sport)

Dã ngoại
Tiết 28:45 – 9:20Tiếng Anh/EnglishTiếng Anh/EnglishBơi/Swimming
9:20 – 9:40Nghỉ giữa giờ
Tiết 39:40 – 10:15Tiếng Anh/EnglishLàm quen Tiếng Việt/VietnameseTiếng Anh/EnglishLàm quen môn Toán/Maths
Tiết 410:25 – 11:00Tiếng Anh/EnglishLàm quen Tiếng Việt/VietnameseTiếng Anh/EnglishTin học/Informatics
11:00 – 11:45Ăn trưa
12:00 – 13:35Nghỉ trưa
Tiết 513:45 – 14:20Tiếng Anh/EnglishLàm quen môn Toán/MathsTiếng Anh/EnglishTiếng Anh/EnglishKhoa học/Science
Tiết 614:30 – 15:05Tiếng Anh/EnglishMỹ thuật/ArtTiếng Anh/EnglishTiếng Anh/EnglishSinh hoạt cộng đồng/Kỹ năng sống Community Activities / Life Skills
15:05 – 15:20Ăn nhẹ
Tiết 715:20 – 15:55Làm quen môn Toán/MathsLàm quen Tiếng Việt/VietnameseLàm quen Tiếng Việt/VietnameseLàm quen Tiếng Việt/

Vietnamese

Sinh hoạt cộng đồng/Kỹ năng sống Community Activities / Life Skills
Đúng 16h00′ xe sẽ khởi hành đưa học sinh về nhà
x Error: Super Forms could not find a form with ID: 289