Mỗi học sinh là nhà lãnh đạo tương lai  

Newton Grammar School – Tiểu học

Để vẽ được bức tranh “Chân dung nhà lãnh đạo tương lai”, hãy bắt đầu ngay từ hôm nay. Ngôi trường Newton đem đến cho các trẻ không những sự  rèn luyện, tích lũy mà còn khơi dậy những đam mê ngay từ bây giờ trong mỗi con trẻ. Với tiêu chí: MỖI HỌC SINH LÀ MỘT NHÀ LÃNH ĐẠO TƯƠNG LAI, trường NEWTON có thể nói là một sự lựa chọn tốt nhất làm nền tảng cho những bước đầu tiên của những nhà LÃNH ĐẠO ĐẤT NƯỚC trong TƯƠNG LAI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x Error: Super Forms could not find a form with ID: 289