Mỗi học sinh là nhà lãnh đạo tương lai  

ƯU ĐÃI TUYỂN SINH ĐẦU CẤP LỚP 6 VÀ LỚP 10 NĂM HỌC 2020 – 2021

ƯU ĐÃI TUYỂN SINH ĐẦU CẤP LỚP 6 VÀ LỚP 10

NĂM HỌC 2020 – 2021

Kính gửi quý phụ huynh và các em học sinh,

Hệ thống Trường liên cấp Newton kính gửi quý phụ huynh và các em học sinh thông tin về chế độ ưu đãi tuyển sinh đầu cấp lớp 6 và lớp 10 năm học 2020 – 2021

1. Chế độ ưu đãi giữ chỗ sớm năm học 2020-2021 dành riêng cho học sinh lớp 5 đạt điểm đỗ vào lớp 6 và học sinh lớp 9 lên lớp 10: 

–  Giảm 10% học phí cho năm lớp 6 và lớp 10 đối với học sinh giữ chỗ trước ngày 30/04/2020.

–  Giảm 5% học phí cho năm lớp 6 và lớp 10  đối với học sinh giữ chỗ trước ngày 15/05/2020.

* Ưu đãi đăng kí hệ Song ngữ hoặc Bán quốc tế

– Được giảm 10% học phí đối với học sinh đặt chỗ Hệ Song ngữ Mỹ hoặc Hệ Cambridge dành cho cả cấp THCS – THPT.

Được giảm 5% học phí đối với học sinh đặt chỗ hệ Bán quốc tế dành cho cả cấp THCS – THPT.

Lưu ý: Sau ngày 15/5/2020 thì Các chính sách cho cả cấp chỉ được tính theo năm học 2020-2021.

2. Các chính sách học bổng và ưu đãi cho năm học 2020 – 2021 (ngoài ưu đãi ở mục 1.)

Các chính sách học bổng và ưu đãi của năm học 2020 – 2021, quý phụ huynh vui lòng xem chi tiết trên webite https://ngs.edu.vn

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2020

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Lê Thị Chính

 

BẤM ĐỂ XEM THÔNG TIN BIỂU PHÍ VÀ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

x Error: Super Forms could not find a form with ID: 289