Mỗi học sinh là nhà lãnh đạo tương lai  

TUYÊN DƯƠNG TUẦN 4 (TỪ NGÀY 2/9/2019 – 8/9/2019) THCS – THPT

TUYÊN DƯƠNG TUẦN 4 (TỪ NGÀY 2/9/2019 – 8/9/2019)
TTStudentNameLớpAwardTrường
1Đỗ Bảo Thục Anh9G2Huy chương Bạc Cuộc thi Toán và khoa học quốc tế Asmo
Huy chương Bạc giải Bơi Thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc.
THPTLC Newton
2Lê Huyền Thảo9G2Huy chương Bạc Cuộc thi Toán và khoa học quốc tế AsmoTHPTLC Newton
3Đỗ Nguyên Sang8G0Giải Nhì cuộc thi Khởi nghiệp Sage Việt Nam;
giải Sáng tạo cuộc thi Khởi nghiệp Sage Global 2019 tổ chức tại Mỹ
THPTLC Newton
4Phan Sỹ Duy8G0Giải Nhì cuộc thi Khởi nghiệp Sage Việt Nam;
giải Sáng tạo cuộc thi Khởi nghiệp Sage Global 2019 tổ chức tại Mỹ
THPTLC Newton
5Nguyễn Xuân Lâm8G0Giải Nhì cuộc thi Khởi nghiệp Sage Việt Nam;
giải Sáng tạo cuộc thi Khởi nghiệp Sage Global 2019 tổ chức tại Mỹ
THPTLC Newton
6Lê Minh Thông8G1Giải Nhì cuộc thi Khởi nghiệp Sage Việt Nam;
giải Sáng tạo cuộc thi Khởi nghiệp Sage Global 2019 tổ chức tại Mỹ
THPTLC Newton
7Dương Trà My11A4Huy chương vàng Kỳ thi Olympic Sáng tạo và
Phát minh thế giới (WICO) lần thứ 8 năm 2019 (tại Hàn Quốc).
THPTLC Newton
x Error: Super Forms could not find a form with ID: 289