Mỗi học sinh là nhà lãnh đạo tương lai  

HỌC SINH VÀ GIÁO VIÊN NEWTON VINH DỰ NHẬN GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU QUẬN BẮC TỪ LIÊM

Sáng 23/06, phòng Giáo dục & Đào tạo quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức buổi lễ tuyên dương học sinh, giáo viên, cán bộ tiêu biểu năm học 2019 – 2020.

Ngoài ra, bốn giáo viên của Hệ thống trường liên cấp Newton cũng được vinh danh giáo viên tiêu biểu của Quận với những nỗ lực trong công tác giảng dạy.

Chúc mừng những nỗ lực của thầy và trò Hệ thống trường liên cấp Newton đã được ghi nhận. Đây sẽ là động lực to lớn để học sinh và giáo viên nhà trường tiếp tục cố gắng, cống hiến để viết tiếp những mùa hoa thật rực rỡ.

Thầy và trò Hệ thống trường liên cấp Newton nhận giải học sinh, giáo viên tiêu biểu của Quận Bắc Từ Liêm năm học 2019 – 2020.

 

DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN TUYÊN DƯƠNG, KHEN THƯỞNG 

CỦA QUẬN NĂM HỌC 2019 – 2020

STTHọ và tênĐơn vị
1Em Nguyễn Vĩ Thanh QuangHọc sinh Lớp 5G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
2Em Lê Xuân TuấnHọc sinh Lớp 5G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
3Em Vũ Lê Đức MinhHọc sinh Lớp 5G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
4Em Lê Tomasz AnhHọc sinh Lớp 5G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
5Em Nguyễn Chí ThanhHọc sinh Lớp 4G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
6Em Nguyễn Chí AnhHọc sinh Lớp 2A8 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
7Em Ngô Trần Nam KhánhHọc sinh Lớp 5G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
8Em Đào Trọng CườngHọc sinh Lớp 2C0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
9Em Trần Gia KhánhHọc sinh Lớp 5G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
10Em Dương An LộcHọc sinh Lớp 5G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
11Em Bùi Nam KhánhHọc sinh Lớp 3G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
12Em Vũ Đức BìnhHọc sinh Lớp 5G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
13Em Lê Minh HoàngHọc sinh Lớp 2C0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
14Em Lê Trần Mai KhanhHọc sinh Lớp 2C0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
15Em Nguyễn Đăng KhôiHọc sinh Lớp 2C0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
16Em Đỗ Lan PhươngHọc sinh Lớp 2C0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
17Em Mạc Kiên TrungHọc sinh Lớp 4G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
18Em Nguyễn Hà Anh ThưHọc sinh Lớp 2C0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
19Em Lê Đàm Nam PhongHọc sinh Lớp 2C0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
20Em Nguyễn Hạnh PhươngHọc sinh Lớp 5GNew Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
21Em Nguyễn An PhúHọc sinh Lớp 2C0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
22Em Nguyễn An KhánhHọc sinh Lớp 4G1 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
23Em Lê Đức TàiHọc sinh Lớp 3A3 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
24Em Phạm Hải NamHọc sinh Lớp 1G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
25Em Đoàn Minh HảiHọc sinh Lớp 4A2 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
26Em Vũ Trường PhúcHọc sinh Lớp 3G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
27Em Nguyễn Đỗ QuyênHọc sinh Lớp 3G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
28Em Trử Mạnh HùngHọc sinh Lớp 3G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
29Em Phạm Gia KhiêmHọc sinh Lớp 3GNew Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
30Em Bùi Thảo LinhHọc sinh Lớp 4G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
31Em Vũ Tú MaiHọc sinh Lớp 3G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
32Em Nguyễn Thế Nguyên AnHọc sinh Lớp 2C0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
33Em Nguyễn Mạnh CườngHọc sinh Lớp 3G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
34Em Nguyễn Đăng KhoaHọc sinh Lớp 4G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
35Em Lê Tùng LâmHọc sinh Lớp 4G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
36Em Nguyễn Viết Trung NhânHọc sinh Lớp 5G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
37Em Nguyễn Phương ThảoHọc sinh Lớp 2C0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
38Em Nguyễn Gia TuấnHọc sinh Lớp 2G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
39Em Nguyễn Gia VinhHọc sinh Lớp 2C1 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
40Em Nguyễn Duy AnhHọc sinh Lớp 1G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
