Mỗi học sinh là nhà lãnh đạo tương lai  

V/v Tạm dừng tuyển sinh Khối lớp 1, năm học 2018-2019

THÔNG BÁO

(V/v Tạm dừng tuyển sinh Khối lớp 1, năm học 2018-2019)

Kính gửi Quý phụ huynh học sinh !

Lời đầu tiên, Ban giám hiệu Trường PTQT Newton trân trọng cảm ơn sự quan tâm và tin tưởng của quý cha mẹ học sinh khi lựa chọn Trường Phổ thông Newton cho con em mình.

Nhà trường trân trọng thông báo tới quý phụ huynh về việc tạm dừng nhận bổ sung “đăng ký nguyện vọng’ đối với học sinh vào lớp 1 kể từ ngày 14 tháng 05 năm 2018 do đã đủ chỉ tiêu tuyển sinh theo dự kiến .

Mọi thông tin vui lòng liên hệ Phòng Tuyển sinh theo số điện thoại:    0246659 2888.

Trân trọng cảm ơn sự tin tưởng và hợp tác của quý phụ huynh.

                                             

                                                                          T/m HIỆU TRƯỞNG

                                                                                    (Đã ký)

                                                                          Đặng Huyền Phong

x Error: Super Forms could not find a form with ID: 289