Mỗi học sinh là nhà lãnh đạo tương lai  

TUYÊN DƯƠNG TUẦN 5 (TỪ NGÀY 9/9/2019 – 16/9/2019)  GIẢI TOÁN ÚC AMC TIỂU HỌC ( Australian Mathematics Compe)

TUYÊN DƯƠNG TUẦN 5 (TỪ NGÀY 9/9/2019 – 16/9/2019)  GIẢI TOÁN ÚC AMC TIỂU HỌC ( Australian Mathematics Compe)
TTStudentNameLớpAwardTrường
1Hoàng Minh Anh4G3-NEWHigh DistinctionTH Newton
2Nguyễn Vỹ Thanh Quang5G0High DistinctionTH Newton
3Đoàn Minh Hải4A2DistinctionTH Newton
4Ngô Trần Nam Khánh5G0DistinctionTH Newton
5Lê TOMASZ ANH5G0DistinctionTH Newton
6Dương An Lộc5G0DistinctionTH Newton
7Vũ Lê Đức Minh5G0DistinctionTH Newton
8Vũ Đức Bình5G0DistinctionTH Newton
9Nguyễn Hoàng Anh5G0DistinctionTH Newton
10Lê Xuân Tuấn5G0DistinctionTH Newton
11Thân Đức Anh5A4DistinctionTH Newton
12Bùi Thảo Linh4G0DistinctionTH Newton
13Trần Gia Khánh5G0CreditTH Newton
14Đặng Gia Huy5G0CreditTH Newton
15Phạm Ngọc Lam Giang4G0CreditTH Newton
16Nguyễn Huy Long5G0CreditTH Newton
17Đào Trọng Cường2C0High DistinctionTH Newton
18Nguyễn Chí Thanh4G0High DistinctionTH Newton
19Vũ Khánh Linh4G0DistinctionTH Newton
20Bùi Nam Khánh3G0DistinctionTH Newton
21Nguyễn Chấn Hưng4G0DistinctionTH Newton
22Mạc Kiên Trung4G0DistinctionTH Newton
23Vũ Trường Phúc3G0DistinctionTH Newton
24Lê Tùng Lâm4G0DistinctionTH Newton
25Lê Thu Ngân4G0DistinctionTH Newton
26Nguyễn Thị Tuệ Linh4G0DistinctionTH Newton
27Lê Tuệ San4G0DistinctionTH Newton
28Lại Đức Dũng4G0CreditTH Newton
29Bùi Ngọc Kiên4G2CreditTH Newton
x Error: Super Forms could not find a form with ID: 289