41Em Nguyễn Ngọc Vi AnhHọc sinh Lớp 2C0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
42Em Nguyễn Minh ChâuHọc sinh Lớp 3G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
43Em Nguyễn Bảo Hà ChiHọc sinh Lớp 2C0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
44Em Nguyễn Quang HưngHọc sinh Lớp 2A6 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
45Em Chu Quang Thái HuyHọc sinh Lớp 2C0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
46Em Hoàng Gia HuyHọc sinh Lớp 3G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
47Em Bùi Minh KhangHọc sinh Lớp 2C0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
48Em Vũ Thị Vân KhánhHọc sinh Lớp 3G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
49Em Nguyễn Vinh KhôiHọc sinh Lớp 2G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
50Em Khuất Thanh LâmHọc sinh Lớp 2G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
51Em Nguyễn Khắc Bảo NguyênHọc sinh Lớp 3A2 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
52Em Nguyễn Minh TiếnHọc sinh Lớp 2G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
53Em Trần Ngọc Thùy TrangHọc sinh Lớp 1G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
54Em Cao Xuân ThăngHọc sinh Lớp 2A7 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
55Em Lại Bảo PhongHọc sinh Lớp 2A8 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
56Em Trần Nam PhongHọc sinh Lớp 2C0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
57Em Lê Hồng PhongHọc sinh Lớp 2A8 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
58Em Trương Mạnh QuânHọc sinh Lớp 1G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
59Em Hồ Hải NamHọc sinh Lớp 2A3 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
60Em Đỗ Vũ Bảo NamHọc sinh Lớp 3G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
61Em Nguyễn Thị Tuệ LinhHọc sinh Lớp 4G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
62Em Nguyễn Thanh HàHọc sinh Lớp 3G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
63Em Trần Minh Hà     Học sinh Lớp 3GNew Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
64Em Trương Minh HảiHọc sinh Lớp 3G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
65Em Lê Trường GiangHọc sinh Lớp 2C0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
66Em Phạm Hoàng GiangHọc sinh Lớp 2G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
67Em Lê Minh ĐăngHọc sinh Lớp 2A7 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
68Em Trần Thái AnHọc sinh Lớp 2C0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
69Em Nguyễn Duy AnhHọc sinh Lớp 3A2 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
70Em Thân Đức AnhHọc sinh Lớp 5A4 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
71Em Nguyễn Hoàng AnhHọc sinh Lớp 5G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
72Em Nguyễn Minh AnhHọc sinh Lớp 5G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
73Em Nông Gia Bảo     Học sinh Lớp 2CNew Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
74Em Nguyễn Thanh BìnhHọc sinh Lớp 3G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
75Em Nguyễn Lâm ChiHọc sinh Lớp 2G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
76Em Tào Minh ChíHọc sinh Lớp 3A2 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
77Em Nguyễn Trường GiangHọc sinh Lớp 2G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
78Em Dương Phúc HảiHọc sinh Lớp 3A2 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
79Em Phạm Trí HảiHọc sinh Lớp 3A2 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
80Em Nguyễn Hoàng HảiHọc sinh Lớp 3A2 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
81Em Lê Hoàng Ngọc HânHọc sinh Lớp 2C3 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
82Em Vũ Đức HiếuHọc sinh Lớp 2A8 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
83Em Nguyễn Chấn HưngHọc sinh Lớp 4G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
84Em Nguyễn Thảo HươngHọc sinh Lớp 2CNew Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
85Em Trần HuyHọc sinh Lớp 2A7 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
86Em Đặng Gia HuyHọc sinh Lớp 5G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
87Em Phạm Nguyên KhảiHọc sinh Lớp 2G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
88Em Bùi Bảo KhangHọc sinh Lớp 1G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
89Em Lê Quyền KhánhHọc sinh Lớp 2G2 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
90Em Hà Gia KhôiHọc sinh Lớp 2A8 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
91Em Lê Quý Tuệ LâmHọc sinh Lớp 2G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
92

