Mỗi học sinh là nhà lãnh đạo tương lai  

TUYÊN DƯƠNG TUẦN 8 (TỪ NGÀY 30/9/2019 – 05/10/2019)  GIẢI OLYMPIC TOÁN – KHOA HỌC – TIẾNG ANH QUỐC TẾ  ( Asian Science and Mathematics Olympiad)

TUYÊN DƯƠNG TUẦN 8 (TỪ NGÀY 30/9/2019 – 05/10/2019)  GIẢI OLYMPIC TOÁN – KHOA HỌC – TIẾNG ANH QUỐC TẾ
( Asian Science and Mathematics Olympiad)
1Lê xuân Khôi7G1Huy chương Vàng Khoa họcTRƯỜNG PTLC NEWTON
2Đỗ Nguyên Sang8G0Huy chương Bạc Tiếng AnhTRƯỜNG PTLC NEWTON
3Mạc Minh Dũng6G0Huy chương Bạc Toán & Tiếng AnhTRƯỜNG PTLC NEWTON
4Phạm Gia Hưng8G0Huy chương đồng ToánTRƯỜNG PTLC NEWTON
5Nguyễn Thanh Phong9G2Huy chương đồng ToánTRƯỜNG PTLC NEWTON
6Liew Triều Vũ6G0Huy chương đồng Khoa họcTRƯỜNG PTLC NEWTON
7Nguyễn Bùi Đức Dũng6G0Huy chương đồng Tiếng AnhTRƯỜNG PTLC NEWTON
8Nguyễn Thu An9G2Huy chương đồng Tiếng Anh, giải KK khoa họcTRƯỜNG PTLC NEWTON
9Nguyễn Xuân Lâm8G0Huy chương đồng Khoa họcTRƯỜNG PTLC NEWTON
10Trần Phú Thành8G0Giải KK Toán &Tiếng AnhTRƯỜNG PTLC NEWTON
11Đặng Thái Duy8G0Giải KK Khoa họcTRƯỜNG PTLC NEWTON
12Liew Trung Vũ8G0Giải KK ToánTRƯỜNG PTLC NEWTON
13Nguyễn Minh Thư7G1Giải KK Tiếng anhTRƯỜNG PTLC NEWTON
14Nguyễn Hồng Anh8G1Giải KK Khoa họcTRƯỜNG PTLC NEWTON
15Trần Quang Minh8G1Giải KK Tiếng anhTRƯỜNG PTLC NEWTON
16Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên6G0Giải KK ToánTRƯỜNG PTLC NEWTON
x Error: Super Forms could not find a form with ID: 289