Mỗi học sinh là nhà lãnh đạo tương lai  

TUYÊN DƯƠNG TUẦN 16 (TỪ 25/11 ĐẾN 30/11) KHỐI THCS-THPT

Kỳ thi Toán và Khoa học quốc tế – IMSO 2019

1Lê Xuân Khôi7G1Huy chương vàng môn Khoa họcTRƯỜNG PTLC NEWTON
2Nguyễn Vĩ Thanh Quang5G0Huy chương vàng môn Khoa họcTRƯỜNG PTLC NEWTON
3Nguyễn Bùi Đức Dũng6G0Huy chương bạc môn ToánTRƯỜNG PTLC NEWTON
4Đoàn Mạnh Đạt6G0Huy chương bạc môn ToánTRƯỜNG PTLC NEWTON
5Lê Đại Quang6G0Huy chương bạc môn Khoa họcTRƯỜNG PTLC NEWTON

Kỳ thi Toán và Khoa học quốc tế – IMSO 2019

1Nguyễn Lê Nhật Nam6G0Huy chương vàng môn ToánTRƯỜNG PTLC NEWTON
2Ngô Đức Phát6G0Huy chương vàng môn ToánTRƯỜNG PTLC NEWTON
3Liew Triều Vũ6G0Huy chương vàng môn Khoa họcTRƯỜNG PTLC NEWTON
4 Hoàng Nguyễn An Phương7G1Huy chương Bạc môn ToánTRƯỜNG PTLC NEWTON
5Nguyễn Văn Việt Dũng6G0Huy chương Bạc môn ToánTRƯỜNG PTLC NEWTON
6Nguyễn Trọng Khuê6G0Huy chương Bạc môn Khoa họcTRƯỜNG PTLC NEWTON
7Lê Xuân Tuấn5G0Huy chương Bạc môn Khoa họcTRƯỜNG PTLC NEWTON
8Nguyễn Hoàng Phương Linh6G0Huy chương Bạc môn Khoa họcTRƯỜNG PTLC NEWTON
9Nguyễn Khánh Hân7G1Huy chương Bạc môn Khoa họcTRƯỜNG PTLC NEWTON
10Vũ Lê Đức Minh5G0Huy chương đồng môn ToánTRƯỜNG PTLC NEWTON
11Nguyễn Vũ Minh6G0Huy chương đồng môn ToánTRƯỜNG PTLC NEWTON
12Nguyễn Ngọc Bảo Lâm6G0Huy chương đồng môn ToánTRƯỜNG PTLC NEWTON
13Nguyễn Khánh Vy6G0Huy chương đồng môn ToánTRƯỜNG PTLC NEWTON
14Lê Tomasz Anh5G0Huy chương đồng môn ToánTRƯỜNG PTLC NEWTON
15Vũ Trường Giang7CHuy chương đồng môn Khoa họcTRƯỜNG PTLC NEWTON
16Lưu Chí Mạnh7CHuy chương đồng môn Khoa họcTRƯỜNG PTLC NEWTON
17Hoàng Trung Hiếu7CHuy chương đồng môn Khoa họcTRƯỜNG PTLC NEWTON
18Mạc Minh Dũng6G0Huy chương đồng môn Khoa họcTRƯỜNG PTLC NEWTON
x Error: Super Forms could not find a form with ID: 289