Mỗi học sinh là nhà lãnh đạo tương lai  

TỔNG KẾT TUẦN 26

TỔNG KẾT TUẦN 26

* Tuyên dương các lớp 100% giờ tốt: 2A1,  2G2, 1A3, 1A2, 2A3, 2A4, 1G4, 4A2, 3G5, 5A2, 1G6, 3G4

Phê bình các lớp chưa nộp sổ ghi đầu bài: 1G3, 1G5, 1A1, 1A5, 2G4, 2A2, 3G2, 3A1, 3A3, 4G3, 4A1, 5G2

* Khen học sinh Linh Đan lớp 3G4 nhặt được tiền rơi nộp Thầy Khuê

*Tuyên dương học sinh đạt điểm tốt:

1A2Quỳnh Như, Minh Hào, Bảo Nam, Quốc Đạt, Quỳnh Chi
1A3Gia Bảo, Phương Anh, Đức Duy, Khánh Dương, Hà Linh
1A4Xuân Bách, Thanh Bình, Ngọc Huy, Nhật Linh Anh, Tuệ Linh
2G1Lam Giang, Đức Dũng, Gia Hưng, Minh Phú, Khánh Linh
2G2Mạnh Dũng, Thanh Sơn, Ngọc Vân, Đức Huy, Gia Hân
2G3Hạnh Nguyên, Mai Hoa, Khoa Nam, Minh Tuấn
2A1Diệu Hà, Trí Đức, Đức Duy, Thiên An, Băng Tâm
2A3Khánh Linh, Minh Anh, Mỹ Anh, Minh Quý, Châu Anh
2A4Bá Lâm, Hữu Vinh, Nguyễn Lâm, Vy Anh, Tuấn Huy
3G1Gia Minh, Thiên Phú, Phan Anh, Minh Hiền, Anh Quân
3G3Diệu Linh, An Khang, Đức Thành, Ngọc Anh, Kirti An
3G4Mai Hương, Linh Đan, Mai Chi, Triệu Vy, Nam Khánh
3G5Tùng Anh, Thùy Trang, Điển Anh, Tuệ Minh, Thanh Quang
3A2Ngọc Bích, Khánh A, Gia Linh, Minh Đăng, Phúc Duy
4G2Gia Khánh, Phương Linh
4G4Minh Nhân, Trung Phong, Xuân Sơn, Tuệ Minh
4A2Mai Chi, Phương Chi, Quang Nhật, Nam Khánh, Tuệ Minh
4A3Đức Kì, Đặng Hiếu, Gia Huy, Hà My
5G1Khánh Hân, Uyển Nhi, Xuân Khôi, Trung Kiên, Hoàng Minh
5A1Mai Trang, Nhật Minh, Bảo Nguyên, Minh Khuê, Gia Bảo
5A2Bảo Nam, Minh Hà, Hải Long, Gia Huy, Hương Linh
5A3Đức Anh, Khang Vỹ, Thúy Vi, Gia Linh

x Error: Super Forms could not find a form with ID: 289