Em Vũ Đức Lâm

Học sinh Lớp 2G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
93Em Lê Thanh LâmHọc sinh Lớp 1G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
94Em Đỗ Nguyễn Diệp LinhHọc sinh Lớp 2G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
95Em Vũ Khánh LinhHọc sinh Lớp 4G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
96Em Nguyễn Bảo LongHọc sinh Lớp 2C0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
97Em Nguyễn Hải LongHọc sinh Lớp 5G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
98Em Nguyễn Chi MaiHọc sinh Lớp 3G1 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
99Em Trương Hà MinhHọc sinh Lớp 2G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
100Em Nguyễn Bình MinhHọc sinh Lớp 2G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
101Em Nguyễn Tuấn MinhHọc sinh Lớp 2G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
102Em Phạm Hà MyHọc sinh Lớp 2G4 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
103Em Vũ Hải NamHọc sinh Lớp 2G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
104Em Lý Hiểu QuânHọc sinh Lớp 2G3 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
105Em Ngô Hữu QuânHọc sinh Lớp 3A2 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
106Em Đỗ Hải SơnHọc sinh Lớp 3G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
107Em Nguyễn Tiến SơnHọc sinh Lớp 3G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
108Em Quách Băng TâmHọc sinh Lớp 4A1 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
109Em Phạm Ngọc TháiHọc sinh Lớp 4A1 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
110Em Nguyễn Tuấn ThànhHọc sinh Lớp 2C0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
111Em Phan Hà TrangHọc sinh Lớp 3G4 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
112Em Nguyễn Thuỳ TrangHọc sinh Lớp 5G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
113Em Phạm Thanh TrúcHọc sinh Lớp 2C3 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
114Em Đặng Huy TùngHọc sinh Lớp 2C0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
115Em Nguyễn Đình Thế VinhHọc sinh Lớp 1G0 Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
116Em Vũ Khánh VyHọc sinh Lớp 3Gnew Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn
117Em Nguyễn Vũ Minh NgọcHọc sinh Lớp 9A3 Trường THCS-THPT Newton
118Em Trịnh Vũ LinhHọc sinh Lớp 9A1 Trường THCS-THPT Newton
119Em Nguyễn Thanh MaiHọc sinh Lớp 9G2 Trường THCS-THPT Newton
120Em Nguyễn Thế QuangHọc sinh Lớp 9A1 Trường THCS-THPT Newton
121Em Nguyễn Huyền LinhHọc sinh Lớp 9G2 Trường THCS-THPT Newton
122Em Bùi Sơn TùngHọc sinh Lớp 8A0 Trường THCS-THPT Newton
123Em Đỗ Quỳnh AnhHọc sinh Lớp 9A1 Trường THCS-THPT Newton
124Em Nguyễn Phương LinhHọc sinh Lớp 9G2 Trường THCS-THPT Newton
125Em Nguyễn Mai PhươngHọc sinh Lớp 9G2 Trường THCS-THPT Newton
126Em Tống Mỹ NgânHọc sinh Lớp 9G2 Trường THCS-THPT Newton
