Mỗi học sinh là nhà lãnh đạo tương lai  

TUYÊN DƯƠNG TUẦN 13 (4/11/2019 – 10/11/2019) KHỐI THCS-THPT

Cuộc thi Vô địch Toán cấp trung học Úc mở rộng (Australian Intermediate Mathematics Olympiad – AIMO)
1Nguyễn Lê Nhật Nam6G0GIẢI DISTINCTIONTRƯỜNG PTLC NEWTON
2Đoàn Mạnh Đạt6G0GIẢI DISTINCTIONTRƯỜNG PTLC NEWTON
3Nguyễn Bùi Đức Dũng6G0GIẢI CREDITTRƯỜNG PTLC NEWTON
Kỳ thi Học sinh giỏi các môn văn hóa cấp Thành phố (THPT)
5Lưu Thu Phương11A2GIẢI NHÌ HSG CẤP TP MÔN ĐỊA LÝTRƯỜNG PTLC NEWTON
6Nguyễn Chí Hiếu12GGIẢI BA HSG CẤP TP MÔN ĐỊA LÝTRƯỜNG PTLC NEWTON
7Trịnh Minh Thư12GGIẢI BA HSG CẤP TP MÔN TIẾNG ANHTRƯỜNG PTLC NEWTON
8Trần Thanh Thảo12GGIẢI KHUYẾN KHÍCH HSG CẤP TP MÔN TIẾNG ANHTRƯỜNG PTLC NEWTON
9Lê Linh Trang12GGIẢI KHUYẾN KHÍCH HSG CẤP TP MÔN TIẾNG ANHTRƯỜNG PTLC NEWTON
10Phạm Thị Khánh Linh11G1GIẢI KHUYẾN KHÍCH HSG CẤP TP MÔN TIẾNG ANHTRƯỜNG PTLC NEWTON
x Error: Super Forms could not find a form with ID: 289