Mỗi học sinh là nhà lãnh đạo tương lai  

Tổng hợp về hai ngày thi chính thức 03-04/3/2018

Trong hai ngày thi 3 và 4/3/2018 vừa qua, các tỉnh thành trong toàn quốc đã tổ chức thành công vòng thi chính thức cấp quận/ huyện/ thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh cho khối Tiểu học.

+ Top 10 điểm cao nhất Khối 3:

+ Top 10 điểm cao nhất Khối 4:

 

x Error: Super Forms could not find a form with ID: 289