127Em Ngô Anh KhuêHọc sinh Lớp 9G2 Trường THCS-THPT Newton
128Em Hoàng Nhật MinhHọc sinh Lớp 8G0 Trường THCS-THPT Newton
129Em Nguyễn Hương LanHọc sinh Lớp 8A1 Trường THCS-THPT Newton
130Em Phạm BáchHọc sinh Lớp 6G0 Trường THCS-THPT Newton
131Em Đặng Công Minh TuấnHọc sinh Lớp 6G0 Trường THCS-THPT Newton
132Em Ngô Văn Quang MinhHọc sinh Lớp 6C1 Trường THCS-THPT Newton
133Em Ngô Đức PhátHọc sinh Lớp 6G0 Trường THCS-THPT Newton
134Em Liew Triều VũHọc sinh Lớp 6G0 Trường THCS-THPT Newton
135Em Nguyễn Lê Nhật NamHọc sinh Lớp 6G0 Trường THCS-THPT Newton
136Em Lê Xuân KhôiHọc sinh Lớp 7G1 Trường THCS-THPT Newton
137Em Nguyễn Khánh HânHọc sinh Lớp 7G1 Trường THCS-THPT Newton
138Em Hoàng Nguyễn An PhươngHọc sinh Lớp 7G1 Trường THCS-THPT Newton
139Em Nguyễn Bùi Đức DũngHọc sinh Lớp 6G0 Trường THCS-THPT Newton
140Em Lê Đại QuangHọc sinh Lớp 6G0 Trường THCS-THPT Newton
141Em Nguyễn Văn Việt DũngHọc sinh Lớp 6G0 Trường THCS-THPT Newton
142Em Nguyễn Hoàng Phương LinhHọc sinh Lớp 6G0 Trường THCS-THPT Newton
143Em Đoàn Mạnh ĐạtHọc sinh Lớp 6G0 Trường THCS-THPT Newton
144Em Nguyễn Trọng KhuêHọc sinh Lớp 6G0 Trường THCS-THPT Newton
145Em Đỗ Nguyên SangHọc sinh Lớp 6G Trường THCS-THPT Newton
146Em Lưu Chí MạnhHọc sinh Lớp 7C Trường THCS-THPT Newton
147Em Vũ Trường GiangHọc sinh Lớp 7C Trường THCS-THPT Newton
148Em Nguyễn Vũ MinhHọc sinh Lớp 6G0 Trường THCS-THPT Newton
149Em Nguyễn Khánh VyHọc sinh Lớp 6G0 Trường THCS-THPT Newton
150Em Nguyễn Ngọc Bảo LâmHọc sinh Lớp 6G0 Trường THCS-THPT Newton
151Em Mạc Minh DũngHọc sinh Lớp 6G0 Trường THCS-THPT Newton
152Em Nguyễn Xuân LâmHọc sinh Lớp 8G Trường THCS-THPT Newton
153Em Phạm Gia HưngHọc sinh Lớp 8G0 Trường THCS-THPT Newton
154Em Nguyễn Thu AnHọc sinh Lớp 9G2 Trường THCS-THPT Newton
155Em Nguyễn Thanh PhongHọc sinh Lớp 9G2 Trường THCS-THPT Newton
156Em Nguyễn Ngọc Thảo NguyênHọc sinh Lớp 6G0 Trường THCS-THPT Newton
157Em Trần Phú ThànhHọc sinh Lớp 8G0 Trường THCS-THPT Newton
158Em Đặng Thái DuyHọc sinh Lớp 8G0 Trường THCS-THPT Newton
159Em Liew Trung VũHọc sinh Lớp 8G0 Trường THCS-THPT Newton
160Em Trần Quang MinhHọc sinh Lớp 8G1 Trường THCS-THPT Newton
161Em Nguyễn Minh ThưHọc sinh Lớp 7G1 Trường THCS-THPT Newton
162Em Nguyễn Hồng AnhHọc sinh Lớp 8G1 Trường THCS-THPT Newton
163Em Đào Ngọc HyHọc sinh Lớp 9G1 THCS-THPT Newton
164Em Nguyễn Nam HuyHọc sinh Lớp 9G2 THCS-THPT Newton
165Em Nguyễn Khánh ThưHọc sinh Lớp 3G1 Trường Tiểu học Newton Goldmark

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN NHẬN TUYÊN DƯƠNG, KHEN THƯỞNG 

CỦA QUẬN NĂM HỌC 2019 – 2020

STTHọ và tênĐơn vị
01Cô Hà Thị TuyếtGV Trường Tiểu học I-sắc Niu-Tơn
02Cô Nguyễn Thị Quỳnh MaiGV Trường THCS – THPT Newton
03Thầy Nguyễn Đình NhưGV Trường THCS – THPT Newton
04Cô Phạm Thị Tuyết NgaGV Trường THCS – THPT Newton

 

 

x Error: Super Forms could not find a form with ID: 289