Mỗi học sinh là nhà lãnh đạo tương lai  

TUYÊN DƯƠNG TUẦN 14 (11/11/2019 – 17/11/2019) KHỐI THCS-THPT

Cuộc thi Vô địch Toán quốc tế Hoa Kỳ

(AMERICAN MATHEMATICS OLYMPIAD – AMO 2019)

1NGUYỄN LÊ NHẬT NAM6G0Huy chương vàngTRƯỜNG PTLC NEWTON
2NGUYỄN BÙI ĐỨC DŨNG6G0Huy chương vàngTRƯỜNG PTLC NEWTON
3NGUYỄN KHÁNH VY6G0Huy chương vàngTRƯỜNG PTLC NEWTON
4NGUYỄN VĂN VIỆT DŨNG6G0Huy chương vàngTRƯỜNG PTLC NEWTON
5NGUYỄN VŨ MINH6G0Huy chương vàngTRƯỜNG PTLC NEWTON
6NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG  LINH 6G0Huy chương vàngTRƯỜNG PTLC NEWTON
7NGÔ ĐỨC PHÁT6G0Huy chương bạcTRƯỜNG PTLC NEWTON
8HOAÀNG TÙNG LÂM6G0Huy chương bạcTRƯỜNG PTLC NEWTON
9LIEW TRIỀU VŨ6G0Huy chương bạcTRƯỜNG PTLC NEWTON
10NGUYỄN NGỌC BẢO LÂM6G0Huy chương bạcTRƯỜNG PTLC NEWTON
11HOÀNG NGUYỄN AN PHƯƠNG7G1Huy chương bạcTRƯỜNG PTLC NEWTON
12NGUYỄN HOÀNG PHÚC KHÁNH7G1Huy chương bạcTRƯỜNG PTLC NEWTON
13NGUYỄN MINH ĐỨC8A1Huy chương bạcTRƯỜNG PTLC NEWTON
14BÙI SƠN TÙNG8G0Huy chương bạcTRƯỜNG PTLC NEWTON
15ĐỖ TRÍ KHIÊM6G0Huy chương đồngTRƯỜNG PTLC NEWTON
16LÊ MINH TUẤN6G0Huy chương đồngTRƯỜNG PTLC NEWTON
17ĐẶNG CÔNG MINH TUẤN6G0Huy chương đồngTRƯỜNG PTLC NEWTON
18HOÀNG MINH NGUYÊN6C1Huy chương đồngTRƯỜNG PTLC NEWTON
19PHẠM KIM NGÂN6G0Huy chương đồngTRƯỜNG PTLC NEWTON
20HOÀNG NHẬT MINH8G0Huy chương đồngTRƯỜNG PTLC NEWTON
21HOÀNG HẢI LONG6C1Huy chương đồngTRƯỜNG PTLC NEWTON
x Error: Super Forms could not find a form with ID: 289